Droga krajowa nr 16 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
GP16
Początek drogi

Dolna Grupa 91 272

Koniec drogi

Granica państwa Ogrodniki

Długość

396 km

Województwa

kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie,
podlaskie

Zdjęcie
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik
Droga w Poćkunach koło Sejn. Widok w kierunku Ogrodnik

Droga krajowa nr 16droga krajowa klasy GP[1] przebiegająca z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Biegnie równoleżnikowo przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach. Droga na niektórych odcinkach nie spełnia wymagań kategorii drogi krajowej z powodu małej szerokości jezdni (trudno mijają się tam samochody). Miejscami nie ma poboczy, ponieważ przydrożne drzewa rosną tuż przy krawędzi drogi.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna Dolna Grupa – Grudziądz – Łasin – Iława – Ostróda – Olsztyn 1952 – lata 70.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
• nieznana numeracja
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
? droga państwowa Olsztyn – BarczewoBiskupiec – Mrągowo – Mikołajki – Orzysz – Ełk – Augustów nieznana numeracja
droga państwowa Dolna Grupa – Grudziądz lata 70. – 1986 • brak numeracji[2]
• dozwolony ruch ciężki o nacisku do 10 ton na jedną oś
172 GrudziądzŁasinIławaOstróda  
170 Ostróda – Olsztyn
182 Olsztyn – BarczewoBiskupiecMrągowoMikołajkiOrzyszEłkAugustów dozwolony ruch ciężki o nacisku do 10 ton na jedną oś na odcinku Biskupiec – Orzysz – Augustów[2]
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) Augustów – Serski LasFrąckiGiby 1952 – 1986 jw. • nieznana numeracja
• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985 Giby – PoćkunyOgrodniki • nieznana numeracja
• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
• brak możliwości przekroczenia ówczesnej granicy polsko-radzieckiej
16 droga krajowa: od 30 IX 1985[3] Dolna Grupa – Grudziądz – Łasin – Iława – Ostróda – Olsztyn – Mrągowo – Augustów od 14 II 1986 • lokalne zmiany przebiegu – oddano do użytku obwodnice Olsztyna i Ełku
• w przyszłości na odcinku Olsztyn – Ełk stanie się drogą ekspresową S16
663 Augustów – Giby – Pomorze 14 II 1986 – 2000
40759 PomorzePoćkuny 1 I 1999 – 2000
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. V Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1999–2000, ISBN 83-904373-7-6.
jeden z nielicznych odcinków ówczesnych dróg krajowych o pięciocyfrowej numeracji
660 Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa 14 II 1986 – 2000 • dawniej odcinek oznaczany jako dopuszczony do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton); zobacz obecne ograniczenia dla ruchu ciężkiego
przejście graniczne oddano do użytku w 1992 roku

Stan drogi i warunki jazdy[edytuj | edytuj kod]

W ciągu drogi nr 16 znajdują się obwodnica Olsztyna i obwodnica Ełku. Obwodnica Ełku jest w znacznej części drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej miasta. Jej całkowita długość łącznie z częścią drogi nr 65 (ul. Przemysłowa i Grajewska) wynosi ok. 12 km.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4][5].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na drodze krajowej nr 16 występowały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata
obowiązywania
Odcinek
Tabliczka DK16 z biało-czarnym obramowaniem do 10 ton 2003[6]–2012 Dolna GrupaGrudziądzIławaOstródaOlsztynMrągowoEłkAugustówPomorzePoćkunyOgrodnikigranica państwa
2012[7]–2015
2015[8]–2017
 • Dolna Grupa 91 – Grudziądz – Iława – Ostróda 7
 • Borki Wielkie – Mrągowo (59, ul. Olsztyńska)
 • Orzysz (63, ul. Giżycka) – Ełk (65, węzeł „Ełk Zachód”)
 • Ełk (65, ul. Przemysłowa) – Augustów 8
2017[9]–2021
 • Dolna Grupa 91 – Grudziądz – Iława – Ostróda 15
 • Orzysz (63, ul. Giżycka) – Ełk (65, węzeł „Ełk Zachód”)
 • Kalinowo 661 – Augustów 8
Tabliczka DK16 z czarnym obramowaniem do 8 ton 2003[6]–2012 AugustówOgrodniki
2012[7]–2015
2015[8]–2017
 • Mrągowo (59, ul. Olsztyńska) – Orzysz (63, ul. Giżycka)
 • Augustów 8 – Pomorze – Poćkuny – Ogrodniki – granica państwa
2017[9]–2021

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 16[edytuj | edytuj kod]

Inwestycje w latach 2007–2012 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko[edytuj | edytuj kod]

Odcinek Lata realizacji Koszt (w mln euro)
Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
OlsztynAugustów (projekt rezerwowy) brak danych 285,00

Źródło: Indykatywny wykaz kluczowych i dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. a b Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 stycznia 1972 r. w sprawie dopuszczenia do ruchu na drogach publicznych niektórych ciężkich pojazdów. (M.P. z 1972 r. nr 10, poz. 75)
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach (Dz.U. z 2003 r. nr 62, poz. 563)
 7. a b Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 8. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 9. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]