Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 108

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW108
Początek drogi

Parłówko S3 E65

Koniec drogi

Płoty 109

Długość

38,2 km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 106 i 108. Widok od Golczewa.
Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 106 i 108. Widok od Golczewa.

Droga wojewódzka nr 108 (DW108) – droga wojewódzka klasy G[1] w woj. zachodniopomorskim o długości 38,2 km łącząca drogę ekspresową S3 w Parłówku z drogą wojewódzką nr 109 w Płotach. Droga przebiega przez 2 powiaty: kamieński (gminy Wolin i Golczewo) oraz gryficki (gmina Płoty).

DW108 w Kretlewie
Wysoka Kamieńska, przejazd kolejowo-drogowy. Droga wojewódzka nr 108 przecinająca linię kolejową nr 401 w Wysokiej Kamieńskiej.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga lokalna („droga inna”) ParłówkoGolczewoPłoty 1952 – lata 70.
 • Atlas samochodowy Polski. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1958, s. 16, 40-41.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 16, 40-41.
 • brak danych na temat numeracji
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
 • na mapach i atlasach wydawanych przez PPWK przed 1975 rokiem występują fragmenty drogi lub nie ma jej wcale
282 droga państwowa: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985
lata 70. – 1986 Załącznik nr 3. Wykaz dróg państwowych dla celów znakowania, [w:] Instrukcja o znakach i sygnałach drogowych, Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975.
 • mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz przedstawiają drogę jako drugorzędną
 • według źródła miejscami droga gruntowa
108 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[2] na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[3].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej po drodze mogły poruszać się pojazdy o nacisku na pojedynczą oś nieprzekraczającym 8 ton[4].

Miejscowości leżące przy trasie 108[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Na rondzie Pierwszych Osadników Ziemi Golczewskiej krzyżują się ulice: Zwycięstwa (DW108), Niepodległości (DW106), Jedności Narodowej, Witosa (DW106/DW108)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)