Brama Bolechowicka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Brama Bolechowicka od strony Bolechowic
Filar Pokutników
Filar Abazego

Brama Bolechowickaskalna brama w wylocie Doliny Bolechowickiej na Wyżynie Olkuskiej. Znajduje się w miejscowości Karniowice, około 800 metrów na północ od centrum wsi Bolechowice[1].

Brama Bolechowicka objęta jest częściową ochroną, wchodzi w skład rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki[2]. Tworzą ją dwie skały:

Nazwy skałom nadali wspinacze jeszcze przed II wojną światową. Skały są stromo podcięte (pionowe lub przewieszone) i udostępnione do wspinaczki skalnej, często też można tu zobaczyć wspinaczy. Ze względu na ochronę przyrody wspinać się można tylko wyznaczonymi na nich drogami wspinaczkowymi z użyciem tylko zamontowanych już ringów. Są to drogi przeważnie o dużym stopniu trudności (do VI.6 w skali Kurtyki)[3].

Brama powstała w wyniku krasowych procesów. Znajduje się na terenie o dużych walorach krajobrazowych, geologicznych i przyrodniczych, wchodzących w skład Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie[2]. Na wzgórze po wschodniej stronie Filaru Pokutników można podejść bez większych trudności. Roztacza się stąd rozległy widok na Garb Tenczyński, Rów Krzeszowicki i Kraków[4].

Przed Bramą Bolechowicką i za nią znajduje się nieduże trawiaste rozszerzenie, dnem płynie niewielki potok Bolechówka, który łącząc się z potokiem wypływającym z Doliny Kobylańskiej zasila Rudawę[4]. Skały budujące bramę pochodzą z rafopodobnych wapieni skalistych, które w późnej jurze powstały na dnie płytkiego morza znajdującego się wówczas na tych terenach. W skałach tych znajdują się niewielkie ścięcia tektoniczne powstałe w wyniku trzeciorzędowych ruchów tektonicznych. Brama Bolechowicka znajduje się bowiem w strefie przyuskokowej oddzielającej płytę ojcowską od Rowu Krzeszowickiego. O budowie geologicznej tych terenów informuje umieszczona na łączce przed bramą tablica opracowana przez specjalistów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu Małopolski Szlak Geoturystyczny[2].

Przed bramą, już poza rezerwatem przyrody znajduje się krasowe źródło zasilające potok Bolechówka[1]. Zostało ono uznane za pomnik przyrody.

Szlaki turystyki pieszej[edytuj | edytuj kod]

szlak turystyczny czarny – czarny z Bolechowic do wylotu Wąwozu Bolechowickiego.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Geoportal. Mapa topograficzna i lotnicza [dostęp 2019-04-27].
  2. a b c Opracowana przez AGH w Krakowie tablica informacyjnaMałoppolskiego Szlaku Geoturystyki, zamontowana przy Bramie Bolechowickiej
  3. a b Paweł Haciski, Południowa część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa, RING, 2015, ISBN 978-83-937960-0-7
  4. a b Dolinki Podkrakowskie. Mapa turystyczna 1:25 000, Kraków, Wyd. Compass, 2006, ISBN 83-89165-95-3