Butanon

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Butanon
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C4H8O
Inne wzory CH3COCH2CH3
CH3-C(O)CH2-CH3
Masa molowa 72,11 g/mol
Wygląd bezbarwna ciecz o zapachu zbliżonym do acetonu[1]
Identyfikacja
Numer CAS 78-93-3
PubChem 6569[2]
Podobne związki
Podobne związki aceton
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce prekursor narkotykowy kategorii 3

Butanonorganiczny związek chemiczny z grupy ketonów. Jest bezbarwną, łatwopalną i lotną cieczą o ostrym, słodkim zapachu zbliżonym do acetonu. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie w warunkach normalnych, jednak słabiej w wyższej temperaturze. Jest przemysłowo wytwarzany na dużą skalę.

Występowanie[edytuj | edytuj kod]

Butanon występuje w śladowych ilościach w powietrzu. Wydzielany jest wraz ze spalinami samochodowymi oraz może pochodzić z fotooksydacji znajdujących się w powietrzu zanieczyszczeń, takich jak butan i innych węglowodorów[11]. Niewielkie ilości butanonu przedostają się do wody wodociągowej z rur PCW[12].

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

Jednym ze sposobów otrzymywania butanonu jest hydratacja butenu do sec-butanolu, który następnie jest dehydrogenowany do ketonu[13]. Innymi sposobami otrzymywania butanonu są: utlenianie butanu[13] i utlenianie katalityczne n-butenu[14]. Można go także otrzymać z 2-metyloacetylooctanu etylu[14].

Właściwości[edytuj | edytuj kod]

Zastosowania[edytuj | edytuj kod]

Butanon jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w wielu procesach związanych z syntetycznymi żywicami, skórami i gumami oraz z powłokami winylowymi, nitrocelulozowymi i akrylowymi. Znajduje zastosowanie w wytwarzaniu smarów, lakierów, klejów, farmaceutyków, środków czyszczących i preparatów do usuwania farb i lakierów. Obecny jest w niewielkich ilościach w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy. W przemyśle stosuje się go także do rozwłókniania drewna liściastego i formulacji pestycydów[15].

Jest także prekursorem w otrzymywaniu nadtlenku etylometyloketonu, który wykorzystywany jest jako katalizator w niektórych reakcjach polimeryzacji, oraz diacetylu. Może być także katalizatorem w otrzymywaniu kwasu tereftalowego z p-ksylenu oraz w produkcji hydrazyny[15].

Zagrożenia[edytuj | edytuj kod]

Butanon jest drażniący, jednak poważne skutki zdrowotne mogą pojawić się dopiero przy dużych dawkach lub stężeniach. Butanon może przedostać się do organizmu poprzez drogi oddechowe, skórę i przewód pokarmowy. Krótkotrwała inhalacja par może prowadzić do podrażnienia górnych dróg oddechowych, gardła i spojówek. Działanie butanonu na skórę i przewód pokarmowy może spowodować podrażnienia i oparzenia. Kontakt ciekłego butanonu z oczami może skutkować nieodwracalnymi uszkodzeniami. Skutkami zatrucia mogą być bóle i zawroty głowy, nudności, senność, problemy z koncentracją i utrata przytomności. W skrajnych przypadkach może dojść do spowolnienia akcji serca, drętwienia kończyn, rozszerzenia źrenic, ślinotoku i neuropatii toksycznych[9][15][16]. Istnieją bardzo ograniczone informacje dotyczące skutków długotrwałego narażenia ludzi na butanon, jednak w testach na zwierzętach zaobserwowano negatywny wpływ na układ nerwowy, wątrobę, nerki i układ oddechowy[11].

Butanon ma specyficzne działanie na białka i może zaburzać funkcjonowanie enzymów. Z tego też powodu do badania jego toksyczności mogą być wykorzystywane linie komórkowe nerwiaka płodowego, ze względu na ich dużą wrażliwość[15].

Nie istnieją żadne informacje dotyczące szkodliwego działania na rozwój i rozrodczość oraz rakotwórczości butanonu w stosunku do człowieka[11]. Negatywne skutki rozwojowe, w tym utrata masy i wady rozwojowe płodu, zostały jednak zaobserwowane w badaniach szczurów i myszy narażonych na butanon poprzez inhalację lub spożycie[11].

Butanon jest łatwopalny i lotny. Pary gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń oraz w zagłębieniach terenu i mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe o szerokim zakresie stężeń[9].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e f Butanon (ZVG: 13330) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2010-10-06].
 2. Butanon (CID: 6569) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 3. a b Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
 4. a b c d CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, ISBN 978-1-4200-9084-0.
 5. a b c d e f g h i j Department of Chemistry, The University of Akron: Methyl ethyl ketone (ang.). [dostęp 2012-05-20].
 6. a b c Butanon (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-05-20].
 7. a b c d Butanon (nr 360473) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
 8. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska VIII. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008, s. 3491. ISBN 978-8388157-53-0.
 9. a b c d e f g h i j k l m Butanon (pol.). Zarządzanie Zagrożeniami dla Zdrowia i Środowiska „MANHAZ”. [dostęp 2010-10-06].
 10. a b Butanon (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-28].
 11. a b c d Methyl Ethyl Ketone (ang.). U.S. Environmental Protection Agency. [dostęp 2010-10-06].
 12. John Harte, Cheryl Holdren, Richard Schneider, Christine Shirley: Toxics A to Z: a guide to everyday pollution hazards. University of California Press, 1991, s. 344–345. ISBN 978-0-520-07224-4. [dostęp 2010-10-07]. (ang.)
 13. a b J. G. Speight: Chemical and process design handbook. McGraw-Hill Professional, 2002, s. 2.328. ISBN 978-0-07-137433-0. [dostęp 2010-10-07]. (ang.)
 14. a b The Merck Index. Wyd. 13.Monografia nr 6097.
 15. a b c d U.S. Occupational Safety and Health Administration: OSHA Regulated Hazardous Substances: Health, Toxicity, Economic and Technological Data. T. 1. William Andrew, 1990, s. 247–252. ISBN 978-0-8155-1240-0.
 16. 2-Butanone (ang.). NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards. [dostęp 2010-10-06].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.