Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 14 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP14
Początek drogi

Łowicz 92

Koniec drogi

Węzeł Lublinek (północna obwodnica Pabianic) S14

Długość

• przebieg zasadniczy[a]: 96 km[1]
• przebieg alternatywny[b]: 69,9[2] km

Województwa

łódzkie

Zdjęcie
Most na Mrodze w Głownie – widok w stronę Łowicza
Most na Mrodze w Głownie – widok w stronę Łowicza

Droga krajowa nr 14droga krajowa klasy GP[4] przebiegająca z Łowicza do Pabianic. Jej trasa wiedzie w całości przez województwo łódzkie i głównie w kierunku południowo-zachodnim. Fragment drogi stanowi jedną z ważniejszych tras przelotowych w Łodzi. Głównym zadaniem drogi nr 14 jest połączenie miast aglomeracji łódzkiej i przyłączenie ich do dróg w kierunku Warszawy (A2), Poznania (A2), Gdańska (A1) i Wrocławia (S8).

W 2010 roku odcinek ŁowiczStryków otrzymał dodatkowo oznakowanie drogi krajowej nr 2 i trasy europejskiej E30, które zostało zdjęte w czerwcu 2012, po oddaniu do użytku całego odcinka autostrady A2 Łódź Północ (Stryków) — Konotopa (Warszawa).

26 lipca 2010 rozpoczęto budowę obwodnicy Pabianic w ciągu drogi krajowej nr 14 o całkowitej długości 15,2 km. W ramach budowy został zbudowany odcinek drogi ekspresowej S14 o długości 9,6 km oraz łącznik od węzła Pabianicka na drodze ekspresowej S14 do starej trasy drogi krajowej 14 o długości 5,6 km, który w dokumentacji budowy jest określany jako "łącznik w korytarzu drogi krajowej nr 14 BIS"[5][6].

19 maja 2012 otwarto łącznik między ul. Pabianicką w Łodzi (przy CH Port Łódź) i drogą ekspresową S14 (węzeł Łódź Lublinek) oraz odcinek S14 między węzłem Łódź Lublinek i lokalną drogą w miejscowości Szynkielew III.

13 lipca 2012 oddano do użytku pozostały odcinek obwodnicy Pabianic - S14 na odcinku Szynkielew III — węzeł Dobroń. W budowie jest odcinek między węzłem Dobroń a węzłem Róża (droga ekspresowa S8).

Od 2008 roku do 6 września 2012 droga krajowa nr 14 na wysokości Strykowa biegła dwoma śladami. W 2008 roku ze względu na dużą liczbę samochodów ciężarowych, które musiały przejechać przez Stryków, by dojechać od autostrady A2 (kończącej się wówczas węzłem z drogą nr 14) do drogi krajowej nr 2 w Łowiczu, zdecydowano się na dobudowę odcinka A2 do węzła Łódź Północ (wówczas nazywanego Stryków I), jednej z łącznic węzła oraz jednej jezdni A1 między węzłem Łódź Północ a drogą nr 14. Odcinek ten, kończący się tymczasowym węzłem z ruchem sterowanym sygnalizacją świetlną, oznakowano również jako droga nr 14. 6 września 2012, ze względu na dopuszczenie ruchu samochodów ciężarowych na autostradzie A2, węzeł ten został zamknięty, aby umożliwić przeprowadzenie robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku Stryków-Kowal.

Od momentu otwarcia odcinka Stryków — Kowal autostrady A1 (13 listopada 2012), na odcinku od ronda w Sosnowcu koło Strykowa (zjazd z autostrady A2) do skrzyżowania z ul. Inflancką w Łodzi, śladem drogi krajowej nr 14 biegła również droga krajowa nr 1 oraz międzynarodowa trasa E75. W momencie otwarcia odcinka autostrady A1 Łódź PółnocTuszyn dokonano zmiany przebiegu trasy nr 1 i E75.

W 2014 r. odcinek DK nr 14 na odcinku Łódź - Ksawerów - Pabianice - Dobroń – Walichnowy stracił swoją numerację, ze względu na ostatni otwarty (29 listopada) odcinek S8 między tymi miejscowościami. Tym samym całkowita długość drogi zmniejszyła się ze 165 km do 83,2 km.[7]. Obecnie ten odcinek jest częścią drogi wojewódzkiej nr 482.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 planowana jest budowa zewnętrznej obwodnicy Łowicza w ciągu dróg nr 14, 70 i 92, mającej wyprowadzić ruch tranzytowy poza miasto[8]. Początek prac planowany jest na 2026 rok[8].

Od kwietnia 2024 roku, na mocy Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2024 r.[9], droga nr 14 ma wspólny przebieg z autostradą A2 między węzłami Stryków i Emilia. Równocześnie na mocy Zarządzenia nr 8 GDDKiA z dnia 17 kwietnia 2024 r. odcinek trasy od Strykowa przez Łódź do węzła Łódź Lublinek, choć nadal obowiązujący, nie jest już traktowany jako zasadniczy[10].

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
18 E12

droga państwowa / droga międzynarodowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[11]

PabianiceŁódźStrykówGłownoŁowicz

• krajowy: 1952 (?)–1986
• międzynarodowy: 1962–1985

 1. od lat 60. na oznakowanie nanoszono jedynie numer międzynarodowy
 2. brak danych kiedy droga otrzymała numer 18
14 droga krajowa Dobroń – Pabianice – Ksawerów – Łódź 14 II 1986–2012
zmiana przebiegu związana z otwarciem drogi S14, obecnie odcinek ten posiada oznakowanie drogi wojewódzkiej nr 482
71 Łódź – Stryków – Głowno – Łowicz 14 II 1986–2000
14 Łowicz – Stryków – Łódź od 2000 Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych, [w:] Rzeczpospolita [online], 4 lipca 2000.

Droga ekspresowa S14

[edytuj | edytuj kod]
 Osobny artykuł: Droga ekspresowa S14 (Polska).

Odcinek Łódź-Lublinek - Róża o długości 13,7 km ma parametry drogi ekspresowej i oznaczony jest jako S14.

Ograniczenia w ruchu

[edytuj | edytuj kod]

Droga przebiega pod wiaduktem linii kolejowej Bednary – Łódź Kaliska. Dozwolony jest przejazd pojazdów o wysokości nieprzekraczającej 3,7 m. Bezpośrednio pod wiaduktem jezdnia zwężona jest do szerokości jednego pasa ruchu co wymusza stosowanie znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu – pierwszeństwo mają jadący od Strykowa w kierunku Łowicza.

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[12][13].

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

DK14 Wcześniej na drodze krajowej nr 14 dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 10 ton na odcinkach:

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 14

[edytuj | edytuj kod]
Wjazd do Strykowa od strony Łowicza
Droga krajowa nr 14 w Łodzi – zakorkowana ulica Kopcińskiego na skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 1. Na odcinku StrykówEmilia o długości około 17 km ma wspólny przebieg z autostradą A2
 2. Obejmuje przebieg przez Stryków i Łódź do węzła Łódź Lublinek
 3. Maksymalna wysokość według oznakowania wynosi 3,7 m; pierwszeństwo dla jadących w kierunku Łowicza

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Google, Przebieg trasy [online], Mapy Google [dostęp 2024-07-04].
 2. Google, Przebieg trasy [online], Mapy Google [dostęp 2024-07-04].
 3. Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym [online], Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2024 r. [dostęp 2024-04-28].
 4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 5. DECYZJA Nr 20/2005 o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej. [dostęp 2010-07-28]. (pol.).
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Serwis informacyjny. [dostęp 2010-07-28]. (pol.).
 7. Z Łodzi do Wrocławia w 2 godziny. Odcinek S8 Sieradz - Łask oddany do ruchu. GDDKiA. [dostęp 2014-11-29].
 8. a b c Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: W woj. łódzkim będą nowe obwodnice. gddkia.gov.pl, 2020-05-27. [dostęp 2020-05-29]. (pol.).
 9. Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym [online], Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2024 r. [dostęp 2024-04-28].
 10. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych [online], Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 2024 r. [dostęp 2024-04-28].
 11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 12. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 13. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)