Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Dowódca Generalny
Rodzajów Sił Zbrojnych
Flaga Dowódcy GeneralnegoRodzajów Sił Zbrojnych
Flaga Dowódcy Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 1 stycznia 2014
Pierwszy gen. broni pil. Lech Majewski
Obecny gen. dyw. Jarosław Mika
Obecny od 7 lutego 2017
Siedziba Warszawa

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała broni.

Stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dowódca Generalny podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej[1].

Dowódca Generalny jest dowódcą rodzajów sił zbrojnych, którego zadania, obowiązki i uprawnienia zostały określone w niżej wymienionych aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej[2];
 • ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium[3];
 • ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową[4];
 • ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych[5];
 • ustawie z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich[6].

Dowódca Generalny jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków organizacyjnych Sił Zbrojnych:

 1. bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej albo innym organom lub podmiotom;
 2. podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności należy:

 1. realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 3. organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;
 4. szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia;
 5. realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 6. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 7. zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej[7].

Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Generalnego określa Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia.

Dowódcy Generalnemu podlega Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Kadencja na stanowisku Dowódcy Generalnego wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Generalnego może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta RP w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

Dowódca Generalny jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej i Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku zostały zlikwidowane: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo Wojsk Specjalnych.

17 grudnia 2013 roku w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu akt zwolnienia ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych i jednocześnie akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 roku na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych[8][9][10].

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej upoważnił Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do powierzania żołnierzom zawodowym funkcji dowódców garnizonów oraz zwalniania z tej funkcji z wyjątkiem powierzania pełnienia funkcji dowódcy garnizonu w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawy oraz w garnizonie Sieradz[11].

9 czerwca 2015 na stanowisko D-cy Generalnego RSZ został mianowany gen. dyw. Mirosław Różański[12], który objął je 30 czerwca[13][14].

Z dniem 7 lutego 2017 na stanowisko D-cy Generalnego RSZ został mianowany gen. dyw. Jarosław Mika[15].

Przypisy

 1. Dz.U. 2013 poz. 852
 2. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 461
 3. Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1063
 4. Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760
 5. Dz.U. 2010 nr 90 poz. 593
 6. Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
 7. Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1092
 8. Nominacje dla nowych dowódców. polska-zbrojna.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 9. Uroczystość wręczenia aktu mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. prezydent.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 10. Prezydent RP wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. bbn.gov.pl, 17 grudnia 2013. [dostęp 17 grudnia 2013].
 11. Decyzja Nr 411/MON z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa do powierzania żołnierzom zawodowym pełnienia funkcji dowodcy garnizonu oraz zwalniania z tej funkcji Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 roku, poz. 366.
 12. Mianowanie dowódcy generalnego RSZ. mon.gov.pl, 9 czerwca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 13. Przekazywanie dowodzenia Dowództwem Generalnym. dgrsz.mon.gov.pl, 30 czerwca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 14. Gen. Różański nowym dowódcą generalnym RSZ. mon.gov.pl, 1 lipca 2015. [dostęp 1 lipca 2015].
 15. Prezydent wręczył akt mianowania Dowódcy Generalnemu RSZ. prezydent.pl, 8 lutego 2017. [dostęp 8 lutego 2017].