Damian Mnohohriszny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Demian Mnohohriszny
Herb

Damian (Demian) Mnohohryszny, w literaturze Demian Mnohohriszny[1], Demian (Demko) Mnohohriszny[2] (ukr.: Многогрі́шний Дем'я́н Ігнатович) urodził się około roku 1630 - umarł po roku 1701, hetman Ukrainy Lewobrzeżnej w latach 16681672. Działał na rzecz starszyzny kozackiej tłumiąc wewnętrzne, antyfeudalne niepokoje. Skazany przez Piotra I na zesłanie do Irkucka.

Biografia[edytuj]

Damian (Demian) Mnohohryszny urodził się około 1630 roku w mieście Korop w województwie czernihowskim Rzeczypospolitej (obecnie obwód czernihowski Ukrainy), pochodził z rodziny kozackiej. Brał czynny udział w powstaniu Chmielnickiego 1648-1657.

W latach 1665-1669 był pułkownikiem czernihowskim. W 1668 jako przeciwnik postanowień rozejmu andruszowskiego wziął udział w powstaniu przeciw Moskwie Iwana Brzuchowieckiego. Był zwolennikiem hetmana Piotra Doroszenki.

W 1668 roku Doroszenko musiał udać się na Prawobrzeże, w związku z tym wybrał Mnohohrysznego na hetmana nakaźnego Ukrainy Lewobrzeżnej. Pochód wojsk moskiewskich na Ukrainę, brak pomocy ze strony Doroszenki oraz poparcie dla Rosjan duchowieństwa cerkwi prawosławnej zmusiło Mnohohrysznego do rozmów pokojowych z Rosjanami.

17 grudnia 1668 roku na radzie starszyzny kozackiej w Nowogródzie Siewierskim Mnohohryszny został ogłoszony „hetmanem siewierskim”[3]. Pertraktacje pomiędzy Mnohohrysznym i Moskwą zakończyły się podpisaniem artykułów głuchowskich 1669 roku (ukr Глухівських статей 1669), rozszerzających uprawnienia hetmańskie. Siedziba hetmana została przeniesiona z Hadziacza do Baturyna[4].

Polityka wewnętrzna[edytuj]

Damian Mnohohryszny prowadził politykę, której celem było wzmocnienie wewnętrzne Ukrainy:

  • domagał się włączenia Kijowa wraz z okręgiem w granice Ukrainy Lewobrzeżnej.
  • pragnął wzmocnienia władzy hetmańskiej kosztem starszyzny
  • prowadził tajne pertraktacje z Doroszenką o możliwości przejścia Ukrainy Lewobrzeżnej pod protektorat turecki.

Taka polityka wywoływała niezadowolenie tak starszyzny kozackiej jak i Moskwy. Usunięci przez Mnohohrisznego ze stanowisk oboźny generalny, pisarz generalny, pułkownik perejasławski i kilka innych osób po uzyskaniu poparcia carskiego rezydenta, przy wsparciu rosyjskiego oddziału otoczyli w nocy z 12 na 13 marca 1672 dwór hetmana w Baturynie, Mnohohriszny po złamaniu oporu został zakuty w kajdany i wydany przedstawicielom cara[5].

Zsyłka i śmierć na Syberii[edytuj]

Hetman został wywieziony do Moskwy, gdzie w połowie kwietnia 1672 roku odbył się nad nim sąd. Oskarżono go o zdradę, był torturowany a następnie skazany na śmierć. Karę śmierci następnie zamieniono na zsyłkę. Hetman został wywieziony na zsyłkę do Irkucka wraz z rodziną. Był pierwszym hetmanem sądzonym poza terytorium Hetmanatu, nie przez sąd wojska zaporoskiego w Baturynie, jak nakazywał zwyczaj[6].

W 1688 roku został zwolniony z więzienia, zmarł w Irkucku po roku 1701.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. Natalia Jakowenko: Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, s. 259.
  2. Natalia Jakowenko: Historia Ukrainy. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000, s. 260.
  3. Od nazwy miasta Nowogród Siewierski.
  4. Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16763-9 s. 387.
  5. Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16763-9 s. 387.
  6. Natalia Jakowenko, Historia Ukrainy do 1795 roku, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-16763-9 s. 388.

Bibliografia, literatura, linki[edytuj]