Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) – polski instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej utworzony w 1972 roku z siedzibą w Józefowie w powiecie otwockim. Instytut działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Instytut wydaje kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” ISSN 1895-8443, który jest czasopismem punktowanym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut prowadzi badania, certyfikację i dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy budowlanej 89/106/EEC „Wyroby budowlane” oraz dyrektywy 89/686/EEC „Środki ochrony indywidualnej”. Numer jednostki notyfikowanej w bazie Nando – 1438[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Jednostka badawcza o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince k. Otwocka utworzona została przez Ministra Spraw Wewnętrznych zarządzeniem nr 81/22 z dnia 14 sierpnia 1972 (Dz. U. MSW nr 7, poz. 24). Zmiana nazwy na Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej nastąpiło w wyniku zarządzenia nr 9/84 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 1984 r. Status Państwowego Instytutu Badawczego nadany został przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 27 września 2010 r. (Dz. U. Nr 181, poz. 1219)[2]. Instytut działa między innymi na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618)[3].

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Symbole certyfikacyjne

W ramach Centrum działają następujące laboratoria badawcze:

 1. Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA)[4]
 2. Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych (BC)[5]
 3. Zespół Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych (BS)[6]

Dodatkowo w strukturze organizacyjnej CNBOP funkcjonują:

 1. Jednostka Certyfikująca prowadzącą certyfikację wyrobów budowlanych i służących ochronie przeciwpożarowej[7]
 2. Zakład Aprobat Technicznych[8]
 3. Zakład Szkoleń - komórka działająca na rzecz upowszechniania i popularyzacji osiągnięć badawczych, a także wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, poprzez szkolenia, konferencje, a także ogólnodostępne i bezpłatne seminaria ogólnopolskie[9]

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Badania samochodu
Badania środków gaśniczych
Badania własności pożarowych materiałów

CNBOP prowadzi prace badawcze i eksperckie w zakresie[10]:

 • Wyposażenia technicznego straży pożarnych do zapobiegania i zwalczania pożarów, skutków klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka
 • Technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w szczególności stałych urządzeń gaśniczych oraz systemów monitoringu i sygnalizacji pożarowej
 • Podręcznego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych
 • Właściwości pożarowych materiałów
 • Zjawiska powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 • Badań kwalifikacyjnych i procesów certyfikacji wyrobów i usług oraz procesy dopuszczeń wyrobów
 • Doskonalenia i opracowywania nowych metod badawczych w zakresie sprzętu i środków użytkowanego w ochronie przeciwpożarowej
 • Monitorowania postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej w kraju i za granicą
 • Prowadzi postępowania aprobacyjne i udziela aprobat technicznych, dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobów do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych
 • Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej w zakresie badań i techniki stosowanej na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 • Prowadzi branżową współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi organizacjami
 • Wykonuje analizy przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów w prowadzonych postępowaniach na potrzeby sądów, prokuratur, policji i towarzystw ubezpieczeniowych
 • Opracowuje i opiniuje standardy oraz współdziała w pracach normalizacyjnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
 • Współdziała w tworzeniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i swojego działania.

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]