dirent.h

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

dirent.h – plik nagłówkowy w bibliotece POSIX języka C. Udostępnia funkcje, makra, i struktury, które umożliwiają łatwe trawersowanie katalogów.

Funkcje[edytuj | edytuj kod]

int closedir(DIR* dirp)

Zamyka strumień katalogowy dirp. Po prawidłowym wykonaniu, funkcja zwraca wartość 0, inaczej zwraca -1 i zapisuje kod błędu w zmiennej errno.

DIR* opendir(const char* dirname)

Otwiera strumień do katalogu znajdującego się pod ścieżką dirname. Po prawidłowym wykonaniu, opendir() zwraca wskaźnik do obiektu typu DIR, inaczej zwraca NULL.

struct dirent* readdir(DIR* dirp)

Zwraca wskaźnik do struktury reprezentującej plik w obecnej pozycji w strumieniu dirp i awansuje pozycję na następny plik w kolejce. Zwrócony wskaźnik do obiektu struct dirrent nie powinien być zwolniony. Jeśli nie ma już więcej plików w katalogu, wartość NULL jest zwrócona. Gdy wystąpi błąd, wartość NULL także jest zwrócona i powód jest zapisany w zmiennej errno.

int readdir_r(DIR* dirp, struct dirent* entry, struct dirent** result)

void rewinddir(DIR* dirp)

Ustawia strumień katalogowy na początek.

void seekdir(DIR* dirp, long int loc)

Zmienia pozycję strumienia katalogowego.

long int telldir(DIR* dirp)

Zwraca aktualną pozycję w strumieniu katalogowym.

Zmienne[edytuj | edytuj kod]

Zmienna Opis
NAME_MAX (lub FILENAME_MAX) maksymalny rozmiar tablicy d_name

Typy danych[edytuj | edytuj kod]

W pliku dirent.h istnieją następujące definicje:

 • DIR – struktura reprezentująca strumień katalogowy
 • struct dirent – struktura, która zawiera:
  • ino_t d_ino – numer i-węzła pliku
  • char d_name[] – nazwa pliku

Na niektórych platformach, struktura struct dirent może mieć także:

 • off_t d_off – offset pliku
 • unsigned short int d_reclen – rozmiar struktury
 • unsigned short int d_namlen – długość pola d_name
 • unsigned int d_type – typ pliku

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Implementacja dirent.h dla systemów Windows – Dirent API for Microsoft Visual Studio (ang.). Softgalleria.net. [dostęp 2012-06-26].
 • Specyfikacja OpenGroup biblioteki dirent.h – dirent.h (ang.). opengroup.org. [dostęp 2012-06-26].
 • Specyfikacja GNU biblioteki dirent.h – dirent (ang.). delorie.com. [dostęp 2012-06-26].