Droga krajowa nr 10 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP10
Początek drogi

Granica państwa Lubieszyn

Koniec drogi

Siedlin S7 7

Długość

467 km

Województwa

zachodniopomorskie,
wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie,
mazowieckie

Mapa
Mapa GP10
Przebieg drogi krajowej nr 10 w Polsce (2014)

     Droga krajowa nr 10

     Droga ekspresowa S10

     Wspólny odcinek (jako S10) z płatną autostradą A1 w Toruniu

Zdjęcie
Most im. AK na Wiśle w pobliżu Czerniewic (Toruń), przed dobudowaniem drugiej jezdni
Most im. AK na Wiśle w pobliżu Czerniewic (Toruń), przed dobudowaniem drugiej jezdni
Dawna droga nr 10 przed Stargardem

Droga krajowa nr 10droga krajowa klasy GP[1] łącząca aglomeracje: szczecińską, bydgosko-toruńską oraz warszawską. Trasa przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie.

We wrześniu 2007 roku wojewoda zachodniopomorski zaproponował Ministrowi Transportu włączenie drogi krajowej nr 10 do międzynarodowego korytarza transportowego, inicjatywa ta została rozpatrzona pozytywnie.[potrzebny przypis]

Droga ekspresowa S10[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Droga ekspresowa S10 (Polska).

Na obwodnicach Stargardu, Wałcza, Wyrzyska i Bydgoszczy oraz odcinku południowej obwodnicy Torunia droga posiada status drogi ekspresowej S10.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa miała różne oznaczenia:

Nr Kategoria Przebieg Lata
obowiązywania
Źródło Uwagi
R 104 Reichsstraße Neu-Linken (Lubieszyn) – Stettin (Szczecin) – Altdamm (Dąbie) – StargardReetz (Recz) – Kallies (Kalisz Pomorski) – Deutsch Krone (Wałcz) – Schneidemühl (Piła) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938. trasa ówcześnie poza granicami Polski
R 123 Schneidemühl (Piła) – granica państwa (Jeziorki)
21 droga państwowa (BerlinPiła) – NakłoBydgoszczToruń 1921–lata 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32)
18 lata 30.–1952 (?) Zygmunt Jaworski, Wacław Pastwa, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939–1940.
? droga drugorzędna Toruń – LubiczLipnoSierpc do 1952 (?) • nieznana numeracja

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych

1 droga państwowa Sierpc – DrobinPłońsk lata 30. – 1952 (?) Zygmunt Jaworski, Wacław Pastwa, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939–1940.
? droga główna („szosa główna”) granica państwa – Szczecin 1952 (?) – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1956.
 • Atlas samochodowy Polski, Druk rozpoczęto w kwietniu 1958 r. – ukończono w czerwcu 1958 r., Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 40.
• nieznana numeracja

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych

19 droga państwowa Szczecin – Dąbie – KobylankaStargard Szczeciński – Recz – Kalisz Pomorski – Wałcz – Piła – Wyrzysk – Nakło – Bydgoszcz – Solec Kujawski – Toruń – Kikół – Lipno – Sierpc – Drobin – Płońsk lata 60.–lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 40-41, 44-45, 48-49, 73, 76-77.
18 droga państwowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[2]
granica państwaMierzyn – Szczecin lata 70.–1986
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: PPWK, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. VI. Warszawa: PPWK, 1980.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: PPWK, 1984.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: PPWK, 1985.
T81 droga międzynarodowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985
SzczecinStargardWałczPiłaNakło nad NoteciąBydgoszcz – (Solec Kujawski) – ToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk lata 70.–1985 Na odcinku Bydgoszcz – Toruń droga T81 biegła śladem dzisiejszej drogi krajowej nr 80, z pominięciem Solca Kujawskiego
116 droga krajowa Szczecin – DołujeLubieszyngranica państwa 1986–2000

• Punktem początkowym/końcowym w Szczecinie był węzeł autostradowy Kijewo

• Droga przystosowana do ruchu ciężkiego – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton

10 Szczecin – StargardReczWałczPiłaWyrzyskBydgoszczZławieś WielkaToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk od 14 II 1986

• W 2000 r. do przebiegu drogi włączono odcinek ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej

• Lokalne zmiany przebiegu spowodowane oddaniem do użytku odcinków drogi ekspresowej S10

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga krajowa nr 10 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
DK10 do 10 ton 2005[5]–2010 granica państwaLubieszynSzczecinStargard SzczecińskiWałczPiłaPawłówekBiałe BłotaWypaleniskaPryłubieToruńLipnoSierpcDrobinPłońsk
2010[6]–2011 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń – Lipno – Sierpc – Drobin – Płońsk 7
2011[7]–2012 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin – Stargard Szczeciński – Wałcz – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń 1
2012[8]–2015
 • granica państwa – Lubieszyn – Szczecin 3
 • Wałcz 22 – Piła – Pawłówek – Białe Błota – Wypaleniska – Przyłubie – Toruń 1
2015[9]–2017
2017[10]–2021 granica państwa – Lubieszyn – Szczecin (3, węzeł „Szczecin Kijewo”)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 10[edytuj | edytuj kod]

Bezpieczeństwo na drodze[edytuj | edytuj kod]

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów[edytuj | edytuj kod]

Na początkowym odcinku obwodnicy Płońska droga posiada pobocze asfaltowe. Następnie aż do Sierpca jezdnia została poszerzona do 10 metrów. Na odcinku obwodnicy bydgoskiej także występuje pobocze asfaltowe. Na odcinku o wspólnym przebiegu z drogą krajową nr 5 droga została przebudowana do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej.

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t. (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)