Bootstrap (statystyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bootstrap[1] – opracowana przez Bradleya Efrona metoda szacowania rozkładu błędów estymacji, za pomocą wielokrotnego losowania ze zwracaniem z próby. Jest przydatna szczególnie, gdy nie jest znana postać rozkładu zmiennej w populacji. Ponieważ bootstrap w podstawowej wersji nie czyni założeń co do rozkładu w populacji, może być zaliczony do metod nieparametrycznych.

Próba bootstrap[edytuj]

Próbą bootstrap (lub próbą typu bootstrap) nazywamy n-elementową próbę losową \mathbf{X}^* z rozkładu pewnej ustalonej n-elementowej próby \mathbf{X}=(x_1,x_2,\dots,x_n) z populacji \Omega.

Innymi słowy jest to próba powstała przez losowanie ze zwracaniem n elementów z \mathbf{X}.

Zasada bootstrap[edytuj]

Niech T będzie pewną statystyką, dającą się przedstawić jako funkcja dystrybuanty:

\theta=T(F)\;

i w przypadku zastosowania do rozkładu empirycznego jej wynikiem jest estymator \widehat{\theta}:

\widehat{\theta}=T(\widehat{F})\;

Warunki te spełnia szeroka klasa statystyk.

Zasada bootstrap mówi, że rozkład statystyki

T(F(\mathbf{X}^*))- T(F(\mathbf{X}))\;

przy ustalonej realizacji X, jest bliski rozkładowi statystyki

T(F(\mathbf{X}))- T(F(\Omega))\;,

czyli rozkładowi błędów estymacji parametru \theta w populacji.

Metoda bootstrap[edytuj]

Zgodnie z zasadą bootstrap w celu oszacowania rozkładu błędów estymacji, należy:

 1. wielokrotnie (k razy) wylosować niezależne próby losowe bootstrap \mathbf{X}_1^*, \mathbf{X}_2^*,\dots, \mathbf{X}_k^* na postawie jednej realizacji \mathbf{X}.
 2. obliczyć dla nich wartości:
  \widehat{\theta}_1^*=T(F(\mathbf{X}_1^*))-\widehat{\theta},
  \widehat{\theta}_2^*=T(F(\mathbf{X}_2^*))-\widehat{\theta},
  \dots,
  \widehat{\theta}_k ^* =T(F(\mathbf{X}_k^*))-\widehat{\theta}

Otrzymany rozkład (\widehat{\theta}_1^*, \widehat{\theta}_2^*, \dots, \widehat{\theta}_k^*) jest przybliżeniem rozkładu błędów estymacji za pomocą statystyki T zastosowanej do próby n-elementowej parametru \theta w populacji.

Liczba k powinna być możliwie duża (im większa tym dokładniejsze oszacowanie). W literaturze podawane są coraz większe liczby, w miarę jak rosną możliwości obliczeniowe komputerów.

Błąd standardowy typu bootstrap[edytuj]

Histogram uzyskanego rozkładu błędów można przedstawić na wykresie. Można też obliczyć dla niego rozmaite dalsze statystyki, takie jak błąd standardowy:

\operatorname{SE}_{\widehat{\theta}^*}=\sqrt{\frac{1}{k-1}\sum\limits_{i=1}^{k}(\widehat{\theta}_i^*-\overline{\theta^*})^2}

gdzie

\overline{\theta^*}=\frac{\sum\limits_{i=1}^k \widehat{\theta}_i^*}{k}

Przedziały ufności typu bootstrap[edytuj]

Najprostszą metodą stworzenia przedziału ufności estymatora za pomocą rozkładu \widehat{\theta}^* jest przybliżenie go rozkładem normalnym. Jest to metoda bardzo prosta, poszukiwany przedział ma postać:

\left( \widehat{\theta}-z_{1-\tfrac{\alpha}{2}}\operatorname{SE}_{\widehat{\theta}^*},\ \ \widehat{\theta}+z_{1-\tfrac{\alpha}{2}}\operatorname{SE}_{\widehat{\theta}^*}\right)

Metoda ta nie zawsze daje się jednak zastosować, gdyż często błąd nie ma rozkładu normalnego. Wymaga ona zatem sprawdzenia normalności rozkładu i arbitralnej decyzji, czy jest on wystarczająco normalny.

Alternatywną metodą jest percentylowy przedział ufności typu bootstrap, który może być stosowany przy dowolnej postaci rozkładu błędów:

\left( \widehat{\theta}-q_{1-\tfrac{\alpha}{2}}^*,\ \ \widehat{\theta}+q_{1-\tfrac{\alpha}{2}}^*\right)

gdzie q_\alpha^* to kwantyl rzędu \alpha z rozkładu \widehat{\theta}^*-\widehat{\theta}

Jeszcze inna metoda postuluje najpierw wykonanie studentyzacji rozkładu przed wyliczeniem przedziału percentylowego. To, która metoda daje najdokładniejsze wyniki, zależy od typu rozkładu w populacji (w szczególności obecności obserwacji odstających) oraz założonej metody oceny dokładności.

Testowanie hipotez metodą bootstrap[edytuj]

Metoda bootstrap jest też używana do weryfikacji hipotez statystycznych, o ile da się tę weryfikację sprowadzić do badania błędu estymacji za pomocą statystyki spełniającej warunki bootstrapu.

Na przykład, gdy hipotezą zerową jest wartość oczekiwana w populacji \mu=10, a w próbie uzyskaliśmy średnią \overline{\mathbf{X}}=9.23, wówczas p-wartość jest prawdopodobieństwem, że średnia z próby będzie się różniła od średniej w populacji o co najmniej 10 - 9,23 = 0,77. Prawdopodobieństwo to można oszacować, losując próby bootstrap z \mathbf{X} i sprawdzając w jakim odsetku losowań średnia wykracza poza przedział (9.23-0.77,9.23+0.77)\;.

Odmiany metody[edytuj]

Istnieje wiele odmian bootstrapu. W jednej z nich próby bootstrap nie są losowane bezpośrednio z próby \mathbf{X}, lecz z rozkładu podobnego do rozkładu \mathbf{X}, z wygładzoną dystrybuantą.

Istnieją też bardziej skomplikowane procedury bootstrapu dla próbkowania bez zwracania, problemów obejmujących dwie próby, regresji, szeregów czasowych, próbkowania hierarchicznego i innych problemów statystycznych.

Odmiana bootstrapu zwana bagging jest stosowana przy konstruowaniu modeli klasyfikacyjnych i regresyjnych, ograniczając zjawisko przeuczenia (Breiman 1984).

Bibliografia[edytuj]

 • Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Warszawa: WNT, 2001, s. 445-454.
 • Bradley Efron: The jackknife, the bootstrap, and other resampling plans. Philadelphia: Pa. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1982.
 • L. Breiman, J. H. Friedman, R. A. Olshen, C. J. Stone: Classification and regression trees. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, 1984.

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy

 1. Etymologia w artykule bootstrap.