Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z CEIDG)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (skrótowo i poprzednio – ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG) – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Opis[edytuj | edytuj kod]

Ewidencja działała od 1 lipca 2011 do 29 kwietnia 2018 r. na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168). Od 30 kwietnia 2018 r. podstawą jej funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647). Ustawa wchodzi w skład tzw. Konstytucji dla Biznesu będącej częścią Planu Morawieckiego[1]. Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie. Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka (Dz.U. z 1988 r. nr 41, poz. 324), ministra przemysłu w rządzie Mieczysława Rakowskiego) i była prowadzona jako jawna przez właściwe dla miejsca prowadzenia działalności urzędy samorządowe. Do końca grudnia 2011 r. do centralnej zostały przeniesione wpisy prowadzone przez samorządy. 26 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej[1].

Zadania CEIDG:

  • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
  • dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie
  • umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
  • możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, które je wprowadził.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są bezpłatne[2].

Wpisowi do rejestru CEIDG podlegają wyłącznie osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty w tym osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wpis do CEIDG przedsiębiorcy jest obowiązkowy. Wykonywanie działalności gospodarczej bez dokonania wpisu stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny[3].

Wniosek[edytuj | edytuj kod]

Wniosek CEIDG – dokument (wniosek) wypełniany przez osobę fizyczną zakładająca własną działalność gospodarczą. Złożenie wniosku powoduje wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składany jest w dowolnej gminie.

Wniosek musi być złożony z identyfikacją tożsamości osoby składającej. Osoba składająca wniosek jest zobowiązana do podpisania wniosku w wybranej gminie lub użycia podpisu elektronicznego – jeżeli dany dokument zostaje złożony (przesłany) przez internet. Jeżeli wniosek składany jest po raz drugi (do wniosku pierwotnego, w sprawie zmiany, zawieszenia, czy wznowienia) – niezbędny będzie numer NIP.

We wniosku obowiązkowo uzupełnia się pole z datą założenia działalności. Data nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym zostaje złożony dany wniosek, ale może być późniejsza.

Wraz z wnioskiem składane jest również oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek jest jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego[4].

Informacje w CEIDG[edytuj | edytuj kod]

W ogólnodostępnym portalu CEIDG można znaleźć m.in.:

  • jednolity, prosty oraz powszechnie obowiązujący formularz o wpis do CEIDG,
  • wyszukiwarkę firm oraz osób prowadzących działalność w Polsce,
  • niezbędne informacje na temat koncesji, licencji, zwolnień i wpisach do rejestru działalności,
  • filmy instruktażowe pomocne do sporządzenia wniosku CEIDG-1.

Rejestracja[edytuj | edytuj kod]

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG wybierając jedną z czterech dostępnych możliwości[5]:

Wejście na stronę www.ceidg.gov.pl (www.firma.gov.pl)
Zalogowanie się do systemu CEIDG Bez logowania się do systemu CEIDG
Założenie konta + aktywowanie konta (poprzez link potwierdzający otrzymany na podany adres e-mail)

i zalogowanie się do systemu

Przygotowanie wniosku, w trybie anonimowym, bez logowania się do systemu
Wypełnienie wniosku online Pobranie wniosku on-line
Wysłanie wniosku online Wydruk wniosku
złożenie (podpisanie) go elektronicznie złożenie (podpisanie) go elektronicznie podpisanie go osobiście w dowolnej gminie przygotowanie wniosku online przesłanie wniosku do gminy złożenie wniosku osobiście w gminie
Podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym Podpisanie podpisem zaufanym albo osobistym podpisanie go osobiście w dowolnej gminie. podpisanie go w dowolnej gminie. Podpisanie i wysłanie pocztą. Dodatkowo podpis musi być notarialnie potwierdzony.

(wymagane notarialne poświadczenie).

Podpisanie i osobiste zaniesienie do urzędu gminy (gmina przekształca go na wniosek elektroniczny).

UWAGA! Od 2017 roku można zakładać własną działalność przez telefon. Poprzez połączenie z konsultantem nastąpi procedura wpisu podatnika do CEIDG[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]