Dariusz Magier

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dariusz Magier
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 21 marca 1971
Biała Podlaska
Zawód, zajęcie historyk
Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej
Strona internetowa

Dariusz Magier (ur. 21 marca 1971 r. w Białej Podlaskiej) – polski historyk i archiwista specjalizujący się w historii najnowszej i archiwistyce.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (1990) i pięcioletnich studiów historycznych, specjalność archiwalna, na [[Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie|Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]], które ukończył w 1995 r. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. na podstawie dysertacji zatytułowanej Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944–1961, napisanej pod opieką prof. dr hab. Krystyny Wróbel Lipowej. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Wydziale Humanistycznym UMCS w 2013 r. na podstawie cyklu publikacji poświęconych systemowi biurokratyczno-dokumentacyjnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Od roku 1995 pracuje w Archiwum Państwowym w Lublinie, od 1997 r. na stanowisku kierownika Oddziału w Radzyniu Podlaskim. W latach 2005–2013 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2014–2016 profesor nadzwyczajny w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2016–2017 dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Obecnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, kierownik Zakładu Archiwistyki.

Zainteresowania naukowe: teoria i metodyka archiwalna, kancelaria XX wieku, dzieje biurokracji komunistycznej, historia najnowsza Podlasia.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

  • Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.
  • System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2013.
  • Постмодернистские вызовы аривоведения, w: Документ. Архив. История. Современность. Матерялы V Международной научно-практической конфеенции. Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г., Екатеринбург 2014, с. 136-139.
  • Alina Fedorowicz „Marta”, Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec – sierpień 1944), współautor opracowania Mariusz Bechta, Lublin 2014.
  • Главные элементы бюрократической культуры коммунистической партии в Польше (1944-1989 гг.), w: Управление документацией: прошлое, настоящее и будущее. Матриалы II Международной научно-практической конференции. Москва, 19-20 марта 2015 г., отв. ред. Т.А. Быкова, сост. Ю.М. Кукарина, Е.А. Скрипко, РГГУ, Москва 2015, s. 483-491.
  • Elity komunistyczne na prowincji polskiej w latach 1975-1989. Próba zdefiniowania i schemat rekrutacji, w: Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło i M. Żukowski, Warszawa – Lublin 2015, s. 61-71.

Pełnione funkcje[edytuj | edytuj kod]

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Dariusz Magier w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
  • Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918–2008, oprac. P. Dymmel i Z. Jakóbczak, Lublin 2008.
  • Dariusz Magier w Polskiej Bibliografii Naukowej.
  • Dariusz Magier – prywatna strona internetowa.