D (dźwięk)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 d'1 d''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 d,1 d
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki d na pięciolinii. W kolejności: d¹, d², D, d°.

D (nazwa solmizacyjna: re) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 293,7 Hz. Jest to tonika gam D-dur i d-moll. W szeregu diatonicznym jest to drugi dźwięk w każdej oktawie.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: cisis i eses.