Centralny Zarząd Służby Więziennej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ilustracja
Siedziba Centralnego Zarządu Służby Więziennej przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie
Państwo

 Polska

Dyrektor Generalny

gen. SW Jacek Kitliński

Zastępcy

gen. SW Andrzej Leńczuk
płk Krzysztof Stefanowski
płk Piotr Sękowski

Adres
02-521 Warszawa
ul. Rakowiecka 37a
Położenie na mapie Warszawy
Mapa konturowa Warszawy, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Centralny Zarząd Służby Więziennej”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na prawo znajduje się punkt z opisem „Centralny Zarząd Służby Więziennej”
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa konturowa województwa mazowieckiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Centralny Zarząd Służby Więziennej”
Ziemia52°12′27,43″N 21°00′33,84″E/52,207619 21,009400
Strona internetowa

Centralny Zarząd Służby Więziennej – aparat wykonawczy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Ma siedzibę przy ul. Rakowieckiej 37a w Warszawie.

Działy[edytuj | edytuj kod]

Kierownictwo[1][edytuj | edytuj kod]

 • gen. SW Jacek Kitliński – Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • gen. SW Andrzej Leńczuk – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[2][3]
 • płk Krzysztof Stefanowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[4]
 • płk Piotr Sękowski – zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej[5]
 • płk Zbyszko Nowak – szef Inspektoratu wewnętrznego Służby Więziennej

Biuro Dyrektora Generalnego[edytuj | edytuj kod]

Biuro Dyrektora Generalnego (wcześniej Biuro Prezydialne) odpowiedzialne jest za:

 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących więziennictwa
 • kontakty z krajowymi i międzynarodowymi organami Służby Więziennej
 • pozyskiwanie środków pomocowych
 • tworzenie projektów finansowanych dla środków pomocowych
 • prace nad przystosowaniem prawa o Służbie Więziennej do wymogów Unii Europejskiej
 • współpracę jednostek Służby Więziennej z instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi
 • obsługę prasową Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
 • obsługę sekretarską i administracyjną Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i jego zastępców
 • kadry (m.in. gospodarka etatami i funduszem wynagrodzeń)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierowanie rozwojem zawodowym personelu
 • sprawowanie nadzoru nad szkoleniem personelu
 • za organizację świadczeń socjalnych
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków pracowników Służby Więziennej
 • nadzór nad zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariuszy
 • zbieranie i analiza informacji o przestępczości w pracowników
 • nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkami doskonalenia kadr oraz Zakładem Budżetowym Usług Wypoczynkowych CZSW
 • nadzorowanie zadań z zakresu medycyny pracy.

W 2010 r. do zakresu obowiązków biura weszły też zadania zlikwidowanego Biura Kadr i Szkoleń.

Biuro Budżetu[edytuj | edytuj kod]

Biuro Budżetu odpowiedzialne jest za:

 • planowanie i nadzór nad budżetem Służby Więziennej i Centralnego Zarządu
 • sporządzanie analiz i informacji dotyczących działalności finansowej
 • nadzór finansowy i kontrola finansowo-gospodarcza
 • realizację zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia
 • rachunkowość Centralnego Zarządu.

Biuro Ochrony i Spraw Obronnych[edytuj | edytuj kod]

Biuro prowadzi nadzór nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz kontroluje poziom realizacji zadań obronnych.

Biuro Kontroli i Inspekcji[edytuj | edytuj kod]

Biuro Kontroli i Inspekcji jest odpowiedzialne za:

 • inicjowanie, planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
 • nadzór nad przestrzeganiem przez jednostki Służby Więziennej przepisów w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków w sprawach osadzonych.

Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne[edytuj | edytuj kod]

Biuro Kwatermistrzowsko-Inwestycyjne (wcześniej Biuro Kwatermistrzowskie) odpowiedzialne jest za:

 • planowanie zaopatrzenia w środki techniczne i obsługę gospodarczą
 • nadzór nad całokształtem działalności kwatermistrzowskiej jednostek organizacyjnych Służby.

Biuro Informacji i Statystyki[edytuj | edytuj kod]

Biuro Informacji i Statystyki CZSW jest odpowiedzialne za:

Biuro składa się z:

 • Zespołu Informacji
 • Zespołu Operatorów Bazy Danych.

Biuro Prawne[edytuj | edytuj kod]

Biuro Prawne jest odpowiedzialne za obsługę prawną Dyrektora Generalnego i jego zastępców oraz ochronę prawną Centralnego Zarządu.

Biuro Penitencjarne[edytuj | edytuj kod]

Biuro Penitencjarne odpowiedzialne jest za:

 • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad stosowaniem środków i metod oddziaływania penitencjarnego
 • inicjowanie kierunków pracy penitencjarnej
 • administracyjne wykonywanie tymczasowego aresztowania i kar oraz środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności
 • transportowanie osadzonych.

Biuro Służby Zdrowia[edytuj | edytuj kod]

Zakres działania Biura Służby Zdrowia:

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie:
 • zadania z zakresu medycyny pracy w stosunku do funkcjonariuszy i osadzonych
 • prowadzenie statystyki dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia
 • podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną
 • współdziałanie z pozawięziennymi zakładami opieki zdrowotnej
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi
  • gospodarką lekami i sprzętem medycznym
  • orzecznictwem lekarskim wykonywanym w zakładach karnych i aresztach śledczych
  • działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów oraz kierowników aptek
  • postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych.

Biuro Emerytalne[edytuj | edytuj kod]

Biuro Emerytalne jest odpowiedzialne za:

 • ustalanie prawa do emerytury i wysokości świadczeń pieniężnych i innych świadczeń i ich wysokości (na podstawie odrębnych przepisów zwolnionym ze służby funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz członkom ich rodzin)
 • dokonywanie wypłat emerytur
 • waloryzację wypłacanych świadczeń
 • dokonywanie potrąceń i egzekucji ze świadczeń pieniężnych
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zaopatrzenia emerytalnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków
 • prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej
 • prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczącej osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego.

Wydział Informatyzacji i Łączności[edytuj | edytuj kod]

Do zadań Wydziału Informatyzacji i Łączności należy m.in.:

 • planowanie i projektowanie nowych rozwiązań w dziedzinie technik komputerowych oraz nadzór nad ich wdrażaniem
 • administrowanie siecią komputerową, serwerami usług komputerowych, bazami danych
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci.

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych[edytuj | edytuj kod]

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za:

 • realizację zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • nadzór nad ochroną i przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych
 • przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

Zespół do spraw Funduszy Europejskich[edytuj | edytuj kod]

Zespół Służby Medycyny Pracy i BHP[edytuj | edytuj kod]

Zespół Audytu Wewnętrznego[edytuj | edytuj kod]

Wydział Przedsiębiorstw Przywięziennych[edytuj | edytuj kod]

W zakres działalności Wydziału Przedsiębiorstw Przywięziennych (wcześniej Zespół ds. Przedsiębiorstw i Zatrudnienia) wchodzi:

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej Popowo[edytuj | edytuj kod]

Ośrodek położony jest 60 km od Warszawy nad Narwią i Bugiem w miejscowości Popowo-Parcele (w gminie Somianka). Otoczony lasami Puszczy Białej. Dysponuje pokojami gościnnymi, salami seminaryjnymi i konferencyjnymi. Przebywający tam gości mogą skorzystać również z: siłowni, sauny, minigolfa, wypożyczalni rowerów, wypożyczalni łodzi i żaglówek, boiska do koszykówki i siatkówki, kawiarni i stołówki na 300 osób.

Ośrodek mieści się w neogotyckim pałacu z XIX w. Został on wybudowany przez Edmunda Skarżyńskiego na bazie dworu rodziny Popowskich herbu Pobóg. Wokół obiektu znajduje się park krajobrazowy.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej[edytuj | edytuj kod]

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Znajduje się ona w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Prowadzone są tu szkoły i kursy:

 • Szkoła Oficerska,
 • Szkoła Podoficerska,
 • Szkoła Chorążych,
 • kursy: kierowników działu ochrony, dowódców zmian, dla grup konwojowych, ochronny I i II stopnia oraz kurs instruktorów strzelectwa.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach[edytuj | edytuj kod]

Jest to jednostka prowadząca szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym, zaocznym i eksternistycznym.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]