Briaczysław Wasilkowicz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Briaczysław Wasilkowicz (ros. Брячислав Василькович; biał. Брачыслаў Васількавіч) – książę witebski w latach około 1221-1232 i połocki w latach 1232-po 1241. Prawdopodobnie był ostatnim z dynasii Rurykowiczów w księstwie połockim.

Dane biograficzne[edytuj | edytuj kod]

Pochodził z Witebska i należał do linii witebskiej książąt połockich. Jego ojcem prawdopodobnie był Wasilko Briaczysławicz, kniaź witebski, a matką – córka księcia smoleńskiego, Dawida Rościsławicza.

Około roku 1221 Wasilko zastąpił ojca na tronie księstwa witebskiego, a około 1232 roku przejął także władzę w Połocku. W ruskich latopisach Briaczysław Wasilkowicz występuje bez imienia ojca przy okazji odnotowania faktu wydania jego córki Aleksandry za mąż za Aleksandra Newskiego w 1239 roku. Nieznana jest data śmierci Briaczysława Wasilkowicza, wiadomo jedynie, że w 1243 roku księstwem połockim rządził jego zięć, książę Towciwiłł.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Алексеев, Л. В., Древнерусские княжества Х – XIII вв., Москва 1975, s. 202–239.
  • Богуславский В. В., Куксина Е. И, Славянская энциклопедия. Киевская Русь-Московия. Т. 1, А-М, s. [1].
  • Брячислав, w: Брокгауз Ф. А., Ефрона И. А., Энциклопедический Словарь (В 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами), ред. И. Е. Андреевский, К. К. Арсеньев, Ф. Ф. Петрушевский, С.-Петербург, 1890-1907, s. [2].
  • Войтович Л., Княжеские династии Восточной Европы, s. [3].