Demografia Słowenii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(2007)
Liczba ludności 2 009 245
Ludność według wieku
0 - 14 lat 13,7%
15 - 64 lat 70,3%
ponad 64 lata 16%
Wiek (mediana)
W całej populacji 41 lat
Mężczyzn 39,4 lat
Kobiet 42,6 lat
Przyrost naturalny -1,41‰
Współczynnik urodzeń 9 urodzin/1000 mieszkańców
Współczynnik zgonów 10,41 zgonów/1000 mieszkańców
Współczynnik migracji 0,76 migrantów/1000 mieszkańców
Ludność według płci
przy narodzeniu 1,07 mężczyzn/kobietę
poniżej 15 lat 1,06 mężczyzn/kobietę
15 - 64 lat 1,02 mężczyzn/kobietę
powyżej 64 lat 0,63 mężczyzn/kobietę
Umieralność noworodków
W całej populacji 4,35 śmiertelnych/1000 żywych
płci męskiej 4,93 śmiertelnych/1000 żywych
płci żeńskiej 3,73 śmiertelnych/1000 żywych
Oczekiwana długość życia
W całej populacji 76,53 lat
Mężczyzn 72,84 lat
Kobiet 80,47 lat
Rozrodczość 1,26 urodzin/kobietę

Religie: Rzymscy katolicy (57,8%), prawosławni (2,3%), protestanci (0,9%), muzułmanie (2,4%), wyznawcy pozostałych religii (0,2%), ateiści i bezwyznaniowcy (36,4%)

Języki: słoweński (urzędowy), włoski (urzędowy w wybranych gminach), węgierski (urzędowy w wybranych gminach), serbsko-chorwacki

Zobacz też: Słowenia