Droga krajowa nr 46 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DK46
Początek drogi

Kłodzko

Koniec drogi

Szczekociny

Długość

270 km

Województwa

dolnośląskie,
opolskie,
śląskie

Mapa
Mapa DK46
Zdjęcie

Droga krajowa nr 46 (DK46) – droga krajowa klasy GP[1] o długości 270 km przebiegająca przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. Od strony Kłodzka stanowi odnogę drogi krajowej DK8 (choć formalnie nie łączy się z nią) biegnącej od granicy Kudowa-ZdrójNachod. Trasa łączy Kotlinę Kłodzką i południowo-zachodnią część województwa opolskiego z Opolem, Lublińcem oraz Częstochową. Droga ma wspólny krótki odcinek z DK43 na terenie Częstochowy.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2][3].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 46 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata
obowiązywania
Odcinek
DK46 do 10 ton 2012–2017 Kłodzko (33) – NysaPakosławiceJaczowiceNiemodlinKarczów – Opole[4][5]
2012–2021

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
245 KłodzkoZłoty StokPaczkówOtmuchówNysa 1970 – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
? Nysa – Pakosławice 1952 (?) – 1985
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 117.
Nieznane oznaczenie drogi państwowej przed 1985 r. – na mapach i atlasach drogowych oznaczana jako droga drugorzędna lub droga główna bez numeracji
Pakosławice – NiemodlinKarczów
34 E22 Karczów – Opole • krajowy: 1952 – 1985
• międzynarodowy: lata 60. – połowa lat 80.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 117.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 • Hegi Gyula, Domokos György: EUROPE L'EUROPE EUROPA ЕВРОПА Road atlas Atlas Routier Autoatlas АТЛАС автомобильных дорог. Budapeszt: Cartographia Budapest, 1981. ISBN 963-350-412-0.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984, s. 121.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985, s. 121.
numeracja krajowa utajona w latach 60. – na drogowskazy był nanoszony wyłącznie numer E
35 Opole – OzimekDobrodzieńLubliniecBlachowniaCzęstochowa 1952 (?) – 1985
? Częstochowa – Szczekociny Nieznane oznaczenie drogi państwowej przed 1985 r. – na mapach i atlasach drogowych oznaczana jako droga drugorzędna lub droga główna bez numeracji
408 Kłodzko – Paczków – Nysa 1985 – 2000 dozwolony ruch ciężki – dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton
404 Nysa – Pakosławice – Jaczowice – Niemodlin – Karczów
4 E40 Karczów – Opole
46 Opole – Ozimek – Lubliniec – Blachownia – Częstochowa od 1985 jw. oraz:
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XII Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2004–2005, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. XIV Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2005–2006, ISBN 83-904373-7-6.
 • Polska 2016: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. XXVII, Dom Wydawniczy PWN, 2016, ISBN 978-83-7705-942-5.
ograniczenia dla ruchu ciężkiego
76 Częstochowa – Janów – Szczekociny 1985 – 2000

Przebieg[edytuj | edytuj kod]

Droga rozpoczyna się na południe od Kłodzka, w Żelaźnie odchodząc od drogi DK33, poprzez którą łączy się z DK8 prowadzącą poprzez przejście graniczne w Kudowie-Zdroju w kierunku Pragi i dalej na południowy zachód. Na odcinku Złoty StokNysa prowadzi blisko granicy z Czechami. Rolę ostatnich dróg do granicy pełnią: na obwodnicy Paczkowa – do granicy w Paczkowie – DW382, w Nysie droga DW411 – do granicy w Konradowie i Głuchołazach oraz DK41 do granicy w Trzebinie k. Prudnika. Po minięciu obwodnicą Nysy, DK46 zwraca się na północny wschód, w kierunku Opola, Lublińca i Częstochowy. Przed Opolem w węźle „Prądy” bezkolizyjnie przecina autostradę A4. Opole omija obwodnicą północną.

Droga pełni funkcję ważnego szlaku komunikacyjnego. Jej fragment z Kłodzka do Częstochowy wraz z fragmentem DK1 od Częstochowy do aglomeracji łódzkiej jest alternatywą dla przeciążonej i przebiegającej przez Wrocław drogi DK8. Droga krajowa 46 jest również ważnym szlakiem pod względem turystycznym. Łączy bowiem Kotlinę Kłodzką, stanowiąc szlak do Pragi, z zachodnią granicą województwa świętokrzyskiego. Szczególnie interesująco krajobrazowo jest ostatni odcinek: Częstochowa – Szczekociny, gdzie droga przecina równoleżnikowo Jurę Krakowsko-Częstochowską, na jej północnym skraju.

Modernizacja drogi[edytuj | edytuj kod]

Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 planowana była przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w latach 2012–2014[7]. Budowę obwodnicy Niemodlina rozpoczęto w 2018 r.[8], a ukończono i oddano ją do użytku w listopadzie 2021 r.[9]

Opracowywany (2018 - 2020) jest plan przebudowy fragmentu drogi Nysa - Pakosławice do standardu drogi dwujezdniowej[10].

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie DK46[edytuj | edytuj kod]

Droga ekspresowa S46 – „Szlak staropolski”[edytuj | edytuj kod]

S46

W fazie koncepcji był projekt Szlaku staropolskiego, czyli drogi biegnącej od granicy z Czechami w Kudowie przez Opole, Lubliniec, Częstochowę, Jędrzejów, Kielce, Kraśnik, Lublin do Włodawy, czyli do wschodniej granicy Polski. Projekt zakładał przebudowę do parametrów drogi ekspresowej następujących dróg i odcinków:

Arteria otrzymałaby oznaczenie S46. W programach rządowych trasa S46 nie jest wymieniana. Za włączeniem drogi do Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, uwzględnieniem trasy w strategii rozwoju kraju i budową drogi lobbowało Stowarzyszenie Szlak staropolski. W NPR na lata 20072013 opublikowanym w 2005 droga została włączona do Harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013[11][12], który przygotowywał GDDKiA. Według niego zakończenie budowy drogi ma nastąpić po 2013 roku. W następnych rozporządzeniach projekt ten nie występuje, jednak trasa S46 znajduje się na liście planowanych dróg na obszarze administrowanym przez GDDKiA Oddział w Lublinie[13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 6. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 7. PAP: 800 mln na obwodnice Niemodlina i Nysy. Portal Samorządowy, 2010-04-06. [dostęp 2010-04-07].
 8. GDDKiA - DK46 Obwodnica Niemodlina. [dostęp 2020-10-01].
 9. OTWARCIE OBWODNICY NIEMODLINA w dniu 22.11.2021r., Obwodnica Niemodlina, 22 listopada 2021 [dostęp 2021-11-25] (pol.).
 10. Dokumentacja projektowa dla rozbudowy DK46 Nysa - Pakosławice. [dostęp 2020-10-01].
 11. Powstanie ekspresowy Szlak Staropolski. wnp.pl. [dostęp 2009-10-30]. (pol.).
 12. NPR 2007-2013 – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007–2013. Ministerstwo Infrastruktury. [dostęp 2009-10-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-29)]. (pol.).
 13. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie: Planowane autostrady i drogi ekspresowe na terenie administrowanym przez GDDKiA oddział w Lublinie. [w:] Sieć Dróg Krajowych [on-line]. gddkia.gov.pl. [dostęp 2020-09-30]. Cytat: S46 (Praga) granica państwa – Kudowa Zdrój – Opole – Częstochowa – Jędrzejów – Kielce – Kraśnik (pol.).