Droga krajowa nr 15 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP15
Początek drogi

Węzeł drogowy (56) Trzebnica S5

Koniec drogi

Ornowo

Długość

372 km

Województwa

dolnośląskie,
wielkopolskie,
kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie

Mapa
Mapa GP15
Przebieg drogi krajowej nr 15
Zdjęcie
Droga krajowa nr 15 w Miłosławiu
Droga krajowa nr 15 w Miłosławiu
Most drogowy im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu na drodze krajowej nr 15

Droga krajowa nr 15droga krajowa klasy G oraz klasy GP[1] o długości 374 km łącząca Trzebnicę z Ostródą. Przebiega przez województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na odcinku TrzebnicaGniezno może być alternatywą dla drogi krajowej nr 5 z ominięciem Poznania. Dalej wiedzie przez tereny rolnicze Kujaw, następnie ziemi chełmińskiej i na końcu Mazur. We Wrześni bezkolizyjnie przecina autostradę A2 (zjazd poprzez krzyżującą się w okolicy drogę nr 92).

Klasa drogi[edytuj | edytuj kod]

Droga posiada parametry klasy G na odc. Trzebnica – Jarocin – Września – Gniezno oraz parametry klasy GP na dalszym przebiegu z Gniezna przez Inowrocław, Toruń do Ostródy[1].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Trasa na przestrzeni lat posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? (Militsch (Milicz) –) granica państwowa – Krotoszyn – Jarocin lata 30. – 1952 (?) Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Warszawa: Tadeusz Musiał, 1939.
 • nieznana numeracja
 • odcinek z Trzebnicy do Milicza leżał do 1945 roku poza granicami Polski
16/3 Jarocin – Miąskowo odnoga drogi państwowej nr 16
22w Miąskowo – Miłosław – Września
 • numeracja na podstawie materiałów źródłowych
 • nieznana data końcowa obowiązywania numeracji
15w Września – Gniezno
 • numeracja na podstawie materiałów źródłowych
 • nieznana data końcowa obowiązywania numeracji
17/6 Gniezno – StrzelnoInowrocławToruń
odnoga drogi państwowej nr 17
18 Toruń – KowalewoBrodnica Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Wacław Pastwa, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Warszawa: Tadeusz Musiał, 1939. droga państwowa
1/5 Brodnica – Nowe MiastoLubawaPomierki – granica państwowa
 • odnoga drogi państwowej nr 1
 • dalszy przebieg drogi do 1945 r. leżał poza granicami Polski
? TrzebnicaMiliczKrotoszynJarocin 1952 – lata 70.
 • brak danych o numeracji
 • na mapach oznaczana jako droga drugorzędna
38 Jarocin – Miastkowo droga państwowa
? Miastkowo – WrześniaGnieznoStrzelnoInowrocławGniewkowoToruńBrodnicaNowe Miasto LubawskieOstróda
 • brak danych o numeracji
 • na mapach oznaczana jako droga drugorzędna
6 Trzebnica – Milicz – Krotoszyn lata 70. – 1985
 • droga państwowa
 • na mapie z 1970 roku oznaczona numerem x6, gdzie x mógł być wyróżnikiem ówczesnych tablic rejestracyjnych woj. wrocławskiego
 • po 1980 roku ponownie oznaczana jako droga drugorzędna
? Krotoszyn – Jarocin
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. VI. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1980.
 • droga państwowa
 • brak danych o numeracji przed 1985
38 Jarocin – Miąskowo
 • Województwa elbląskie, olsztyńskie – Mapa krajoznawczo-samochodowa 1:500 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1978.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. VI. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1980.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000, wyd. IX, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
 • Hegi Gyula, Domokos György: EUROPE L'EUROPE EUROPA ЕВРОПА Road atlas Atlas Routier Autoatlas АТЛАС автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
Do lat 80. Miąskowo istniało pod nazwą Miastkowo
? Miąskowo – Miłosław – Września – Gniezno
 • nieznana numeracja przed 1985
 • droga oznaczana na mapach jako droga drugorzędna
165 Gniezno – Strzelno – Inowrocław – Toruń
 • droga państwowa
 • na całej długości dopuszczona do ruchu ciężkiego (do 10 ton na oś)[2]
170 Toruń – Kowalewo Pomorskie – Brodnica – Brzozie Lubawskie – Nowe Miasto Lubawskie – Lubawa – Ostróda
 • droga państwowa
 • dopuszczona do ruchu ciężkiego (do 10 ton na oś) na odc.:
 1. Toruń – Kowalewo Pomorskie
 2. Brzozie Lubawskie – Ostróda[2]
440 Trzebnica – Milicz – Krotoszyn – Jarocin 1986 – 2000
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Mapa samochodowa Polski 1:700 000, wyd. II zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071) – wykaz dróg krajowych przed rokiem 2000
droga krajowa, dopuszczona do ruchu ciężkiego (do 10 ton na oś)
42 Jarocin – Miąskowo odcinek wspólny; od 2000 roku jest to droga krajowa nr 11
259 Miąskowo – Miłosław – Września – Gniezno droga krajowa, na odcinku Września – Gniezno dopuszczona do ruchu ciężkiego (do 10 ton na oś)
256 Gniezno – Strzelno droga krajowa, na całej długości dopuszczona do ruchu ciężkiego (do 10 ton na oś)
25 Strzelno – Inowrocław odcinek wspólny
52 Inowrocław – Toruń – Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie – Lubawa – Ostróda
15 TrzebnicaMiliczKrotoszynJarocinMiąskowoMiłosławWrześniaGnieznoTrzemesznoWylatowoStrzelnoInowrocławToruńBrodnicaLubawaOstróda od 2000, z późniejszymi zmianami
lokalne zmiany przebiegu:

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony[3][4].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na drodze krajowej nr 15 obowiązywały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DK15 z biało-czarnym obramowaniem do 10 ton 2005[5]–2010 TrzebnicaMiliczKrotoszynJarocinMiąskowoMiłosławWrześniaGnieznoTrzemesznoWylatowoStrzelnoInowrocławToruńBrodnicaLubawaOstróda
2010[6]–2015 Trzebnica (5) – Milicz – Krotoszyn – Jarocin – Miąskowo – Miłosław – Września – Gniezno – Trzemeszno – Wylatowo – Strzelno – Inowrocław – Toruń – Brodnica – Lubawa – Ostróda (16)[7][8]
2015[9]–2017
 • Trzebnica (5) – Milicz – Krotoszyn – Jarocin – Miąskowo – Miłosław – Września – Gniezno (5 – ul. Poznańska)
 • Gniezno (5 – ul. Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego) – Trzemeszno – Wylatowo – Strzelno – Inowrocław – Toruń – Brodnica – Lubawa – Ostróda (16)
2017[10]–2021
 • Trzebnica (5) – Milicz – Krotoszyn – Jarocin (11)
 • Miąskowo (11) – Miłosław – Września (15)
 • Września (15) – Gniezno (5 – ul. Poznańska)
 • Gniezno (5 – ul. Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego) – Trzemeszno – Wylatowo – Strzelno – Inowrocław – Toruń – Gronowo (96)

Do połowy lat 2000. największy dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś wynosił 8 ton, wynikający z ówcześnie obowiązujących aktów prawnych.

Większe miejscowości na trasie 15[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 3. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 704)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 11. DK 15 OBWODNICA KOŹMINA WIELKOPOLSKIEGO :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 12. Paweł Brzeźniak, Przepychanki na otwarciu obwodnicy Wrześni. W uroczystości brał udział premier Mateusz Morawiecki, Głos Wielkopolski, 6 marca 2021 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 13. Wschodnia obwodnica Wrześni już otwarta, gov.pl, 5 marca 2021 [dostęp 2021-03-08] (pol.).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1715)
 15. Obwodnica Brodnicy - OTWARTA na gddkia.gov.pl
 16. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15 :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 17. Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego(89)_IGR.II.7820.1.27.2016 zmiana decyzji zrid Nr 07/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej d..., olsztyn.uw.gov.pl [dostęp 2017-11-22] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-28] (ros.).
 18. Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego – ruszył drugi etap przetargu na projekt i budowę :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-11-22] (pol.).
 19. Czternaście ofert na obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego - Rynek Infrastruktury: Porty, Stocznie, Lotnisko, Porty lotnicze, Autostrada, Obwodnica, Energetyka, Ciepłownictwo, L..., rynekinfrastruktury.pl [dostęp 2017-11-22].
 20. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Portal Gov.pl, gddkia.gov.pl [dostęp 2021-07-09] (pol.).
 21. Wybrano wykonawcę budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, gddkia.gov.pl [dostęp 2017-12-02] (pol.).