Droga krajowa nr 46 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK46
Początek drogi

Kłodzko

Koniec drogi

Szczekociny

Długość

270 km

Województwa

dolnośląskie,
opolskie,
śląskie

Mapa
Mapa DK46
Zdjęcie

Droga krajowa nr 46 (DK46) – droga krajowa klasy GP[1] o długości 270 km przebiegająca przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Od strony Kłodzka stanowi odnogę drogi krajowej DK8 (choć formalnie nie łączy się z nią) biegnącej od granicy Kudowa-ZdrójNachod. Trasa łączy Kotlinę Kłodzką i południowo-zachodnią część województwa opolskiego z Opolem, Lublińcem oraz Częstochową. Droga ma wspólny krótki odcinek z DK43 i DK91 na terenie Częstochowy.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2][3].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 46 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata
obowiązywania
Odcinek
DK46 do 10 ton 2012–2017 Kłodzko (33) – NysaPakosławiceJaczowiceNiemodlinKarczów – Opole[4][5]
2012–2021

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
245 KłodzkoZłoty StokPaczkówOtmuchówNysa 1970 – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
? Nysa – Pakosławice 1952 (?) – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 117.
Nieznane oznaczenie drogi państwowej przed 1985 r. – na mapach i atlasach drogowych oznaczana jako droga drugorzędna lub droga główna bez numeracji
Pakosławice – NiemodlinKarczów
34 E22 Karczów – Opole • krajowy: 1952 – 1985
• międzynarodowy: lata 60. – połowa lat 80.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 117.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Hegi Gyula, Domokos György: EUROPE L'EUROPE EUROPA ЕВРОПА Road atlas Atlas Routier Autoatlas АТЛАС автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984, s. 121.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985, s. 121.
numeracja krajowa utajona w latach 60. – na drogowskazy był nanoszony wyłącznie numer E
35 Opole – OzimekDobrodzieńLubliniecBlachowniaCzęstochowa 1952 (?) – 1985
? Częstochowa – Szczekociny Nieznane oznaczenie drogi państwowej przed 1985 r. – na mapach i atlasach drogowych oznaczana jako droga drugorzędna lub droga główna bez numeracji
408 Kłodzko – Paczków – Nysa 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
404 Nysa – Pakosławice – Jaczowice – Niemodlin – Karczów
4 E40 Karczów – Opole
46 Opole – Ozimek – Lubliniec – Blachownia – Częstochowa od 1985 jw. oraz:
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska 2016: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. XXVII, Dom Wydawniczy PWN, 2016, ISBN 978-83-7705-942-5.
ograniczenia dla ruchu ciężkiego
76 Częstochowa – Janów – Szczekociny 1985 – 2000

Przebieg[edytuj | edytuj kod]

Droga rozpoczyna się na południe od Kłodzka, w Żelaźnie odchodząc od drogi DK33, poprzez którą łączy się z DK8 prowadzącą poprzez przejście graniczne w Kudowie-Zdroju w kierunku Pragi i dalej na południowy zachód. Na odcinku Złoty StokNysa prowadzi blisko granicy z Czechami. Rolę ostatnich dróg do granicy pełnią: na obwodnicy Paczkowa – do granicy w Paczkowie – DW382, w Nysie droga DW411 – do granicy w Konradowie i Głuchołazach oraz DK41 do granicy w Trzebinie k. Prudnika. Po minięciu obwodnicą Nysy, DK46 zwraca się na północny wschód, w kierunku Opola, Lublińca i Częstochowy. Przed Opolem w węźle „Prądy” bezkolizyjnie przecina autostradę A4. Opole omija obwodnicą północną.

Droga pełni funkcję ważnego szlaku komunikacyjnego. Jej fragment z Kłodzka do Częstochowy wraz z fragmentem DK1 od Częstochowy do aglomeracji łódzkiej jest alternatywą dla przeciążonej i przebiegającej przez Wrocław drogi DK8. Droga krajowa 46 jest również ważnym szlakiem pod względem turystycznym. Łączy bowiem Kotlinę Kłodzką, stanowiąc szlak do Pragi, z zachodnią granicą województwa świętokrzyskiego. Szczególnie interesująco krajobrazowo jest ostatni odcinek: Częstochowa – Szczekociny, gdzie droga przecina równoleżnikowo Jurę Krakowsko-Częstochowską, na jej północnym skraju.

Modernizacja drogi[edytuj | edytuj kod]

Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 planowana była przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w latach 2012–2014[7]. Budowę obwodnicy Niemodlina rozpoczęto w 2018 r.[8], a ukończono i oddano ją do użytku w listopadzie 2021 r.[9]

Aktualnie odcinek Nysa - Pakosławice jest przebudowywany do standardu drogi dwujezdniowej.

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK46[edytuj | edytuj kod]

Droga ekspresowa S46 – „Szlak staropolski”[edytuj | edytuj kod]

S46
S46

W fazie koncepcji był projekt Szlaku staropolskiego, czyli drogi biegnącej od granicy z Czechami w Kudowie przez Opole, Lubliniec, Częstochowę, Jędrzejów, Kielce, Kraśnik, Lublin do Włodawy, czyli do wschodniej granicy Polski. Projekt zakładał przebudowę do parametrów drogi ekspresowej następujących dróg i odcinków:

Arteria otrzymałaby oznaczenie S46. W programach rządowych trasa S46 nie jest wymieniana. Za włączeniem drogi do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, uwzględnieniem trasy w strategii rozwoju kraju i budową drogi lobbowało Stowarzyszenie Szlak staropolski. W NPR na lata 20072013 opublikowanym w 2005 droga została włączona do Harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013[10][11], który przygotowywał GDDKiA. Według niego zakończenie budowy drogi ma nastąpić po 2013 roku. W następnych rozporządzeniach projekt ten nie występuje, jednak trasa S46 znajduje się na liście planowanych dróg na obszarze administrowanym przez GDDKiA Oddział w Lublinie[12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 6. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 7. PAP: 800 mln na obwodnice Niemodlina i Nysy. Portal Samorządowy, 2010-04-06. [dostęp 2010-04-07].
 8. GDDKiA - DK46 Obwodnica Niemodlina. [dostęp 2020-10-01].
 9. OTWARCIE OBWODNICY NIEMODLINA w dniu 22.11.2021r. [online], Obwodnica Niemodlina, 22 listopada 2021 [dostęp 2021-11-25] (pol.).
 10. Powstanie ekspresowy Szlak Staropolski. wnp.pl. [dostęp 2009-10-30]. (pol.).
 11. NPR 2007-2013 – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013. Ministerstwo Infrastruktury. [dostęp 2009-10-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-29)]. (pol.).
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Planowane autostrady i drogi ekspresowe na terenie administrowanym przez GDDKiA oddział w Lublinie. [w:] Sieć Dróg Krajowych [on-line]. gddkia.gov.pl. [dostęp 2020-09-30]. Cytat: S46 (Praga) granica państwa – Kudowa Zdrój – Opole – Częstochowa – Jędrzejów – Kielce – Kraśnik (pol.).