Częstotliwości używane w sieci GSM

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Częstotliwości używane w sieci GSM to wydzielone zasoby radiowe (pasmo częstotliwości) na którym może się odbywać transmisja głosu i danych w systemie GSM. Liczba i rozkład częstotliwości różni się w zależności od użytego standardu sieci.

GSM 900[edytuj | edytuj kod]

Kanały radiowe w GSM 900 zawierają się w dwóch pasmach częstotliwości o szerokości 25 MHz każde (analiza w tym rozdziale przeprowadzona jest dla tzw. Primary GSM 900 Band, zobacz też uwagę na końcu rozdziału). Pierwsze pasmo wyznaczane przez zakres częstotliwości 890-915 MHz, wykorzystywane jest do tworzenia kanałów radiowych, które są używane przez stację ruchomą (MS) do transmisji do stacji bazowej (BTS). Są to tak zwane kanały „w górę” (uplink). Kanały radiowe z zakresu częstotliwości 935-960 MHz wykorzystywane są w sposób odwrotny, tzn. do transmisji od BTS do MS. Jest to tzw. transmisja „w dół” (downlink). Konkretne kanały radiowe tworzone są poprzez podzielenie każdego z pasm („w górę” i „w dół”) na 124 przedziały częstotliwościowe o szerokości 200 kHz każdy. 124 kanały zajmują pasmo o szerokości 24,8 MHz (124 × 0.2 MHz). Pozostałe 200 kHz tworzy dwa przedziały na początku i końcu pasma po 100 kHz, które nie są wykorzystywane w celach rozmównych lecz ograniczają poziom interferencji w sąsiednich pasmach radiowych. Podzielone w ten sposób kanały radiowe są ponumerowane od 1 do 124. Każdy taki numer nazywa się numerem częstotliwości kanału radiowego ARFCN (ang. Absolute Radio Frequency Channel Number). Częstotliwości nośne tych kanałów, znajdujące się w środku każdego z nich, można obliczyć ze wzorów:

fa = 890 MHz + (0,2 MHz)×a – dla kanałów „w górę”
fd = 935 MHz + (0,2 MHz)×a – dla kanałów „w dół”
gdzie a = ARFCN i 1 ≤ ARFCN ≤ 124

Plan kanałów radiowych: GSM 900 radio channels PL.svg

W trakcie rozmowy kanały radiowe dobierane są w ten sposób, aby kanał „w dół” był odległy od kanału „w górę” o 45 MHz. Czyli np. pierwszy kanał „w górę” tworzy przedział częstotliwości 890,1-890,3 MHz (częstotliwość nośna 890,2 MHz), a odpowiadający mu kanał „w dół” to częstotliwości to 935,1-935,3 MHz (częstotliwość nośna 935,2 MHz). Kolejne przedziały tworzone są analogicznie co 200 kHz.

W opisany wyżej sposób zapewniona jest transmisja dupleksowa metodą podziału częstotliwości FDD (ang. Frequency Division Duplex). Oprócz tego każdy kanał częstotliwościowy podzielony jest na 8 szczelin czasowych. Pozwala to na wykorzystanie tego samego pasma przez wielu użytkowników.

Uwaga: rozdział ten dotyczy pasma Primary GSM 900 Band zdefiniowanego w czasie, gdy sieć GSM musiała istnieć wspólnie z sieciami analogowymi NMT. Obecnie sieci analogowe nie są już używane, a zwolnione częstotliwości posłużyły do zdefiniowania poszerzonego pasma tzw. Extended GSM 900 Band. Porównaj definicje obu pasm w tabeli w rozdziale Zestawienie wszystkich częstotliwości zdefiniowanych przez 3GPP.

GSM 1800[edytuj | edytuj kod]

System GSM 1800 z założenia przeznaczony jest do komórek mniejszych niż GSM 900, ale o większym natężeniu ruchu. Funkcje te spełnia dzięki rozszerzeniu pasma na 150 MHz. Podział pasma jak i wyznaczenie kolejnych kanałów radiowych jest analogiczne jak w GSM 900. Każde z pasm częstotliwości (1710-1785 MHz oraz 1805-1880 MHz) dzielone jest na 374 kanały radiowe (odpowiednio kanały „w górę” i „w dół”) o szerokości 200 kHz każde, z zachowaniem dwóch przerw 100 kHz na początku i końcu pasma. Kanały radiowe w GSM 1800 nie są numerowane od 1, a od 512 do 885. Warto również zwrócić uwagę, że odstęp pomiędzy odpowiadającymi sobie kanałami „w górę” i „w dół” wynosi 95 MHz. Częstotliwości nośne dla konkretnych numerów ARCFN kanałów, można obliczyć ze wzorów:

fa = 1710 MHz + (0,2 MHz)×(a − 511) – dla kanałów „w górę”
fd = 1805 MHz + (0,2 MHz)×(a − 511) – dla kanałów „w dół”
gdzie a = ARFCN i 512 ≤ ARFCN ≤ 885

Plan kanałów radiowych dla GSM 1800:

Plan kanalow radiowych dla GSM 1800.png

Zestawienie wszystkich częstotliwości zdefiniowanych przez 3GPP[edytuj | edytuj kod]

Idee zawarte w rozdziałach o GSM 900/1800 są stosowane także podczas definiowania częstotliwości dla innych standardów. Poniżej znajduje się zestawienie związane z definicją częstotliwości definiowanych dla wszystkich standardów opisanych specyfikacjami 3GPP.

System Zakres częstotliwości Uplink [MHz] Downlink [MHz] ARFCN
GSM 400 GSM 450 Band 450,4 - 457,6 460,4 - 467,6 259 - 293
GSM 480 Band 478,8 - 486,0 488,8 - 496,0 306 - 340
GSM 700 GSM 750 Band 747 - 762 777 - 792 438 - 511
GSM 850 GSM 850 Band 824 - 849 869 - 894 128 - 251
GSM 900 Primary GSM 900 Band 890 - 915 935 - 960 1 - 124
Extended GSM 900 Band 880 - 915 925 - 960 1 - 124, 975 - 1023
GSM 1800 DCS 1 800 Band 1710 - 1785 1805 - 1880 512 - 885
GSM 1900 PCS 1 900 Band 1850 - 1910 1930 - 1990 512 - 810
R-GSM Railways GSM 900 Band 876 - 915 921 - 960 1 - 124, 955 - 1023
Uwaga 1
Zakres numerów kananałów ARFCN dla pasma DCS 1 800 Band i PCS 1 900 Band częściowo pokrywa się. Telefon komórkowy na specjalnym kanale rozgłoszeniowym może otrzymać parametr, który wskazuje na standard sieci radiowej i na tej podstawie może zinterpretować przydzielony kanał radiowy jako częstotliwość w jednym z wymienionych pasm. Jeśli wspomniany parametr nie jest rozgłaszany przez stację bazową, telefon zakłada, że przydzielony na czas rozmowy numer ARFCN jest związany z pasmem DCS 1 800 Band.
Uwaga 2
Railways GSM 900 Band zawiera także częstotliwości używane w systemie GSM 900. Jedynie pewna część tego pasma wykorzystywana jest dla potrzeb telekomunikacji kolejowej.

Kanały GSM w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela pokazuje zakres przydzielonych kanałów GSM dla poszczególnych operatorów w Polsce[1]

System Numer kanału Liczba

kanałów

Operator Częstotliwość nadawania (MHz) Uwagi
ARFCN abonent do bazy baza do abonenta
Od: Do: Od: Do: Od: Do:
EGSM 900 975 999 25 P4 (Play) 880,1 885,1 925,1 930,1 GSM900 i UMTS900
1000 1023 25 Aero2 885,1 890,1 930,1 935,1 UMTS900
0 0
GSM 900 1 14 14 Polkomtel (Plus) 890,1 892,9 935,1 937,9 GSM900
15 36 22 T-Mobile Polska (T-mobile) 892,9 897,3 937,9 942,3 GSM900
37 67 31 Polkomtel (Plus) 897,3 903,5 942,3 948,5 GSM900
68 90 23 T-Mobile Polska (T-mobile) 903,5 908,1 948,5 953,1 GSM900, UMTS900 (kanały 79-90 w ramach Networks!)
91 124 34 Orange Polska (Orange) 908,1 914,9 953,1 959,9 GSM900, UMTS900 (kanały 91-99 w ramach Networks!)
GSM 1800 512 560 49 CenterNet 1710,1 1719,9 1805,1 1814,9 LTE1800 wspólnie z Mobyland
561 561 1 CenterNet/Mobyland 1719,9 1720,1 1814,9 1815,1 LTE1800 wspólnie CenterNet/Mobyland za zgodą Prezesa UKE[2]
562 610 49 Mobyland 1720,1 1729,9 1815,1 1824,9 LTE1800 wspólnie z CenterNet
611 685 75 P4 (Play) 1729,9 1744,9 1824,9 1839,9
686 735 50 T-Mobile Polska (T-mobile) 1744,9 1754,9 1839,9 1849,9 GSM1800 wspólnie z Orange Polska
736 747 12 T-Mobile Polska (T-mobile) 1754,9 1757,3 1849,9 1852,3 GSM1800
748 748 1 wolne 1757,3 1757,5 1852,3 1852,5
749 760 12 Polkomtel (Plus) 1757,5 1759,9 1852,5 1854,9 GSM1800
761 762 2 wolne 1759,9 1760,3 1854,9 1855,3
763 810 48 Orange Polska (Orange) 1760,3 1769,9 1855,3 1864,9 GSM1800, LTE 1800 (kanały 772-846 w ramach Networks!)
811 811 1 wolne 1769,9 1770,1 1864,9 1865,1 LTE 1800 (kanały 772-846 w ramach Networks!)
812 847 36 T-Mobile Polska (T-mobile) 1770,1 1777,3 1865,1 1872,3 LTE 1800 (kanały 772-846 w ramach Networks!)
848 849 2 wolne 1777,3 1777,7 1872,3 1872,7
850 885 36 Polkomtel (Plus) 1777,7 1784,9 1872,7 1879,9 GSM1800

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

GSM 400, GSM 700, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, R-GSM

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Witold Hołubowicz Cyfrowe systemy telefonii komórkowej GSM 900 1800 UMTS.
  • Krzysztof Wesołowski Systemy radiokomunikacji ruchomej.
  • Specyfikacja 3GPP TS 45.005 Radio Access Network; Radio transmission and reception.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Strona UKE
  2. Telepolis.pl, 3 marca 2014

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]