Droga krajowa nr 13 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DK13
Początek drogi

Szczecin 10

Koniec drogi

Granica państwa Rosówek

Długość

16,7 km

Województwa

zachodniopomorskie,
miasto Szczecin,
powiat policki

Mapa
Mapa DK13
Przebieg drogi krajowej nr 13 w Polsce
Mapa DK13
Dokładny przebieg drogi krajowej nr 13
Zdjęcie
Droga krajowa nr 13 w Przecławiu
Droga krajowa nr 13 w Przecławiu

Droga krajowa nr 13droga krajowa klasy GP[1] o długości około 17 km łącząca Szczecin z granicą z Niemcami w Rosówku. Leży w całości na obszarze województwa zachodniopomorskiego (powiat grodzki - Szczecin i powiat policki).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Od 1962 roku do lat 70. na odcinku Szczecin – węzeł z autostradą w Kołbaskowie była częścią drogi międzynarodowej E74, łączącej Szczecin z Berlinem[2].

1998-2005: Modernizacja[edytuj | edytuj kod]

Gruntowna modernizacja drogi nr 13 miała miejsce w latach 1998-2005. Na jej miejskim odcinku w Szczecinie do profilu 2 x 2 przebudowano ulice Mieszka I, Południową oraz częściowo ul. Autostrada Poznańska. Zmodernizowano także odcinek ul. Cukrowej. W ciągu ul. Południowej zbudowano ronda: Uniwersyteckie (o średnicy 100 m) i Hakena (o średnicy 120 m) oraz węzeł komunikacyjny na pl. Szyrockiego. Ostatnim jej etapem było oddanie w sierpniu 2005 nowego wiaduktu kolejowego nad ul. Południową, którym prowadzą linie kolejowe nr 408, 409 oraz 433 do stacji Szczecin Gumieńce. Ponadto zmodernizowano drogę od rogatek Szczecina do Kołbaskowa.

od 2015: Budowa obwodnicy Przecławia i Warzymic[edytuj | edytuj kod]

12 października 2015 GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Przecławia i Warzymic. Obwodnica, której początek to rondo imienia Hermanna Hakena w Szczecinie, miałaby mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. W ramach tej inwestycji miałby zostać wybudowany węzeł Przecław, węzeł Smętowice łączący DK13 z planowaną Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6 oraz nowy węzeł zespolony Kołbaskowo na autostradzie A6, który miałby być również początkiem dla zachodniej obwodnicy Szczecina. Stary węzeł Kołbaskowo miałby być zlikwidowany[3]. 13 października rząd zmienił rozporządzenie o autostradach i drogach ekspresowych w Polsce, wydłużając drogę ekspresową S6 o odcinek Kołbaskowo-Police-Goleniów, czyli o zachodnią obwodnicę Szczecina, która to miałaby mieć początek od nowego węzła Szczecin Zachód[4].

Głównym wykonawcą budowy obwodnicy została wybrana firma Energopol Szczecin S.A., z którą 9 marca 2018 podpisano stosowną umowę[5][6]. Na początku lipca 2019 Energopol złożył w szczecińskim sądzie rejonowym wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Zdolność firmy do dokończenia jeszcze nie rozpoczętego kontraktu miała stać się przedmiotem pogłębionej analizy prawnej GDDKiA[7] sama zaś firma zadeklarowała chęć kontynuacji prac[8][9].

W ramach Programu 100 obwodnic planowana jest budowa obwodnicy Kołbaskowa[3].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
R 2 Reichsstraße (Gartz)Kolbitzow (Kołbaskowo)Pritzlow (Przecław)Stettin (Szczecin) lata 30. – 1945
? szosa główna granica państwaKołbaskowoPrzecławSzczecin 1952 – 1962 Atlas samochodowy Polski, Druk rozpoczęto w kwietniu 1958 r. – ukończono w czerwcu 1958 r., Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, s. 40.

• nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiału źródłowego
• brak możliwości przekroczenia granicy

E74 droga międzynarodowa Kołbaskowo – Przecław – Szczecin 1962 – lata 70. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 39-40. brak danych o numeracji krajowej
?

droga główna / droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[10]

granica państwa – Kołbaskowo – Przecław – Szczecin lata 70. – 1986

• nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• brak możliwości przekroczenia granicy
• brak odcinka od granicy do Kołbaskowa

117 droga krajowa Szczecin – Przecław – Rosówko – granica państwa 14 II 1986 – 2000 przejście graniczne oddano do użytku w latach 90.
13 od 2000 informacje dla ruchu ciężkiego
Droga krajowa nr 13
Przejście dla pieszych w Warzymicach
W obrębie Szczecina droga 13 jest typową ulicą miejską, główną arterią Gumieniec i Pomorzan

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[11][12].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 13 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
13 do 11,5 tony[13] SzczecinPrzecław – Kołbaskowo
Tabliczka DK13 o czarno-białym obramowaniu[a] do 10 ton Kołbaskowo (węzeł Szczecin Zachód z autostradą A6) – Rosówekgranica państwa[16]

Miejscowości leżące na trasie 13[edytuj | edytuj kod]

Bezpieczeństwo na drodze[edytuj | edytuj kod]

W obrębie miasta wzdłuż drogi 13 zbudowano drogę rowerową a w rejonie Przecławia i Kołbaskowa znajduje się droga pieszo-rowerowa i szerokie pobocza lecz na odcinku KołbaskowoRosówek dotychczas brakuje udogodnień dla pieszych i rowerzystów.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[14] i zniesiono w marcu 2021 r.[15]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 3. a b Obwodnica Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. gddkia.gov.pl. [dostęp 2015-12-08].
 4. Dz.U. 2015 poz. 1734. isap.sejm.gov.pl/. [dostęp 2015-12-04].
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Nowa jakość autostrady A6 – umowy na realizację podpisane, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-07-06] (pol.).
 6. Umowa na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 podpisana :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-07-06].
 7. Upadek Energopolu. Co z inwestycjami w regionie [WIDEO] - Region - Radio Szczecin, radioszczecin.pl [dostęp 2019-07-06] (pol.).
 8. Deklaracja po spotkaniu GDDKiA i Energopolu: Spółka zamierza k ... - Region - Radio Szczecin, radioszczecin.pl [dostęp 2019-07-05] (pol.).
 9. Firma Energopol Szczecin S.A. oświadczyła, iż zamierza kontynuować inwestycje GDDKiA O/Szczecin :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2019-07-06].
 10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 11. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 12. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 13. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 14. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313)
 15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 438)
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]