Droga krajowa nr 51 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
DK51
Początek drogi

Granica Bezledy

Koniec drogi

Olsztynek S7 S51 E77 (obwodnica)

Długość

132 km

Województwa

warmińsko-mazurskie

Zdjęcie
Droga 51 między Olsztynem, a Olsztynkiem
Droga 51 między Olsztynem, a Olsztynkiem

Droga krajowa nr 51droga krajowa klasy GP oraz klasy S[1] przebiegająca przez województwo warmińsko-mazurskie o długości ok. 122 km. Stanowi jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, ponieważ łączy najważniejsze polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach z zespołem miejskim Olsztyna oraz drogą krajową nr 7, do której dochodzi w Olsztynku (jako droga ekspresowa nr S51). Tworzy tam węzeł drogowy z drogą ekspresową S7. Odcinek drogi z Olsztynka do Olsztyna, częściowo biegnący Obwodnicą Olsztyna posiada klasę drogi ekspresowej (S51), a od Olsztyna planowana jest przebudowa do klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z obwodnicami, m.in. północnym fragmentem obwodnicy Olsztyna[2] oraz obwodnicą Smolajn[3].

Droga krajowa nr 51 w Dobrym Mieście, most nad Łyną (po prawej Baszta Bociania)


Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat arteria posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
22 droga państwowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]
OlsztynekOlsztynDobre MiastoLidzbark Warmiński 1952(?) – 1986
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500&nbnsp;000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
? Lidzbark Warmiński – SamolubieBartoszycegranica państwa • do końca lat 70. oznaczana na mapach jako droga drugorzędna
• brak możliwości przekroczenia granicy
51 droga krajowa granica państwa – Bezledy – Bartoszyce – Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto – Olsztyn – Olsztynek od 14 II 1986
informacje dla ruchu ciężkiego
• na odcinku Olsztynek – Olsztyn posiada parametry drogi ekspresowej

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[5] na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga krajowa nr 51 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DK51 do 11,5 tony[6] Olsztyn (16) – Olsztynek
DK51 do 10 ton[7] granica państwaBezledyBartoszyceLidzbark WarmińskiDobre MiastoOlsztyn (16)

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie 51[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 2. Telewizja Polska S.A, Którędy będzie przebiegać północna obwodnica Olsztyna? Poznaliśmy dwa warianty, olsztyn.tvp.pl [dostęp 2021-01-23] (pol.).
 3. Rusza budowa obwodnicy Smolajn :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny, www.gddkia.gov.pl [dostęp 2021-01-23].
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)