Droga klasy GP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Droga klasy GP (potocznie droga szybkiego ruchu[1]) – droga główna ruchu przyspieszonego – jedna z klas dróg publicznych według podziału wprowadzonego przez Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Rozporządzenie określa jakie wymagania techniczne i użytkowe powinna spełniać droga tej klasy. Wymagania te uzależnione są od prędkości projektowej dla danej drogi. Dla klasy GP dopuszcza się trzy prędkości projektowe na terenie zabudowy: 60, 70 i 80 km/h[2] oraz cztery prędkości projektowe poza terenem zabudowy: 80, 90, 100 i 110 km/h[3]. Drogi klasy GP mogą należeć do kategorii dróg krajowych lub wyjątkowo dróg wojewódzkich, dróg powiatowych oraz dróg gminnych[4].

Wymagania techniczno-użytkowe dla drogi klasy GP w zależności od prędkości projektowej
Prędkość projektowa [km/h] 60 70 80 100
Najmniejsza szerokość drogi

w liniach rozgraniczających [m]

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 30 30
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 40 40
6 pasów ruchu 50 50
Najmniejsza szerokość drogi

w liniach rozgraniczających poza

terenem zabudowy [m]

jednojezdniowej 2 pasy ruchu 25 25 25 25
dwujezdniowej 4 pasy ruchu 35 35 35 35
6 pasów ruchu 45 45 45 45
Szerokość pasa ruchu [m] na terenie zabudowy 3,5 3,5
poza terenem zabudowy 3,5 3,5 3,5 3,5
Minimalne odległości między

skrzyżowaniami [m]

na terenie zabudowy 1000 1000
poza terenem zabudowy 2000 2000 2000 2000
Największa długość odcinka prostego [m] 1000 1200 1500 2000
Najmniejsza długość odcinka prostego między

odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu [m]

250 300 350 400
Szerokość pobocza gruntowego [m] 1,5 1,5 1,5 1,5
Szerokość pobocza utwardzonego [m] 2,0 2,0 2,0 2,0
Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni [m] 5,0 5,0 5,0 5,0
Minimalna wysokość skrajni drogi [m] 4,7 4,7 4,7 4,7

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Słownik pojęć Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) [online], Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, s. 6 [dostęp 2024-02-11].
 2. § 13. (...)
  2. Ulicę projektuje się w taki sposób, że prędkość do projektowania przyjmuje się w zależności od klasy drogi:
  1) dla klasy GP – standardowo 70 km/h, dopuszcza się 60 lub 80 km/h (...)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
 3. § 13. 1. Drogę zamiejską projektuje się w taki sposób, że prędkość do projektowania przyjmuje się w zależności od klasy drogi:
  (...)
  3) dla klasy GP – standardowo 110 km/h, w trudnych warunkach dopuszcza się 100, 90 lub 80 km/h (...)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)
 4. § 12. (...)
  3. Droga, w zależności od kategorii w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinna mieć klasę:
  1) kategorii krajowej – standardowo klasę A, S lub GP, w trudnych warunkach dopuszcza się – G;
  2) kategorii wojewódzkiej – standardowo klasę G, dopuszcza się – GP, w trudnych warunkach – Z;
  3) kategorii powiatowej – standardowo klasę Z, dopuszcza się – G lub GP, w trudnych warunkach – L;
  4) kategorii gminnej – standardowo klasę D lub L, dopuszcza się – Z, G lub GP.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)