Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 124

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW124
Początek drogi

Granica państwa granica państwa[1]
(Osinów Dolny)
52°50′36″N 14°07′22″E/52,843230 14,122913

Koniec drogi

Chojna[1]
52°57′45″N 14°25′25″E/52,962460 14,423650

Długość

26,582 km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Dawne przejście graniczne w Osinowie Dolnym, na którym rozpoczyna się ów droga, a kończy niemiecka droga federalna B158a (wrzesień 2008)
Dawne przejście graniczne w Osinowie Dolnym, na którym rozpoczyna się ów droga, a kończy niemiecka droga federalna B158a (wrzesień 2008)

Droga wojewódzka nr 124 (DW124) – droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości 26,582 km łącząca granicę państwa z miastem Chojna, przez które przechodzi droga krajowa nr 26 oraz droga krajowa nr 31. Droga przebiega przez powiat gryfiński. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie określił ją jako drogę klasy G[2]. Trasa podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich Chojna[3].

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
R 158 Reichsstraße Niederwutzen (Osinów Dolny)Zehden (Cedynia)Königsberg in der Neumark (Chojna) do 1945 w opracowaniach przedstawiano skróconą nazwę Chojny – Königsberg
?

droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]

granica państwa – CedyniaChojna 1952–1986

• kategoria w zależności od roku wydania materiałów źródłowych
• nieznana numeracja

124

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998 
droga wojewódzka: od 1 I 1999

granica państwa – Cedynia – Chojna (– RówMyślibórzŁawy) od 14 II 1986

• odcinek z Chojny przez Rów i Myślibórz do Ław był drogą krajową nr 124 do roku 2000 – wtedy został przenumerowany na drogę krajową nr 26
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5] z wyjątkiem wybranych odcinków[6] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach występowały ograniczenia dopuszczalnego nacisku na oś:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
124[a]

124

do 10 ton lata 90. (?) – II połowa lat 2000.[b] granica państwa – Cedynia – Chojna (– Rów – Myślibórz – Ławy)[c]
Tabliczka DW124 do 8 ton[8] od II poł. lat 2000. cała droga

Miejscowości leżące przy trasie DW124[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[7]
 2. Między 2006 a 2009 rokiem
 3. Dla odcinka zapisanego kursywą obowiązywało do 2000 roku

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-06-03].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. Sieć drogowa w RDW Chojna. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. [dostęp 2010-04-29]. (pol.). [martwy link]
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]