Boost

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Boost – kolekcja bibliotek programistycznych poszerzających możliwości języka C++, objętych liberalną licencją Boost Software License, która umożliwia użycie ich w dowolnym projekcie.

Dzięki restrykcyjnemu systemowi recenzowania i kontroli jakości, biblioteki Boost są poważane ze względu na ich wysoką jakość oraz często stawiane za wzorcowy przykład nowoczesnego projektowania i programowania w C++. Dziedziny zastosowania Boost są bardzo szerokie, pakiet dostarcza m.in. biblioteki ogólnego przeznaczenia (inteligentne wskaźniki, wyrażenia regularne), biblioteki stanowiące warstwę abstrakcji dla systemu operacyjnego (obsługa systemów plików czy wielowątkowości), jak i narzędzia przeznaczone głównie dla innych twórców bibliotek i zaawansowanych programistów języka C++ (np. biblioteka metaprogramowania MPL). Kilka bibliotek wchodzących w poczet Boost zostało włączonych do pierwszego raportu technicznego komitetu standaryzacyjnego C++ (w jego skład wchodzi wielu spośród twórców Boost).

W celu zapewnienia efektywności i elastyczności, w Boost na bardzo dużą skalę wykorzystywane jest programowanie z użyciem szablonów. Z tego względu środowisko twórców Boost jest jednym z głównych ośrodków prac i badań nad programowaniem uogólnionym i metaprogramowaniem w C++. Wadą bibliotek jest konieczność stosowania nowoczesnego kompilatora, w jak najpełniejszym zakresie zgodnego ze standardem języka, a także dość długi czas kompilacji programów.

Biblioteki[edytuj | edytuj kod]

Boost zapewnia biblioteki poszerzające możliwości języka C++ w następujących dziedzinach:

 • Algorytmy
  • foreach – BOOST_FOREACH makro dla prostej iteracji elementów sekwencyjnych, od: Eric Niebler.
  • graph – Ogólne komponenty i algorytmy dla grafów, od Jeremy Siek oraz grupy z University of Notre Dame.
  • minmax – standardowe rozszerzenie biblioteki dla jednoczesnego obliczania min/max i min/max elementu, od Hervé Brönnimann.
  • range – Nowa infrastruktura generic algorithms będąca efektem nowej koncepcji iteratora, od Thorsten Ottosen.
  • string_algo – Biblioteka algorytmów pracujących na łańcuchach, od Pavol Droba.
  • utility – Szablon funkcji klas next(), prior(), od Dave Abrahams i innych.
 • Programowanie współbieżne
  • asio – Przenośne sieci i inne interfejsy I/O niskiego poziomu, w tym: sockets, timers, hostname resolution, socket iostreams, serial ports, file descriptors oraz Windows HANDLEs, od Chris Kohlhoff.
  • interprocess – pamięć współdzielona, pliki mapowania pamięci, współdzielenie między-procesowe mutexes, zmienne warunkowe, kontenery i wskaźniki, od Ion Gaztañaga.
  • MPI – biblioteka Message Passing Interface, do użytku przy programowaniu aplikacji obliczeń równoległych typu distributed-memory, od Douglas Gregor i Matthias Troyer.
  • thread – Przenośny C++ multi-threading, od William Kempf.
 • Kontenery
  • array – struktura kontenera (STL compliant container wrapper) dla tablic o stałym rozmiarze, od Nicolai Josuttis.
  • bimap – Mapowanie dwukierunkowe (maps), od Matias Capeletto.
  • circular_buffer – kontener STL znany również jako bufor cykliczny, od Jan Gaspar.
  • dynamic_bitset – Wersja dynamicznie zmienna std::bitset od Jeremy Siek i Chuck Allison.
  • graph – Ogólne komponenty i algorytmy dla grafów, od Jeremy Siek oraz grupy University of Notre Dame.
  • intrusive – Intrusywne contenery i algorytmy, od Ion Gaztañaga.
  • multi_array – Adaptery i Kontenery wielowymiarowe dla tablic przyległych danych, od Ron Garcia.
  • multi_index – Kontenery z wielokrotnym interfejsem dostępu kompatybilnego z STL, od Joaquín M López Muñoz.
  • pointer container – Kontenery do zapisu pamięci dynamicznie alokowanej (heap – dla ułatwienia programowania zorientowanego obiektowo, od Thorsten Ottosen.
  • property map – Interfejsy definiowania koncepcyjnego mapujące obiekty kluczy z obiektami wartości, od Jeremy Siek.
  • unordered – nieuporządkowane kontenery asocjacyjne, od Daniel James.
  • variant – Bezpieczny, ogólny, bazujący na stosie stack-based kontener z wariantami, od Eric Friedman i Itay Maman.
 • Sprawdzanie poprawności i testowanie
  • concept check – Ogólne narzędzie programowania, od Jeremy Siek.
  • static_assert – Statyczna asercja (asercja podczas kompilacji), od John Maddock.
  • test – Wsparcie dla prostych testów programu, testów full unit oraz monitorowania pracy programu, od Gennadiy Rozental.
 • Struktury danych
  • any – Bezpieczny, ogólny kontener dla pojedynczych wartości różnych typów, od Kevlin Henney.
  • bimap – Dwukierunkowe mapy, od Matias Capeletto.
  • compressed_pair – Optymalizacja pustego elementu, od John Maddock, Howard Hinnant i innych.
  • fusion – Biblioteka przeznaczona do pracy z TUPLES, z różnymi kontenerami, algorytmami itp. Od Joel de Guzman, Dan Marsden i Tobias Schwinger.
  • multi_index – Kontenery z STL-kompatybilnym interfejsem wielodostępowym, od Joaquín M López Muñoz.
  • pointer container – Kontener do zapisu dynamicznie alokowanych obiektów polimorficznych, ułatwiający programowanie zorientowane obiektowo, od Thorsten Ottosen.
  • property tree – Drzewiasta struktura danych przeznaczona do przechowywania danych konfiguracyjnych, od Marcin Kalicinski i Sebastian Redl.
  • tuple – Proste definicje funkcji zwracających dane złożone itp., od Jaakko Järvi.
  • uuid – Universally Unique Identifiers, od Andy Tompkins.
  • variant – Stabilny, ogólny, bazujący na stosie kontener wariantowy, od Eric Friedman i Itay Maman.
 • Obiekty funkcyjne i programowanie wyższego poziomu
 • Programowanie uogólnione
 • Grafy
 • Wejście/wyjście
 • Wspomaganie dla łączenia z programami napisanymi w języku Python
 • Iteratory
 • Matematyka i obliczenia numeryczne
 • Zarządzanie pamięcią
 • Parsery
 • Metaprogramowanie za pomocą preprocesora
 • Inteligentne wskaźniki z automatycznym zliczaniem referencji
 • Łańcuchy znaków i przetwarzanie tekstów
 • Metaprogramowanie z użyciem szablonów
 • Obejścia nieprawidłowego działania wadliwych kompilatorów

Algebra liniowa[edytuj | edytuj kod]

Boost zawiera bibliotekę algebry liniowej o nazwie uBLAS, która ułatwia wykonywanie operacji na wektorach i macierzach.

 • Przykład pokazujący sposób, w jaki mnoży się wektor przez macierz:
#include <boost/numeric/ublas/vector.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/matrix.hpp>
#include <boost/numeric/ublas/io.hpp>

using namespace boost::numeric::ublas;

/* przykład mnożenia "y = Ax" */
int main () {
	vector<double> x (2);
	x(0) = 1; x(1) = 2;

	matrix<double> A(2,2);
	A(0,0) = 0; A(0,1) = 1;
	A(1,0) = 2; A(1,1) = 3;

	vector<double> y = prod(A, x);

	std::cout << y << std::endl;
	return 0;
}

Generowanie liczb losowych[edytuj | edytuj kod]

Boost zawiera kilka generatorów liczb pseudolosowych, wraz z narzędziami umożliwiającymi uzyskanie wielu rozkładów danych.

#include <boost/random.hpp>
#include <ctime>

using namespace boost;

double SampleNormal (double mean, double sigma)
{
  // wybór generatora liczb
  mt19937 rng;
  // zadanie jako ziarna generatora liczby sekund od roku 1970
  rng.seed(static_cast<unsigned> (std::time(0)));

  // wybór pożądanego rozkładu
  normal_distribution<double> norm_dist(mean, sigma);

  // złączenie generatora i rozkładu przez obiekt funkcyjny
  variate_generator<mt19937&, normal_distribution<double> > normal_sampler(rng, norm_dist);

  // próbka rozkładu
  return normal_sampler();
}

Wielowątkowość[edytuj | edytuj kod]

Biblioteka Boost.Thread zapewnia możliwość programowania współbieżnego w jednolity sposób w różnych systemach operacyjnych. Ceną za uniwersalny charakter biblioteki jest ograniczona funkcjonalność w stosunku do dedykowanych rozwiązań dla systemów posiksowych jak i windowsowych.

 • Przykładowy kod demonstrujący tworzenie wątków:
#include <boost/thread/thread.hpp>
#include <iostream>
using namespace std; 

void hello_world() 
{
 cout << "Witaj świecie, jestem wątkiem!" << endl;
}

int main(int argc, char* argv[]) 
{
 // utwórz nowy wątek wywołujący funkcję "hello_world"
 boost::thread my_thread(&hello_world);
 // poczekaj na zakończenie wątku
 my_thread.join();
 
 return 0;
}

Osoby zaangażowane[edytuj | edytuj kod]

Początkowi fundatorzy Boost są nadal aktywnymi członkami społeczności, włączając takie osoby jak Beman Dawes oraz David Abrahams. Autor kilku książek o C++, Nicolai Josuttis wspierał Boost array library w roku 2001. Około 3000 osób jest wpisanych na listy mailingowe Boost i wielu z nich jest bardzo aktywnych.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]