Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 110

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW110
Początek drogi

Lędzin[1]
54°04′21″N 15°04′36″E/54,072610 15,076750

Koniec drogi

Gryfice[1]
53°55′40″N 15°10′19″E/53,927770 15,171840

Długość

23,8 km

Województwa

zachodniopomorskie

Droga wojewódzka nr 110 (DW110) – droga wojewódzka klasy G[2] w północnej części woj. zachodniopomorskiego. Łączy DW102 w Lędzinie, DW103 w Cerkwicy z DW109 i DW105 w Gryficach. Droga przebiega w całości przez powiat gryficki. Jej długość wynosi 23,8 km.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych na temat kategorii oraz numeracji trasy w latach 1945–1952.
? droga boczna (Rewahl (Rewal)) – Karnitz (Karnice)Zirckwitz (Cerkwica)Deutsch Pribbernow (Przybiernówko)Greifenberg (Gryfice) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer 1:500 000, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).

• kategoria według materiału źródłowego
• w materiale źródłowym brak Lędzina, najbliższa miejscowość to Rewal
• nieznana numeracja

?

droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[3]

LędzinCerkwicaGryfice 1952–1986

• mieszana kategoria według materiałów źródłowych; w niektórych opracowaniach brak odcinka Lędzin – Cerkwica
• nieznana numeracja

110

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Lędzin – Karnice – Cerkwica – Gryfice od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[5].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na całej długości drogi wojewódzkiej nr 110 dopuszczalny był ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 8 ton[6].

Wybrane miejscowości leżące przy trasie DW110[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2021-12-30].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]