Droga wojewódzka nr 426

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW426
Początek drogi

Zawadzkie

Koniec drogi

Kędzierzyn-Koźle

Długość

34 km

Województwa

opolskie

Droga wojewódzka nr 426 (DW426) – droga wojewódzka o długości 34 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Zawadzkie ze Sławięcicami (dzielnica Kędzierzyna-Koźla). Droga leży na terenie powiatów strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących numeracji i kategorii w latach 1945–1952.
? „droga równoważna z drogą główną” Andreashütte (Zawadzkie)Hohenwalde (Wierchlesie)Groß Strehlitz (Strzelce Opolskie)Erlenbusch (Olszowa)Groß Walden (Zalesie)Ehrenforst (Sławęcice) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer. Deutsches Reich und Nachbargebiete 1:500 000 mit den Reichsautobahnen, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).

• nieznana numeracja
• kategoria drogi według materiału źródłowego

? droga lokalna („droga inna”) / droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
Zawadzkie – Jemielnica – Strzelce Opolskie – Sławęcice 1952–1986 niespójna klasyfikacja drogi w materiałach źródłowych – w źródłach wydanych w latach 50. odcinek Zawadzkie – Strzelce Op. zaznaczony jako droga główna
426 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Zawadzkie – Jemielnica – Strzelce Opolskie – Olszowa – Sławęcice od 14 II 1986 • w latach 1986–2002/2003 przebieg drogi ze Strzelec Opolskich do Kędzierzyna-Koźla był wyznaczony przez Leśnicę
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[3].

Do 13 marca 2021[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach na drodze wojewódzkiej nr 426 obowiązywały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Lata obowiązywania Odcinek
Tabliczka DW426 o czarno-białej ramce[a] do 10 ton ? – 2002/2003 cała droga[5][6][7]
2002/2003[8]–2010 ZawadzkieStrzelce Opolskie
2010[9]–2021 cała droga[10][11][12]
Tabliczka DW426 o czarnym obramowaniu do 8 ton 2002/2003–2010 Strzelce Opolskie – Zalesie ŚląskieKędzierzyn-Koźle

Miejscowości leżące przy trasie DW426[edytuj | edytuj kod]

DW 426 koło Popice (Zalesie Śląskie)

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wygląd znaku wprowadzono w 2015 roku[4]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 4. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1313
 5. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 6. Polska: mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 7. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. V Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1999–2000, ISBN 83-904373-7-6.
 8. Polska: mapa samochodowa z podziałem administracyjnym 1:700 000, wyd. IX Zmienione, poprawione i uaktualnione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 2002, ISBN 83-904373-7-6.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]