Droga wojewódzka nr 135

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW135
Początek drogi

Wieleń[1]
52°53′19″N 16°10′07″E/52,888640 16,168540

Koniec drogi

Borzysko-Młyn[1]
52°45′57″N 16°01′58″E/52,765960 16,032880

Długość

21[2] km

Województwa

wielkopolskie

Zdjęcie

Droga wojewódzka nr 135 (DW135) – droga wojewódzka klasy G[3] w województwie wielkopolskim, o długości 21 km[2]. Biegnąca przez Puszczę Notecką trasa łączy Wieleń przez Miały i Piłkę ze skrzyżowaniem z drogą nr 133.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga równoważna z drogą główną WieleńMiały b.d. Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).

• kategoria na podstawie materiału źródłowego (niem. Straßen, den Hauptstraßen gleichwertig) ; brak w nim odcinka Miały – Piłka
• nieznana numeracja

Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
? droga lokalna („droga inna”) Wieleń – Miały – Piłka 1952–1986

• kategoria na podstawie materiałów źródłowych; do końca lat 70. na mapach i atlasach samochodowych pojawiał się fragmentaryczny przebieg drogi (Wieleń – Miały lub Miały – Piłka) lub droga nie występowała wcale
• nieznana numeracja

? droga lokalna Wieleń – Miały – Marylin – Piłka 1986–2002/2003

• nieznana numeracja
• nieznana dokładna data końcowa

135 droga wojewódzka Wieleń – Miały – Piłka – Borzysko-Młyn od 2002/2003 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Ponadto, od lutego 1986 roku[4] do początku lat 2000. numer 135 był przypisany do drogi o relacji MuszkowoDługoszyn[5], która obecnie jest oznakowana jako droga wojewódzka nr 138.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[6], z wyjątkiem określonych odcinków[7] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach po drodze mogły poruszać się pojazdy o nacisku na oś nie przekraczającym 8 ton[8].

Miejscowości leżące przy drodze[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-07-22].
 2. a b Google: Szczegóły trasy. Mapy Google. [dostęp 2022-07-22].
 3. NUMERACJA, PRZEBIEG I KLASY TECHNICZNE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 2021-12-31. [dostęp 2022-07-22]. (pol.).
 4. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 6. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]