Dariusz Magier

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dariusz Magier
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 21 marca 1971
Biała Podlaska
Zawód, zajęcie historyk
Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej
Strona internetowa

Dariusz Magier (ur. 21 marca 1971 r. w Białej Podlaskiej) – polski historyk i archiwista specjalizujący się w historii najnowszej i archiwistyce.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim (1990) i pięcioletnich studiów historycznych, specjalność archiwalna, na [[Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie|Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]], które ukończył w 1995 r. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1999 r. na podstawie dysertacji zatytułowanej Szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944–1961, napisanej pod opieką prof. dr hab. Krystyny Wróbel Lipowej. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Wydziale Humanistycznym UMCS w 2013 r. na podstawie cyklu publikacji poświęconych systemowi biurokratyczno-dokumentacyjnemu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Od roku 1995 pracuje w Archiwum Państwowym w Lublinie, od 1997 r. na stanowisku kierownika Oddziału w Radzyniu Podlaskim. W latach 2005–2013 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W latach 2014–2016 profesor nadzwyczajny w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W latach 2016–2017 dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Obecnie profesor uczelniany w Instytucie Historii UPH w Siedlcach.

Zainteresowania naukowe: teoria i metodyka archiwalna, kancelaria XX wieku, dzieje biurokracji komunistycznej, historia najnowsza Podlasia.

Wybrane publikacje[edytuj | edytuj kod]

 • Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim. Wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Radzyń Podlaski 2006.
 • System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990, Siedlce 2013.
 • Постмодернистские вызовы аривоведения, w: Документ. Архив. История. Современность. Матерялы V Международной научно-практической конфеенции. Екатеринбург, 5-6 декабря 2014 г., Екатеринбург 2014, с. 136-139.
 • Alina Fedorowicz „Marta”, Na dawnych szlakach. Młody las. Opowieść prawdziwa z lat wojny. Zapiski sanitariuszki Oddziału Partyzanckiego „Zenona” (marzec – sierpień 1944), współautor opracowania Mariusz Bechta, Lublin 2014.
 • Главные элементы бюрократической культуры коммунистической партии в Польше (1944-1989 гг.), w: Управление документацией: прошлое, настоящее и будущее. Матриалы II Международной научно-практической конференции. Москва, 19-20 марта 2015 г., отв. ред. Т.А. Быкова, сост. Ю.М. Кукарина, Е.А. Скрипко, РГГУ, Москва 2015, s. 483-491.
 • Elity komunistyczne na prowincji polskiej w latach 1975-1989. Próba zdefiniowania i schemat rekrutacji, w: Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło i M. Żukowski, Warszawa – Lublin 2015, s. 61-71.

Pełnione funkcje[edytuj | edytuj kod]

 • p.o. Kierownika Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 1997-2006.
 • Kierownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim 2006-2016.
 • Członek Centralnej Komisji Metodycznej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych (kadencja 2016-2018)
 • Kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach 2016-2019
 • Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie 2016-2017.
 • Wiceprezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych 2004-2018
 • Sekretarz Generalny Towarzystwa Nauki i Kultury "Libra" od 2011.
 • Członek Stałego Sekretariatu Międzynarodowego Sympozjum Dziejów Biurokracji od 2007.
 • Redaktor naczelny czasopisma "Radzyński Rocznik Humanistyczny" od 2001.
 • Zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Wschodni Rocznik Humanistyczny" od 2004 r.
 • Członek redakcji czasopisma "Komunizm – system, ludzie, dokumentacja" od 2012.

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Dr hab. Dariusz Magier, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-07-03].
 • Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie 1918–2008, oprac. P. Dymmel i Z. Jakóbczak, Lublin 2008.
 • Dariusz Magier w Polskiej Bibliografii Naukowej.
 • Dariusz Magier – prywatna strona internetowa.