Droga wojewódzka nr 592

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW592
Początek drogi

Bartoszyce

Koniec drogi

Giżycko

Długość

75 km

Województwa

warmińsko-mazurskie

Zdjęcie

Droga wojewódzka nr 592 (DW592)droga wojewódzka przebiegająca w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, przez teren powiatu bartoszyckiego, kętrzyńskiego i giżyckiego. Droga ma długość 75 km. Łączy Bartoszyce z Giżyckiem.

Przebieg drogi[edytuj | edytuj kod]

Droga rozpoczyna się w Bartoszycach, gdzie odchodzi od drogi krajowej nr 51. Następnie kieruje się w stronę wschodnią i po 75 km dociera do miasta Giżycko, gdzie dołącza się do drogi krajowej nr 59. Na wielu odcinkach posiada walory drogi widokowej (przebiega przez malownicze tereny Pojezierza Mrągowskiego).

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
R 135 Reichsstraße Bernstein (Bartoszyce)Rastenburg (Kętrzyn)Lötzen (Giżycko) lata 30. – 1945 ówcześnie poza granicami Polski
Brak danych na temat kategorii i numeracji drogi w latach 1945–1952.
? droga główna / droga drugorzędna: do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
BartoszyceKętrzynGiżycko 1952–1986

• kategorie na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja

592 droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Bartoszyce – Kraskowo – Kętrzyn – Giżycko od 14 II 1986

• miejski odcinek w Giżycku przeklasyfikowano na drogę wojewódzką dopiero w 2000 r.
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[2].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej droga wojewódzka nr 592 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW592 do 10 ton Bartoszyce 51Kętrzyn 591[3][4]
DW592 do 8 ton Kętrzyn 591Giżycko 59[5]

Miejscowości leżące przy trasie 592[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
  2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
  5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
    3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

    Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)


Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]