Centralna Komisja Egzaminacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) – polska instytucja mająca na celu przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Jej główne zadania określa ustawa o systemie oświaty[1]. Nadzór nad działalnością CKE sprawuje minister odpowiedzialny za oświatę (minister edukacji narodowej). CKE została ustanowiona przez polski parlament ustawą z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759). Jej dyrektorem jest obecnie Marcin Smolik.

Kierownictwo[2][edytuj | edytuj kod]

Zadania Komisji[3][edytuj | edytuj kod]

 • przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych
 • opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów dot. egzaminów zewnętrznych
 • organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych
 • analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych
 • składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych
 • przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania
 • inicjowanie lub organizowanie badań i analiz oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;
 • realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
 • ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  • komunikatu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
  • komunikatu w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach zewnętrznych
  • komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
  • informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Strukturę organizacyjną CKE tworzy osiem wydziałów oraz dwa samodzielne stanowiska pracy (są one bezpośrednio podporządkowane Dyrektorowi CKE).

Wydziały[edytuj | edytuj kod]

 1. Wydział Egzaminów dla Uczniów Gimnazjów (WG)
 2. Wydział Matur (WM)
 3. Wydział Egzaminów Zawodowych (WZ)
 4. Wydział Badań i Ewaluacji (WB)
 5. Wydział Programów Doskonalenia Nauczycieli i Promocji (WP)
 6. Wydział Ekonomiczno-Administracyjny (WE)
 7. Pracownia Informatyczna (PI)

Stanowiska samodzielne[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa o systemie oświaty (PDF).
 2. https://cke.gov.pl/o-komisji/
 3. Art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.