Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Częstotliwość

2009-obecnie kwartalnik, 1997-2008 dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Tematyka

prawo

Pierwszy numer

1997

Redaktor naczelny

Janusz Raglewski

Liczba stron

około 200

ISSN

1506-1817

Strona internetowa

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” (ang. „Journal of Criminal Law and Penal Studies”) – kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie i Krakowski Instytut Prawa Karnego, poświęcony tematyce szeroko rozumianego prawa karnego i kryminologii. Został założony w 1997 r. w Krakowie.

Profil merytoryczny[edytuj | edytuj kod]

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz glosy do orzeczeń sądowych poświęcone szeroko rozumianemu prawu karnemu, a więc prawu karnemu materialnemu, procesowemu, wykonawczemu, prawu wykroczeń, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych czy też odpowiedzialności nieletnich za czyn zabroniony. Tematyka opracowań obejmuje zarówno teksty o charakterze dogmatycznym, dotyczące interpretacji i wykładni aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego, teksty z zakresu teorii i filozofii prawa karnego, jak też artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, poruszające zagadnienia łączące prawo karne z innymi dziedzinami prawa lub dyscyplinami nauki. Często na łamach czasopisma jest podejmowana dyskusja z najnowszymi zmianami w zakresie prawa karnego. Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej. Niektóre opracowania ukazują się na stronie internetowej jeszcze przed wydaniem papierowym, w formie tzw. preprintu identycznego z wersją podstawową (drukowaną).

Czasopismo znajdowało się w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego[1] z liczbą 7 punktów za publikację. Pełne teksty dostępne są w bazach:

Czasopismo nie posiada współczynnika wpływu impact factor (IF).

ISSN: 1506-1817

Komitet Naukowy[edytuj | edytuj kod]

W skład komitetu naukowego czasopisma wchodzą:

Redakcja[edytuj | edytuj kod]

Od 2015 redaktorem naczelnym jest dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski. W latach 1997-2014 redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Zoll.

W skład redakcji wchodzą:

  • dr Witold Zontek – redaktor prowadzący, sekretarz (od 2020 r.)
  • dr hab. Mikołaj Małecki
  • Marek Sławiński – asystent redaktora prowadzącego
  • Adam Behan – redaktor strony internetowej

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Lista czasopism punktowanych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 maja 2013. [dostęp 2013-09-23].
  2. Czasopismo w bazie Central and Eastern European Online Library. Central and Eastern European Online Library, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].
  3. Czasopismo w bazie Index Copernicus. Index Copernicus, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].
  4. Czasopismo w Czytelnii Czasopism On-Line. Czytelnia Czasopism On-Line, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].