Dolina Słudwi i Przysowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Łąki we wsi Zagroby
Okolice jeziora Szczawińskiego
Gęsi i żurawie na rozlewiskach w okolicy wsi Sędki - Luszyn

Dolina Słudwi i Przysowy – niewielka dolina rzeki Słudwi i jej dopływu Przysowy położona w centralnej Polsce, na pograniczu powiatów: kutnowskiego, łowickiego i gostynińskiego (pogranicze woj. mazowieckiego i łódzkiego). Jest ostoją ptaków oznaczona w nomenklaturze IBA jako ostoja nr 145. Teren ten zaliczono do obszaru Natura 2000. Jednocześnie dolina stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Przysowy[1]. Na terenie ostoi leży rezerwat Jezioro Szczawińskie. Dolina Słudwii i Przysowy jest jednym z najważniejszych w centralnej Polsce miejsc koncentracji ptaków wodno-błotnych w okresie wiosennych migracji. Zgrupowania gęsi białoczelnej dochodzą tu jednorazowo do 22 tys. osobników, siewki złotej do 11 tys. osobników - obserwacja dr Sł. Chmielewskiego z wiosny 2011, czajki do 7 tys. osobników.

Skumulowana wielkość migrujących populacji ptaków wodno-błotnych osiąga niespotykane w tej części Polski wielkości ponad 80 tys. osobników[2]. Ostoja ta stanowi ważne w skali globalnej a tym bardziej europejskiej miejsce koncentracji gęsi zbożowej i rycyka. Podczas inwentaryzacji w 2011 roku stwierdzono tu gniazdowanie 18-21 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Obszar ten stanowi ważne miejsce lęgowe rybitwy czarnej, dokładniej na terenie rezerwatu Jeziora Szczawińskiego.

Najciekawsze z punktu widzenia obserwatora miejsca to wsie: Model, Złaków Kościelny, Złaków Borowy, Zagroby (gm. Żychlin).

Szczegółową inwentaryzację konieczną do powołania obszaru Natura 2000, przeprowadziło w latach 2010-2011 Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. W marcu 2012 - powołano Obszar Natura 2000 Dolina Słudwii i Przysowy. Natura 2000 a turystyka | Katalog obszarów Natura 2000
  2. Raport zbiorczy z inwentaryzacji ornitologicznej na terenie projektowanego Obszaru Natura 2000 „Dolina Przysowy i Słudwi”

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]