Bogumił Szmulik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bogumił Szmulik
Data urodzenia

15 stycznia 1965

doktor habilitowany nauk prawnych
Specjalność: samorząd terytorialny, system polityczny, teoria państwa i prawa
Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktorat

6 grudnia 1996

Habilitacja

20 października 2009

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Strona internetowa

Bogumił Szmulik (ur. 15 stycznia 1965[1]) – polski prawnik i politolog, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, konstytucjonalista[2]. Od 2020 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[3]. W latach 2021[4]–2022[5] dyrektor Instytutu De Republica.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Ukończył studia w zakresie prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, a w 2005 stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2009 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Odbył staże naukowe w Kriminologische Forschungstelle des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (opieka naukowa profesora Michaela Waltera) w Kolonii oraz w Max-Planck-Institut für ausländisches und international es Strafrecht we Fryburgu.

1 października 2010 został kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 1 września 2012 objął funkcję prodziekana do spraw nauki na tym wydziale oraz został członkiem senatu UKSW (m.in. członek Komisji Senatu do Spraw Statutowych). Wszedł w skład Rady Naukowej „Studiów Orientalnych” – Wydawnictwo Adam Marszałek.

W styczniu 2012 został członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Właściciel Kancelarii Radców Prawnych Szmulik i Wspólnicy sp. k.

Po odwołaniu w marcu 2016 wszystkich członków komitetu redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego” został zastępcą redaktora naczelnego tego czasopisma[6][7].

30 marca 2016 został powołany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w skład Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, który otrzymał za zadanie podjęcie kwestii powodujących zaistniały w 2015 kryzys wokół TK[8] (zespół złożył raport 1 sierpnia 2016)[9]. W 2016 premier Beata Szydło powołała go w skład Rady Legislacyjnej[10]. Od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 dyrektor Wydawnictwa Sejmowego[11].

W czerwcu 2017 wspólnie z Bogusławem Banaszakiem i Anną Łabno opracował na zlecenie partii Prawo i Sprawiedliwość ankietę w sprawie nowej konstytucji skierowaną do polskich prawników konstytucjonalistów[12]. Na ponad 102 rozesłane ankiety poza autorami odpowiedziało 11 osób[13].

1 września 2020 został wybrany dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[3].

2 marca 2021 został przez premiera Mateusza Morawieckiego powołany na stanowisko dyrektora Instytutu De Republica[14]. W 2022 został odwołany z tego stanowiska.

Wykaz ważniejszych publikacji[edytuj | edytuj kod]

Monografie:

 • Sądownictwo konstytucyjne. Ochrona konstytucyjności prawa w Polsce, Lublin 2001,Wydawnictwo UMCS, s. 185.
 • Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317.
 • Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 420.

Redakcja prac zbiorowych:

 • Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2011, s. 192.
 • Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Lublin 2013, s. 465.
 • Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, wydanie II uzupełnione, Lublin 2013, s. 529.

Podręczniki autorskie:

 • Organy ochrony prawnej RP, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 485.
 • Zarys prawa administracyjnego, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska, Warszawa 2007, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 258.
 • Organy ochrony prawnej RP, Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik (Warszawa 2010, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II, s. 518.)
 • Zarys prawa administracyjnego, Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska (Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H.Beck, wyd. II, s. 272).

Podręczniki pod redakcją:

 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2001, Wydawnictwo UMCS, s. 340.
 • Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, s. 520.
 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, wyd. II zmienione i rozszerzone, s. 551.
 • Ustrój organów ochrony prawnej, red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, wyd. III zmienione i rozszerzone, s. 559.
 • Instytucje bezpieczeństwa narodowego, red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Warszawa 2012, s. 443.
 • Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, red. Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 289.
 • Konstytucyjny system organów państwowych, red. Bogumił Szmulik, Mariusz Paździor, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 383.

Publikacje encyklopedyczne:

 • Leksykon obywatela, red. Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik, Warszawa 2008, Wydawnictwo C.H.Beck, s. 1232.
 • Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer, s. 1028.

Komentarze:

 • Administracja publiczna. t. I. Ustrój administracji państwowej centralnej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1700.
 • Administracja publiczna. t. II. Ustrój administracji państwowej terenowej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 856.
 • Administracja publiczna. t. III. Ustrój administracji samorządowej, red. Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 670.

Stypendia i nagrody[edytuj | edytuj kod]

 • 1994 grant fundowany przez KAAD (Katholischer AkademischerAusländer – Dienst) na 6 miesięczny pobyt w niemieckich placówkach naukowych.
 • 1996-1997 grant na realizację projektu badawczego: „Rola Trybunału Konstytucyjnego w procesie transformacji ustrojowej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1996” – Individual Research Support Scheme Grant (RSS No.: 451/1996).
 • 2002 NAGRODA SPECJALNA Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych przyznana Wydawnictwu UMCS w Lublinie dla książki „Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce” red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki; nagrodę przyznało Jury Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ATENA'2002 na IX Krajowych Targach Książki Akademickiej;
 • 2008 Wyróżnienie Redakcji Magazynu Literackiego KSIĄŻKI za książkę miesiąca: „Leksykon obywatela” książka listopada 2008 roku, kategoria „prawo” Wydawnictwo C.H. Beck.

Członkostwo w towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. SZMULIK BOGUMIŁ, 53 lat (ur. 1965). infoveriti.pl. [dostęp 2018-10-14].
 2. Dr hab. Bogumił Szmulik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2011-07-09].
 3. a b Nowy Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, [w:] wpia.uksw.edu.pl [online], Wydział Prawa i Administracji UKSW [dostęp 2022-12-30] [zarchiwizowane z adresu 2022-12-30].
 4. Forum Akademickie Powołano dyrektora Instytutu De Republica - Forum Akademickie [dostęp 2021-09-28] (pol.).
 5. Zespół [dostęp 2022-10-13] (pol.).
 6. PiS odwołał redakcję prestiżowego pisma prawniczego. Bo zasiadali w niej sędziowie TK?. newsweek.pl, 18 marca 2016. [dostęp 2016-07-13].
 7. „Przegląd Sejmowy” – Komitet redakcyjny, sejm.gov.pl [dostęp 2016-03-23] [zarchiwizowane z adresu 2016-04-05].
 8. Spotkanie Zespołu Ekspertów do Spraw problematyki TK. sejm.gov.pl, 31 marca 2016. [dostęp 2016-03-31].
 9. Zespół Kuchcińskiego przedstawił raport. „Wiele stwierdzeń Komisji Weneckiej ma charakter błędów bądź przeinaczeń”, Wyborcza.pl, 1 sierpnia 2016 [dostęp 2016-08-03] [zarchiwizowane z adresu 2016-08-03].
 10. Ewa Siedlecka: Dobra zmiana w Radzie Legislacyjnej przy premierze. wyborcza.pl, 21 kwietnia 2016. [dostęp 2018-09-05].
 11. Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe. [w:] Kancelaria Sejmu [on-line]. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-07-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-16)].
 12. PiS po cichu pracuje nad nową Konstytucją, nie oglądając się na Andrzeja Dudę. oko.press, 22 czerwca 2017. [dostęp 2017-08-01].
 13. Prawnicy zbojkotowali ankietę konstytucyjną – B. Mikołajewska dla Archiwum Osiatyńskiego. monitorkonstytucyjny.eu, 22 kwietnia 2018. [dostęp 2018-09-06].
 14. Nominacja na Dyrektora Instytutu De Republica, wpia.uksw.edu.pl [dostęp 2021-03-15] (pol.).