Budżet zadaniowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Budżet zadaniowy[1] (ang. performance budget) – metoda zarządzania finansami publicznymi, ukierunkowana na osiąganie większej skuteczności oraz efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, polegająca na:

  1. opracowywaniu budżetu państwa w oparciu o cele budżetu zadaniowego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, w ramach których to celów, umieszczane są - właściwe przedmiotowo tym celom - zadania, wraz z adekwatnymi miernikami informującymi o rezultatach/wynikach realizacji tych zadań - a także o rezultatach/wynikach realizacji ich części składowych (a zarazem - o stopniu osiągania celów budżetowych zadań w aspekcie skuteczności oraz efektywności),
  2. monitorowaniu oraz ewaluacji poszczególnych zadań budżetu zadaniowego za pomocą mierników, dzięki czemu wytwarzane są informacje efektywnościowe (ang. performance information) służące podnoszeniu jakości alokacji w planowaniu budżetu w kolejnych latach/okresach planowania budżetowego,
  3. praktycznym stosowaniu informacji efektywnościowych w procesie planowania budżetu przez rząd, a także wykorzystaniu ich podczas prac parlamentarnych nad uchwalaniem ustawy budżetowej (najczęściej jako tzw.: performance-informed budgeting)

Budżet zadaniowy stosowany jest - w różnych formach i zakresie - w wielu państwach świata, w tym większości państw OECD (m.in. we Francji jako tzw. LOLF, w Wielkiej Brytanii jako system PSA, a w USA jako narzędzie PART)[2]. Budżetowi zadaniowemu towarzyszy często reforma polegająca na wdrożeniu wieloletniego planowania wydatków (programowanie w perspektywie kilku lat), a także rozwój audytu efektywnościowego. Metoda budżetu zadaniowego może być stosowana również w jednostkach samorządu terytorialnego (jst), przy czym stosowanie jej w jst nie zawsze połączone jest z używaniem tej metody w sektorze rządowym.

Budżet zadaniowy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Budżet zadaniowy został przygotowany w 2009 roku przez Ministerstwo Finansów[3]. Pierwszy raport wykonania budżetu za rok 2009 został opublikowany w 2010 roku[4].

Budżet zadaniowy stosowany w jednostkach samorządu terytorialnego[5], to rozbudowany materiał planistyczny zawierający oprócz tradycyjnego podziału środków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową, wyszczególnienie zadań rzeczowych jakie będą realizowane w danym roku budżetowym.

Po raz pierwszy w Polsce budżet zadaniowy zastosowano w Krakowie podczas tworzenia budżetu na rok 1994, wzorem na którym opierał swoje prace Kraków, było miasto Rochester (Nowy Jork)[potrzebne źródło]. Od 2007 budżet zadaniowy wdraża Warszawa[6].

Przypisy

  1. Zob. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, red. nauk T.Lubińska, Difin, Warszawa 2007; Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. nauk. M.Postuła, P.Perczyński, Warszawa 2008; strona dotycząca wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=5#n (zakładka: budżet zadaniowy).
  2. Performance Budgeting in OECD Countries, OECD 2007; Performance Budgeting. Linking Funding and Results, red. Marc Robinson, Palgrave Mac Millan, Międzynarodowy Fundusz Walutowy; New York 2007.
  3. Budżet zadaniowy. Ministerstwo Finansów.
  4. Budżet zadaniowy - sprawozdawczość. Ministerstwo Finansów, 2010.
  5. E.Chojna-Duch,Polskie Prawo finansowe. Finanse Publiczne, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
  6. Marzanna Krajewska, Katarzyna Andrzan: Budżet zadaniowy – instrument zarządzania finansami miasta stołecznego Warszawy. W: Studia BAS [on-line]. Biuro Analiz Sejmowych. [dostęp 2014-07-17]. s. 192.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]