Droga ekspresowa S61 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
S61
Proj. długość 221,4 km
Zbudowano 25,0 km oraz
14,5 km (jedna jezdnia)
W budowie 65,38 km oraz
6,6 km (druga jezdnia)
Województwa mazowieckie,
podlaskie,
warmińsko-mazurskie
Mapa
Mapa S61
S61

     Odcinki istniejące

     Odcinki w budowie

     Odcinki planowane

Zdjęcie
Wjazd na S61 z węzła Suwałki Południe
Wjazd na S61 z węzła Suwałki Południe

Droga ekspresowa S61 – planowana droga ekspresowa z Ostrowi Mazowieckiej do Budziska (granica z Litwą). Na granicy połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Droga S61 będzie stanowić jedną z polskich części międzynarodowej trasy E67, Via Baltica i Via Carpatia.

Istniejące odcinki[edytuj | edytuj kod]

Obwodnica Stawisk[edytuj | edytuj kod]

Długość 6,5 km w standardzie drogi jednojezdniowej, oddana do użytku 19 grudnia 2013 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa)[3].

Obwodnica Szczuczyna (jedna jezdnia)[edytuj | edytuj kod]

Długość: 8km. Odcinek jednojezdniowy. Data oddania odcinka do ruchu: 13.11.2015 roku (nieoznakowana jako droga ekspresowa)[4].

Obwodnica Augustowa[edytuj | edytuj kod]

Fragment drogi krajowej nr 8 (odcinek jednojezdniowy) oraz drogi ekspresowej nr 61 (odcinek dwujezdniowy). Obwodnica na odcinku S61 ma długość 12,7 km.[5].

Obwodnica Suwałk[edytuj | edytuj kod]

Długość 12,8 km; umowę podpisano 29 września 2015. Okres realizacji: 34 miesiące[6]. Otwarcia obwodnicy Suwałk, wybudowanej w technologii betonowej, dokonano 13 kwietnia 2019[7].

Odcinki w budowie[edytuj | edytuj kod]

węzeł Łomża Południe – węzeł Łomża Zachód[edytuj | edytuj kod]

Przetarg ogłoszono 28 marca 2017 r. Długość odcinka: 7,18 km.[8] 22 grudnia została podpisana umowa o wartości 218,1 mln zł na wykonanie odcinka z firmą Mota Engil Central Europe SA. Wykonawca ma 31 miesięcy (bez okresów zimowych) na wykonanie zadania[9].

Kolno – Stawiski[edytuj | edytuj kod]

Długość: 16,4 km. 31 października 2017 została podpisana umowa na realizację odcinka w formule "Projektuj i buduj". Przetarg wygrała oferta o wartości 288,3 mln zł. Na ukończenie zadań wykonawca ma 31 miesięcy bez okresów zimowych. Oddanie do użytku planowane jest w IV kwartale 2020 roku[10].

Stawiski – Szczuczyn[edytuj | edytuj kod]

Długość: 18 km. 31 października 2017 została podpisana umowa na realizację odcinka w formule "Projektuj i buduj". Wartość podpisanego kontraktu to 342,1 mln zł. Wykonawca ma 31 miesięcy na wykonanie zadania (nie wliczając okresów zimowych)[10].

Obw. Szczuczyna (jedna jezdnia)[edytuj | edytuj kod]

Długość: 6,6 km. Przetarg (ogłoszony 15.04.2016) dotyczy budowy drugiej jezdni[11]. 13 marca 2017 roku otwarto oferty na budowę II nitki obwodnicy Szczuczyna. Budżet GDDKIA wynosił 113 773 499.99 PLN, a najniższą ofertę cenową złożyła firma Polaqua z ceną 75 080 380, 94 PLN[12]. 5 kwietnia 2017 roku GDDKIA wybrała Polaqua jako firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę w tym przetargu[13].Umowa podpisana została 26 maja 2017 - okres realizacji: 28 miesięcy (bez okresów zimowych)[14].

Odcinek Budzisko - Suwałki[edytuj | edytuj kod]

Długość: 24 km. Przetarg ogłoszono 15 kwietnia 2016 roku[15]. 24 marca 2017 przy budżecie inwestora wynoszącym 852 510 278,45 zł, otwarto oferty na budową drogi. Najniższą cenę zaproponowała firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z ceną 605 580 962,90 zł[16]. 13 kwietnia 2017 roku oferta Impresa Pizzarotti & C. S.p.A została wybrana przez GDDKIA jako najkorzystniejsza w przetargu[17]. Umowę podpisano 6 czerwca 2017 roku[18].


Odcinki na etapie przetargów[edytuj | edytuj kod]

Odc. Szczuczyn - Raczki[edytuj | edytuj kod]

długość: 63 km. W przetargu wyodrębniono trzy zadania:

 • odcinek od Szczuczyna do węzła Ełk Południe o długości ok. 23 km,
 • odcinek węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie o długości ok. 20 km (wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km)
 • odcinek węzeł Wysokie - Raczki o długości ok. 20 km.[19]

13 lutego 2018 roku rozstrzygnięto przetarg na odcinek węzeł Wysokie - Raczki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex SA z kwotą 484,3 mln zł. Planowany czas realizacji zadania to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

23 lutego 2018 roku wybrano najkorzystniejsze oferty na wykonanie dwóch odcinków S61 (Szczuczyn - Ełk Południe oraz Ełk Południe - węzeł Wysokie). Obydwa przetargi wygrała firma POLAQUA Sp. z o.o. z Wólki Kozodawskiej. Firma ta zaoferowała wykonanie zadania 1 za kwotę 534, 3 mln  zł, natomiast zadanie 2 zamierza zrealizować za 613,2 mln zł. Planowany czas realizacji obu zadań to 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03)[20].

węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno[edytuj | edytuj kod]

Przetarg ogłoszono 28 marca 2017 r. Długość odcinka: 12,99 km.[21] 12 grudnia 2017 roku wybrano firmę Impresa Pizzarotti & C. S.p.A z ceną 442 800 000 zł. Konsorcjum firm PORR S.A. wraz z Unibep S.A zakwestionowało zwycięską ofertę, zarzucając szereg zaniechań przy dokonywaniu wyboru.

5 marca 2018 roku zakończył się drugi przetarg, w którym ponownie wybrana została firma Impresa Pizzarotti, z ceną 442 875 000 zł, co stanowi 46% budżetu zamawiającego[22].

Ostrów Mazowiecka - Łomża[edytuj | edytuj kod]

Przetarg ogłoszono 27.04.2017. Łączna długość: 36,4 km. Zadanie podzielono na dwa odcinki:

 • Ostrów Mazowiecka - Śniadowo o długości 19,4 km
 • Śniadowo - Łomża Południe o długości 17 km.[23]

Historia budowy[edytuj | edytuj kod]

Już w latach 90. planowano utworzenie tej drogi ekspresowej – występowała ona w ówcześnie wydawanych rozporządzeniach regulujących sieć autostrad i dróg ekspresowych[24][25]. Późniejsze wydania rozporządzenia, publikowane po roku 2000 nie uwzględniały tej trasy. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, który zakładał ponowne utworzenie drogi ekspresowej nr 61 (tzw. trasy Via Baltica) po przebiegu Ostrów MazowieckaŁomżaStawiskiSzczuczynEłkRaczkiSuwałkiBudzisko – granica państwa (Kowno)[26][27]. Do 4 września 2009 roku trwały konsultacje do wspomnianego projektu rozporządzenia[28].

20 października 2009 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, przedłożone przez Ministra Infrastruktury, w którym został zatwierdzony przebieg nowej drogi ekspresowej S61[29].

Odcinek Budzisko - Suwałki[edytuj | edytuj kod]

 • Budzisko (granica PL/LT) - Suwałki: konsultacje społeczne;
 • IV 2015 - wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU)
 • 31.07.2015 - wybranie wykonawcy Koncepcji Programowej - Trakt Sp. z o.o. Sp. k
 • 15.10.2015 - zawarcie umowy na wykonanie Koncepcji Programowej pomiędzy GDDKiA, a firmą Trakt Sp. z o.o. (termin wykonania KP - 9 miesięcy).
 • 15.04.2016 - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę odcinka.

Obwodnica Suwałk[edytuj | edytuj kod]

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU), umowa na projekt budowlany
 • listopad 2014 - ogłoszono przetarg na budowę w systemie "Projektuj (optymalizuj) i Buduj"[30]
 • sierpień 2015 - został wybrany wykonawca obwodnicy (Budimex), który zaoferował cenę 299,4 mln zł, termin realizacji 34 miesiące i okres gwarancji 10 lat[31]
 • 29 września 2015 - podpisano mowę na realizację inwestycji[32].
 • 29 lipiec 2016 - wniosek wykonawcy o wydanie zgody na realizację robót drogowych (ZRID).
 • 27 stycznia 2017 – podpisanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZnRID), rozpoczęcie budowy[33].

Obwodnica Augustowa[edytuj | edytuj kod]

Obwodnica Augustowa, w tle wiadukt S61
S61 przy węźle Suwałki Południe
 • 29 grudnia 2009: decyzja dla nowego przebiegu obwodnicy Augustowa, której fragment będzie częścią drogi ekspresowej S61[34].
 • 11 marca 2011: GDDKiA Oddział w Białymstoku podpisał umowę na wykonanie obwodnicy Augustowa (fragment S61 o długości 13 km) z firmą Budimex SA w trybie Zaprojektuj i zbuduj. Koszt wykonania robót - 659 mln zł. Na wykonanie prac wykonawca ma 42 miesiące.
 • 7 listopada 2014 otwarto obwodnicę Augustowa (DK8) i odcinek drogi ekspresowej S61 od węzła Raczki do węzła Lotnisko (Suwałki Południe)[5].

Odcinek Raczki - Ełk[edytuj | edytuj kod]

 • Opracowanie materiałów do DŚU
 • 15.10.2015 - DŚU[35]
 • 22.10.2015 - otwarcie ofert na wykonanie Koncepcji Programowej
 • 15.04.2016 - ogłoszenie I etapu przetargu na projekt i budowę

Odcinek Ełk - Szczuczyn[edytuj | edytuj kod]

 • Opracowanie materiałów do DŚU
 • 15.10.2015 - DŚU[36]
 • 22.10.2015 - otwarcie ofert na wykonanie Koncepcji Programowej
 • 15.04.2016 - ogłoszenie I etapu przetargu na projekt i budowę

Obwodnica Szczuczyna[edytuj | edytuj kod]

 • 15 marca 2010: decyzja dla obwodnicy miasta Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61[37].
 • 27 sierpnia 2012: została podpisana umowa na wybudowanie obwodnicy Szczuczyna pomiędzy firmą FCC Construccion S.A. z Barcelony a GDDKiA Oddział w Białymstoku. Koszt wykonania robót - 124,8 mln zł. Na realizację zadania wykonawca ma 15 miesięcy od chwili rozpoczęcia prac. Droga ma mieć 8 km długości i zostanie zbudowana w przekroju 1 x 2 (z rezerwą na drugą jezdnię). W rejonie przyszłego węzła "Szczuczyn" ( na skrzyżowaniu z DK58) droga będzie posiadać przekrój 2 x 2.
 • 12 czerwca 2013: Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez wykonawcę (FCC).
 • 22 czerwca 2013: Zerwanie umowy na budowę obwodnicy Szczuczyna przez GDDKiA.
 • 19 września 2013: Ponowny przetarg na budowę obwodnicy Szczuczyna
 • 11 sierpnia 2014: podpisanie umowy na dokończenie budowy Obwodnicy Szczuczyna. Nowym wykonawcą została wybrana firma "POL-AQUA” S.A. Planowane zakończenie budowy - grudzień 2015.
 • 13 listopada 2015: Oddanie do użytku trasy głównej obwodnicy Szczuczyna. Do wykonania pozostało część dróg dojazdowych oraz prace porządkowe.

Odcinek Szczuczyn - Stawiski[edytuj | edytuj kod]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)
 • 31 października 2017 r. w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, wiceministra Marka Chodkiewicza, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn. W ramach inwestycji za przeszło 630 milionów zł powstanie 34,4 km drogi ekspresowej.  Stawiski – Szczuczyn W ramach odcinka drogi ekspresowej S61 o długości 18 km powstanie  węzeł drogowy „Grabowo”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. Realizacja zadania obejmuje budowę: · 21 obiektów  inżynierskich, · 59 przepustów (w tym zespolonych z przejściami dla zwierząt), · elementów infrastruktury ochrony środowiska (w tym ekranów akustycznych, zbiorników retencyjnych), · ogrodzenia drogi ekspresowej, Wartość kontraktu budowlanego to 342,1 mln zł

Obwodnica Stawisk[edytuj | edytuj kod]

 • 31 marca 2010: decyzja dla obwodnicy miasta Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61[38].
 • 20 lipca 2012: Została podpisana umowa na wybudowanie obwodnicy Stawisk między firmą Budimex SA a GDDKiA Oddział w Białymstoku. Koszt wykonania robót - 122,7 mln zł. Obwodnica o długości 6,5 km została zaplanowana w przekroju 1 x 2 z rozszerzeniem w rejonie węzła drogowego "Stawiski" (skrzyżowanie z DW647) do przekroju 2 x 2. Oddanie drogi do użytku nastąpiło 19 grudnia 2013 roku.

Odcinek Stawiski - Łomża[edytuj | edytuj kod]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)
 • 31 października 2017 r. w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, wiceministra Marka Chodkiewicza, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn. W ramach inwestycji za przeszło 630 milionów zł powstanie 34,4 km drogi ekspresowej.  Kolno – Stawiski W ramach odcinka drogi ekspresowej o długości 16,4 km powstanie węzeł drogowy „Kolno”. Zadanie obejmuje także wykonanie części drugiej nitki obwodnicy Stawisk oraz przebudowanie fragmentu istniejącej jezdni obwodnicy. W ramach inwestycji powstanie m.in.: · 16 obiektów inżynierskich, · 33 przepusty (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt), · infrastruktura ochrony środowiska (w tym ekrany akustyczne), zbiorniki retencyjne, · ogrodzenie drogi ekspresowej. Wartość kontraktu budowlanego to 288,3 mln. zł.

Obwodnica Łomży[edytuj | edytuj kod]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

Odcinek Ostrów Mazowiecka - Łomża[edytuj | edytuj kod]

 • DŚU
 • Koncepcja Programowa w opracowaniu (do 12.2015/01.2016)

S61 w województwie podlaskim

31 października 2017 r. w obecności ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, wiceministra Marka Chodkiewicza, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka

Dzięki dzisiejszym umowom w województwie podlaskim realizowanych jest 5 odcinków S61 o długości 78 km i wartości przeszło 1,6 mld zł:

 · w. Kolno – Stawiski o długości 16,4 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,

· Stawiski – Szczuczyn o długości 18 km, oddanie do ruchu planowane w IV kwartale 2020 r.,

· obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany na I kw. 2020 r.,

· obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r.,

· obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Plan obwodnicy Stawisk
 2. Plan obwodnicy Szczuczyna
 3. GDDKiA: Obwodnica Stawisk: wygoda kierowców, radość mieszkańców :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny (pol.). 2013-12-19. [dostęp 2013-12-21].
 4. Szczuczyn – pierwsze auta na obwodnicy :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 5. a b GDDKiA: Obwodnica Augustowa dostępna dla kierowców (pol.). 2014-11-07. [dostęp 2013-12-21].
 6. Obwodnica Suwałk :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 7. Krok w stronę budowy Via Baltica. Obwodnica Suwałk oddana kierowcom, Onet Białystok, 14 kwietnia 2019 [dostęp 2019-04-30] (pol.).
 8. Będzie obwodnica Łomży w ciągu S61 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 9. Obwodnica Łomży w realizacji :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-12-22] (pol.).
 10. a b Powstaną kolejne odcinki S61 w ramach trasy Via Baltica, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 11. S61 Od Suwałk do Budziska, czyli przetarg na przygraniczną „eskę”. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 12. S61 Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna – oferenci pokazują karty :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 13. Polaqua z najkorzystniejszą ofertą na budowę II jezdni obwodnicy Szczuczyna, www.rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2017-11-22].
 14. Dobudują drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 15. S61 Od Suwałk do Budziska, czyli przetarg na przygraniczną „eskę”. :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2016-05-04].
 16. Otwarcie ofert na S61 Suwałki – Budzisko :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny.
 17. Suwalki.info | Włosko-szwajcarskie konsorcjum wybuduje drogę Suwałki-Budzisko, www.suwalki.info [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 18. Realizacja Via Baltiki przyspiesza :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 19. Przetarg na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 20. S61 Szczuczyn - Raczki z kompletem rozstrzygnięć :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-03-09] (pol.).
 21. Będzie obwodnica Łomży w ciągu S61 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 22. Włosi ciągle „w grze” o obwodnicę Łomży :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2018-03-09] (pol.).
 23. Realizacja trasy Via Baltica staje się faktem :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 1993 r. nr 92, poz. 424)
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 1996 r. nr 12, poz. 63)
 26. Ministerstwo Infrastruktury: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). 2009-08-24. [dostęp 2009-08-24].
 27. Polskie Radio Białystok: Koniec sporu o przebieg Via Baltiki (pol.). 2009-08-24. [dostęp 2009-08-24].
 28. Polska Agencja Prasowa: Via Baltica, Via Carpatia i S8 - kluczowe drogi dla Podlaskiego (pol.). Bankier.pl, 2009-08-24. [dostęp 2009-08-26].
 29. Centrum Obsługi KPRM: Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (pol.). Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2009-10-21. [dostęp 2010-04-18].
 30. Ogłoszono przetarg na obwodnicę Suwałk :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2019-04-30].
 31. Wykonawca obwodnicy Suwałk wybrany :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2019-04-30].
 32. Obwodnica Suwałk – umowa podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. www.gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-09-29].
 33. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zielone światło dla obwodnicy Suwałk (pol.). 2017-01-27. [dostęp 2017-01-27].
 34. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S-8 (pol.). 2009-12-29. [dostęp 2009-12-30].
 35. DŚU na odcinek Szczuczyn - Raczki.
 36. DŚU na odcinek Szczuczyn - Raczki.
 37. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy miasta Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko – granica państwa (Kowno) (pol.). 2010-03-15. [dostęp 2010-04-18].
 38. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Postępowanie w sprawie wydania decyzji dotyczącej budowy obwodnicy miasta Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Budzisko – granica państwa (Kowno) (pol.). 2010-03-31. [dostęp 2010-05-07].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]