Przejdź do zawartości

Droga krajowa nr 53 (Polska)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DK53
Początek drogi

Olsztyn S16 S51

Koniec drogi

Ostrołęka 61

Długość

123 km

Województwa

mazowieckie,
warmińsko-mazurskie

Zdjęcie

Droga krajowa nr 53droga krajowa klasy GP oraz klasy G[1] o długości ok. 123 km, leżąca na obszarze województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Trasa ta łączy Olsztyn z Ostrołęką. Najtrudniejszy dla kierowców jest kręty odcinek pomiędzy Olsztynem a Szczytnem.

Klasa drogi[edytuj | edytuj kod]

Trasa posiada parametry klasy GP na odcinku OlsztynSzczytnoRozogi, zaś parametry klasy G na odcinku Rozogi – MyszyniecOstrołęka[1].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Trasa posiada obecny numer od 14 lutego 1986 roku[2]. Nieznane jest wcześniejsze oznaczenie – na ówczesnych mapach i atlasach drogowych arterię oznaczano jako tzw. drogę drugorzędną, bez podawania jej numeru[3][4][5][6].

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[7][8].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

DK53 Wcześniej na całej długości drogi dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi nie przekraczającym 8 ton[9].

Miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 53[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych. gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22]. (pol.).
 2. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 3. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972.
 4. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. trzecie, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1975.
 5. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 6. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1985.
 7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”. (...)

  7. Nie można wprowadzić ani ustanowić zakazu na:

  (...)
  3) drogach krajowych lub ich odcinkach, z wyjątkiem dróg krajowych zarządzanych przez prezydentów miast na prawach powiatu.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 10. https://edziennik.gddkia.gov.pl/DU_GDDKIA/2024/6/akt.pdf

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Informacje o Drodze Krajowej nr 53 na stronie SISKOM