Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 148

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW148
Początek drogi

Starogard (Łobeski)[1]
53°45′36″N 15°32′00″E/53,760130 15,533460

Koniec drogi

Drawsko Pom.[1]
53°31′54″N 15°48′20″E/53,531640 15,805680

Długość

33,696[2] km

Województwa

zachodniopomorskie

Zdjęcie
Droga w Bełcznie
Droga w Bełcznie

Droga wojewódzka nr 148 (DW148) – droga wojewódzka w zachodniej części Polski, w województwie zachodniopomorskim. Biegnie ze Starogardu Łobeskiego przez Łobez do Drawska Pomorskiego. Długość trasy wynosi około 33,7 km. Leży na obszarze powiatów: łobeskiego i drawskiego.

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych o numeracji i kategorii w latach 1945–1952.
R 161 Reichsstraße Stargordt (Starogard)Neukirchen (Bełczna)Labes (Łobez) lata 30. – 1945 w atlasie z 1938 roku oznaczana jako równoważna z drogą główną (niem. Straßen, den Hauptstraßen gleichwertig)
? droga równoważna z drogą główną / droga główna Labes (Łobez) – Schönwalde (Zajezierze)Dramburg (Drawsko Pomorskie) ? – 1945 kategoria na podstawie materiałów źródłowych
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[3]
StarogardŁobezZajezierzeDrawsko Pomorskie 1952–1986
 • nieznana numeracja
 • kategoria według materiałów źródłowych
148 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Starogard – Łobez od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego
150 Łobez – Zajerzierze – Drawsko Pomorskie 14 II 1986 – 2002/2003 nieznana dokładna data końcowa

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[4], z wyjątkiem określonych odcinków[5] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na drodze wojewódzkiej nr 147 obowiązywały ograniczenia dopuszczalnego nacisku na pojedynczą oś:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
148[b]

148

do 10 ton lata 90. (?) – II połowa lat 2000.[c] Łobez – Drawsko Pomorskie[d]
Tabliczka DW148 do 8 ton[7] II połowa lat 2000. – 2021 cała droga

Miejscowości leżące przy trasie DW148

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 1. Na skrzyżowaniu łączą się ulice: Kościelna (DW148), Adama Mickiewicza, Niepodległości i Plac 3 marca (DW148)
 2. Wygląd znaku obowiązywał do końca 2000 roku[6]
 3. Między 2006 a 2009 rokiem
 4. Do 2002/2003 r. jako droga nr 150; zobacz historię numeracji

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-07-22].
 2. Długość dróg wojewódzkich. Stan na dzień 31.12.2021 r.. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. [dostęp 2022-08-12]. (pol.).
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 6. Rozdział 8
  Przepisy przejściowe i końcowe
  § 113 (...)
  2. Do dnia 31 grudnia 2000 r.:
  (...)
  2) dopuszcza się stosowanie znaków E-15a i E-15b o tle barwy czerwonej i napisie barwy białej do oznakowania dróg, których zarządcą jest organ samorządu terytorialnego.

  Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. z 1999 r. nr 58, poz. 622)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]