Przejdź do zawartości

Dotacja celowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie:

  • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
  • ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  • bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • zadań agencji wykonawczych,
  • zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,
  • kosztów realizacji inwestycji.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na:

  • realizację pewnych programów finansowanych, wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe;
  • realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków,
  • finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, ze środków przekazywanych przez jednostki,
  • współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]