Dolina Słudwi i Przysowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Łąki we wsi Zagroby
Okolice jeziora Szczawińskiego
Gęsi i żurawie na rozlewiskach w okolicy wsi Sędki - Luszyn

Dolina Słudwi i Przysowy – niewielka dolina rzeki Słudwi i jej dopływu Przysowy położona w centralnej Polsce, na pograniczu powiatów kutnowskiego, łowickiego i gostynińskiego (pogranicze woj. mazowieckiego i łódzkiego). Jest ostoją ptaków oznaczoną w nomenklaturze IBA jako ostoja nr 145 o powierzchni 3284 ha[1]. Teren ten zaliczono także do utworzonego w 2012 roku obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura 2000 „Doliny Słudwi i Przysowy” PLB100003[2][3], który zajmuje powierzchnię 3980,66 ha[3]. Dolina Przysowy (oprócz odcinka ujściowego) wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy. W północnej części ostoi leży rezerwat „Jezioro Szczawińskie”.

Dolina Słudwi i Przysowy jest, w ocenie zespołu Chmielewskiego, jednym z najważniejszych w centralnej Polsce miejsc koncentracji ptaków wodno-błotnych w okresie wiosennych migracji. Według obserwacji z 2011, zgrupowania gęsi białoczelnej dochodzą tu jednorazowo do 22 tys. osobników, siewki złotej do 11 tys. osobników, czajki do 7 tys. osobników. Skumulowana wielkość migrujących populacji ptaków wodno-błotnych osiąga niespotykane w tej części Polski wielkości ponad 80 tys. osobników[4]. Ostoja ta stanowi ważne w skali globalnej, a tym bardziej europejskiej, miejsce koncentracji gęsi zbożowej i rycyka. Podczas inwentaryzacji w 2011 roku stwierdzono tu gniazdowanie 18–21 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy ptasiej. Obszar ten stanowi ważne miejsce lęgowe rybitwy czarnej, dokładniej na terenie rezerwatu „Jezioro Szczawińskie”.

Najciekawsze z punktu widzenia obserwatora miejsca to wsie: Model, Złaków Kościelny, Złaków Borowy, Zagroby (gm. Żychlin).

Szczegółową inwentaryzację konieczną do powołania obszaru Natura 2000, przeprowadziło w latach 2010–2011 Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Przysowia and Sludwia River valley (ang.). W: Data Zone [on-line]. BirdLife International. [dostęp 2019-07-19].
  2. Doliny Przysowy i Słudwi. W: Katalog obszarów Natura 2000 [on-line]. Instytut na rzecz Ekorozwoju. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-20)].
  3. a b Obszar Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-07-13].
  4. Chmielewski 2013 ↓, s. 41.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]