Droga ekspresowa S74 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
S74
Proj. długość

206,8 km

Zbudowano

6,8 km

W budowie

72,41 km

Województwa

łódzkie,
świętokrzyskie,
podkarpackie

Mapa
Mapa S74
S74

     Odcinki istniejące

     Odcinki planowane

     Odcinki w budowie

Droga ekspresowa S74 – planowana droga ekspresowa, mająca łączyć drogę S12 (Sulejów) z drogą S19 (Zarzecze)[2]. Dotychczas powstał liczący 6,8 km odcinek KielceCedzyna[3].

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]

 • Droga ekspresowa „Piotrków TrybunalskiTarnobrzegStalowa WolaRzeszówBarwinek (Bukareszt)” znalazła się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych[4]. W takim samym przebiegu została wymieniona w rozporządzeniu z 23 stycznia 1996 r.; tym razem jednak nadano jej oznaczenie S74[5].
 • S74 nie znalazła się w planowanej sieci dróg ekspresowych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 września 2001 r.[6]
 • W rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 sierpnia 2003 r. droga ekspresowa S74 została wyznaczona w następujący sposób: „S12 (Sulejów) – KielceOpatów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola – S19 (Nisko)”[7]. W takim samym przebiegu została wymieniona w rozporządzeniach z: 15 maja 2004 r.[8], 13 lutego 2007 r.[9] i 20 października 2009 r.[2]

Odcinki istniejące[edytuj | edytuj kod]

Kielce – Cedzyna[edytuj | edytuj kod]

W latach 2009–2011 powstał liczący 6,8 km odcinek KielceCedzyna. Koszt całego projektu wyniósł 361 mln zł, natomiast koszt robót budowlanych – 285 mln zł[3]. Wykonawcą odcinka było konsorcjum utworzone przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart”, Mosty-Łódź oraz Fardub Consulting. Część miejską wykonawca zrealizował od 2010 do 2011 w systemie „zaprojektuj i zbuduj” (tzn. przed przystąpieniem do robót musiał wykonać projekt i uzyskać pozwolenie na budowę)[3].

Odcinki w budowie[edytuj | edytuj kod]

granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 27,5 km. Odcinek uzyskał decyzję środowiskową w 2015 roku[10]. W ramach inwestycji mają zostać wybudowane 3 węzły drogowe:

3 lutego 2023 roku został ogłoszony przetarg w trybie "Zaprojektuj i Zbuduj. 22 września 2023 roku została podpisana umowa na realizację, z firmą Stecol Corporation[11].

Przełom/Mniów – węzeł Kielce-Zachód[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 16,4 km. Odcinek oczekuje na uzyskanie decyzji środowiskową (złożono wniosek)[12]. 28 czerwca 2021 roku został ogłoszony przetarg na budowę tego odcinka. Planowane jest wybudowanie w ramach tej inwestycji 2 węzłów:

Poza węzłami, powstać ma 12 wiaduktów, 2 mosty, most dla zwierząt oraz 2 MOP-y w miejscowości Przełom. Do użytku inwestycja ma zostać oddana po 36-39 miesiącach od podpisania umowy na budowę. Umowę na realizację tego odcinka podpisano 9 marca 2022 roku[13][14].

węzeł Kielce-Zachód – węzeł Kielce-Bocianek[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 5,5 km przebiegający przez miasto Kielce. Docelowo prędkość maksymalna ma wynosić 80 km/h na całym odcinku. Ma mieć układ 2x2 (2 pasy ruchu w obie strony). Pod uwagę brane były trzy warianty[15]:

 • wariant "mury" zakłada przeprowadzenie nowej trasy na poziomie -1 w stosunku do obecnego w otwartym wykopie w okolicach skrzyżowań dwupoziomowych oraz w ciągu ulicy Jesionowej; w ramach tego wariantu mają powstać dwa nowe węzły drogowe:
 • wariant "dwa tunele" (rekomendowany przez GDDKiA) zakłada budowę 2 tunelów (jeden pod ulicą Olszewskiego, drugi od Warszawskiej do Klonowej) w ciągu obecnej DK74; ten wariant zakłada również 2 węzły (te same jak wariant "mury")
 • ostatnim wariantem jest "tunel" - zakłada wybudowanie głębokiego tunelu między węzłem Herby a węzłem Bocianek; wariant ten przewiduje wybudowanie jednego węzła – Kielce Herby – oraz przebudowanie węzła Bocianek

Ostatecznie wybrano wariant "dwa tunele". Ogłoszenie przetargu planowane było przed końcem 2021 roku, jednak ostatecznie ogłoszony został na początku 2022 roku[16][17]. 30 czerwca przedstawione zostały wszystkie oferty za realizację inwestycji. Wśród 9 ofert, najtańsza wynosi 713,402 mln zł, natomiast najdroższa 1,570 mld zł. Prace mają trwać do 42 miesięcy. Umowę na realizację tego odcinka podpisano 24 stycznia 2023 roku[18][19]. 29 marca złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla niniejszego odcinka.[20]

Cedzyna – Łagów[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 30,01 km. 19 czerwca 2017 roku została wydana decyzja środowiskowa[21][22]. Został wybrany wariant biegnący na odcinku od Cedzyny do Woli Jachowej po północnej stronie obecnej drogi 74, następnie do Napękowa po śladzie zbliżonym do obecnej trasy, dalej do Piórkowa Kolonii po północnej stronie drogi 74, następnie do Jałowęsów po stronie południowej.

Inwestycja zakłada budowę czterech węzłów:

a także 16 wiaduktów, obwodu utrzymania w Woli Jachowej, dwa miejsca obsługi podróżnych w Górnie, 13 mostów, przejścia dla zwierząt typu zielony most oraz 33 przepusty pełniące funkcje ekologiczne.

3 lutego 2023 roku został ogłoszony przetarg w trybie "Zaprojektuj i Zbuduj". W październiku 2023 r. GDDKiA za najlepszą uznała ofertę firmy Stecol, która opiewała na 1,2 mld zł. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły dwa odwołania od tej decyzji. Pierwsze z nich dotyczyło odrzucenia oferty najtańszej, natomiast drugie wyboru drugiej pod względem cenowym. W efekcie, w grudniu, GDDKiA otrzymała nakaz unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenia badania i oceny propozycji oraz unieważnienia odrzucenia najtańszej.

5 lutego 2024 Dyrekcja poinformowała o drugim wyborze najlepszej oferty w ramach tego przetargu. Tym razem za najkorzystniejszą uznano propozycję firmy Mota-Engil Central Europe (około 1,1 mld zł). Wykonawca będzie pracować w formule „Zaprojektuj i buduj”. 16 lutego GDDKiA wysłała materiały przetargowe do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który przeprowadzi obligatoryjną kontrolę uprzednią postępowania[24]. Umowę z wykonawcą podpisano 28 marca 2024r.[25]

Obwodnica Opatowa[edytuj | edytuj kod]

Odcinek S74 o długości 6,7 km ominie miasto od strony południowo-zachodniej. W ramach pudowy powstanie również po nowym śladzie odcinek dwujezdniowej DK9 klasy GP o długości 5,1 km, który ominie miasto od strony zachodniej. W ramach inwestycji powstanie węzeł Opatów Zachód oraz rondo na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 w okolicach wsi Okalina-Kolonia. 17 czerwca 2021 roku GDDKiA w Kielcach podpisała umowę na budowę obwodnicy w trybie "zaprojektuj i zbuduj" z Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.[26]. 30 stycznia 2023 wydano ZRID, który umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych przez wykonawcę[27].

Łagów - Jałowęsy[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 16,31 km[28]. 19 czerwca 2017 roku została wydana decyzja środowiskowa[28]. W ramach inwestycji powstanie węzeł Baćkowice (skrzyżowanie z drogą powiatową Baćkowice – Iwaniska). Przetarg na wybudowanie Odcinka Łagów - Jałowęsy w ciągu został rozpisany 3 lutego 2023 roku, natomiast 11 października 2023 roku GDDKiA podpisała umowę w trybie "Zaprojektuj i zbuduj" z wykonawcą Aldesa Construcciones S.A. Planowane Zakończenie jest wyznaczone na 2027 rok[29].

Odcinki w Przetargu[edytuj | edytuj kod]

Odcinki planowane[edytuj | edytuj kod]

Sulejów – granica województwa łódzkiego[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości 24,3 km. 26 lutego 2016 r. uzyskana została decyzja środowiskowa, jednak w wyniku postępowania odwoławczego została 29 lipca 2016 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uchylona w całości i skierowana do ponownego rozpatrzenia[30].

Opatów – Nisko[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości ok. 70 km. Opracowano Studium Korytarzowe, w którym przedstawiono trzy warianty drogi[31].

Jałowęsy – Opatów[edytuj | edytuj kod]

Odcinek o długości ok. 16 km (w tym ok. 9,5 km w ciągu drogi S74). Odcinek posiada decyzję środowiskową. W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej i raportu oddziaływania na środowisko. Dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia przetargu w trybie „projektuj i buduj”[32].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b O inwestycji [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2024-04-23] (pol.).
 2. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2009 r. nr 187, poz. 1446).
 3. a b c Odcinek Kielce–Cedzyna. gddkia.gov.pl. [dostęp 2014-12-12].
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie ustalenia kierunkowego układu autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 1993 r. nr 92, poz. 424).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 1996 r. nr 12, poz. 63).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1283).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1683).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2004 r. nr 128, poz. 1334).
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2007 r. nr 35, poz. 220).
 10. S74 odcinek granica województwa – Przełom/Mniów. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-11-24].
 11. S74 w woj. świętokrzyskim wydłuży się o 27,5 km! - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce [dostęp 2024-01-21] (pol.).
 12. S74 Odcinek Przełom/Mniów – węzeł Kostomłoty. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-11-24].
 13. J.S.K. Internet, Droga S74: przetarg na odcinek od Mniowa do Kielc ogłoszony [online], Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach [dostęp 2021-06-28] (pol.).
 14. Umowa na realizację drogi S74 od Mniowa do Kielc podpisana - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Infrastruktury [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 15. S74 przejście przez Kielce/odcinek węzeł Kielce Zachód - Kielce :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny [online], www.gddkia.gov.pl [dostęp 2021-02-14].
 16. Dwa tunele dla Kielc - jest decyzja środowiskowa dla miejskiego odcinka drogi ekspresowej S74 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce [dostęp 2021-08-31] (pol.).
 17. Przetargi na rok 2022 - gotowość i założenia [online], 29 grudnia 2021.
 18. Są wyceny kieleckiego odcinka S74. Bardzo zróżnicowane [online], www.rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2022-06-30] (pol.).
 19. Umowa na budowę trasy S74 przez Kielce podpisana [online], Radio Kielce, 24 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-26] (pol.).
 20. Bliżej budowy kieleckiego odcinka S74. gddkia.gov.pl, 2024-03-29. [dostęp 2024-04-05]. (pol.).
 21. S74 Odcinek Cedzyna - Łagów [online], gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-24].
 22. S74 Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2024-01-21] (pol.).
 23. Droga ekspresowa S74 odcinek Cedzyna – Łagów [online], www.archiwum.gddkia.gov.pl [dostęp 2024-02-05].
 24. Droga ekspresowa S74. Tym razem bez odwołań. Co więc teraz? [online], Inżynieria.com [dostęp 2024-03-13] (pol.).
 25. Kolejny odcinek S74 w realizacji – zbudujemy 30 km ekspresowej trasy od Cedzyny do Łagowa. gddkia.gov.pl, 2024-03-28. [dostęp 2024-04-05]. (pol.).
 26. S74/DK9 obwodnica Opatowa. gddkia.gov.pl. [dostęp 2023-02-10].
 27. Może ruszać budowa obwodnicy Opatowa i łącznika północnego. www.rynekinfrastruktury.pl, 2023-01-30. [dostęp 2023-02-10].
 28. a b S74 Łagów - Jałowęsy - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [dostęp 2024-01-21] (pol.).
 29. Realizacja S74 od Łagowa do Opatowa stała się faktem - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce - Portal Gov.pl [online], Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Kielce [dostęp 2024-01-21] (pol.).
 30. S74 powstanie. Kiedy? To zależy od środków i postępów w przygotowaniach. www.rynekinfrastruktury.pl, 2017-04-20. [dostęp 2017-11-24].
 31. S74 Opatów - Nisko. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-11-24].
 32. S74 Obwodnica Opatowa/Odcinek Jałowęsy - Opatów. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-11-24].