Przejdź do zawartości

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Częstotliwość

2009-obecnie kwartalnik, 1997-2008 dwumiesięcznik

Państwo

 Polska

Wydawca

Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Tematyka

prawo

Pierwszy numer

1997

Redaktor naczelny

Janusz Raglewski

Liczba stron

około 200

Punkty MNiSW

40 (2023)

ISSN

1506-1817

2719-6569 (wersja elektroniczna)

Strona internetowa

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” (ang. „Journal of Criminal Law and Penal Studies”) – kwartalnik wydawany przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie i Krakowski Instytut Prawa Karnego, poświęcony tematyce szeroko rozumianego prawa karnego i kryminologii. Został założony w 1997 r. w Krakowie.

Profil merytoryczny[edytuj | edytuj kod]

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz glosy do orzeczeń sądowych poświęcone szeroko rozumianemu prawu karnemu, a więc prawu karnemu materialnemu, procesowemu, wykonawczemu, prawu wykroczeń, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych czy też odpowiedzialności nieletnich za czyn zabroniony. Tematyka opracowań obejmuje zarówno teksty o charakterze dogmatycznym, dotyczące interpretacji i wykładni aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego, teksty z zakresu teorii i filozofii prawa karnego, jak też artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, poruszające zagadnienia łączące prawo karne z innymi dziedzinami prawa lub dyscyplinami nauki. Często na łamach czasopisma jest podejmowana dyskusja z najnowszymi zmianami w zakresie prawa karnego. Wszystkie numery czasopisma są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej. Niektóre opracowania ukazują się na stronie internetowej jeszcze przed wydaniem papierowym, w formie tzw. preprintu identycznego z wersją podstawową (drukowaną).

Czasopismo było uwzględniane w wykazach czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 7 punktów[1], a potem w wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 40 punktów za publikację[2]. Pełne teksty dostępne są w bazach:

Czasopismo nie posiada współczynnika wpływu impact factor (IF).

Komitet Naukowy[edytuj | edytuj kod]

W skład komitetu naukowego czasopisma wchodzą:

Redakcja[edytuj | edytuj kod]

Od 2015 redaktorem naczelnym jest dr hab. prof. UJ Janusz Raglewski. W latach 1997-2014 redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Zoll.

W skład redakcji wchodzą:

  • dr Witold Zontek – redaktor prowadzący, sekretarz (od 2020 r.)
  • dr hab. Mikołaj Małecki
  • Marek Sławiński – asystent redaktora prowadzącego
  • Adam Behan – redaktor strony internetowej

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Lista czasopism punktowanych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 27 maja 2013. [dostęp 2013-09-23].
  2. Lista czasopism punktowanych [online], Ministerstwo Edukacji i Nauki, 18 lipca 2023 [dostęp 2023-07-28].
  3. Czasopismo w bazie Central and Eastern European Online Library. Central and Eastern European Online Library, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].
  4. Czasopismo w bazie Index Copernicus. Index Copernicus, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].
  5. Czasopismo w Czytelnii Czasopism On-Line. Czytelnia Czasopism On-Line, 30 lipca 2019. [dostęp 2019-07-30].