Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Drogi ekspresowe w Polsce)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Realizacja autostrad i dróg ekspresowych w Polsce

     istniejące

     w budowie

     planowane

Planowana autostrady i drogi ekspresowe w Polsce
Przebieg budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych

     istniejące

     w budowie

     planowane

Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce – część polskiej sieci dróg krajowych stanowiąca najważniejsze drogi krajowe, obsługujące trasy międzynarodowe i międzyregionalne.

Według obecnych planów długość dróg szybkiego ruchu docelowo liczyć będzie około 7500 km, na co złoży się 2000 km autostrad i 5500 km dróg ekspresowych[1].

Definicje ustawowe[edytuj]

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) w następujący sposób definiuje autostrady i drogi ekspresowe:

 • autostradadroga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady.
 • droga ekspresowa – droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona w jedną lub dwie jezdnie, posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi. Wyposażona jest w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.

Parametry techniczne[edytuj]

Parametry dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie[2]. Autostrada różni się od drogi ekspresowej głównie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowanym może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowej niż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajach dróg.

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast.

Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej.

Pozostałe parametry autostrad są zależne od prędkości projektowej:

prędkość projektowa (km/h) 120 100 801
szerokość pasa ruchu (m) 3,75 3,5
szerokość pasa awaryjnego (m) 3,0 2,5
maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nieograniczających widoczności 2000 1500
minimalna długość odcinka prostego

pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)

500 400 350
minimalna długość łuku (m) 300 200 150
maksymalne pochylenie podłużne (%) 4 5 6

1. tylko w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowanym w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe to uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowanym i 1,5 km na terenie zabudowanym. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowanym oraz 80, 70 lub 60 km/h na obszarze zabudowanym (w tym ostatnim przypadku tylko silnie zurbanizowanym). Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m.

Pozostałe parametry dróg ekspresowych są zależne od prędkości projektowej:

poza terenem zabudowanym na terenie zabudowanym1
prędkość projektowa (km/godz.) 1201 100 80 80 70 60
szerokość pasa ruchu (m) 3,5 3,5

3,752

3,5 3,5
maksymalna długość (m) odcinka prostego o wypukłych zmianach nachylenia drogi (załomach niwelety) nieograniczających widoczności 2000 1500 1500 1200 1000
minimalna długość odcinka prostego

pomiędzy łukami w tę samą stronę (m)

500 400 350 350 300 250
minimalna długość łuku (m) 300 200 150 150 100
maksymalne pochylenie podłużne (%) 4 5 6 6 7 8
 1. tylko drogi dwujezdniowe
 2. droga jednojezdniowa

Prawne warunki korzystania[edytuj]

Oznaczenia[edytuj]

Polski znak drogowy (D-9) oznaczający autostradę

Autostrady w Polsce oznacza się znakiem białego wiaduktu nad dwiema białymi jezdniami na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle. Przed numerem zawsze znajduje się litera A. Drogowskazy na autostradach mają niebieskie tło.

Drogi ekspresowe w Polsce oznacza się znakiem białego samochodu zwróconego frontem do kierowcy, na niebieskim tle. Numerowane są znakiem o czerwonym tle, z numerem, poprzedzonym literą S, lub miniaturką znaku D7. Drogowskazy na drogach ekspresowych mają zielone tło.

Polski znak drogowy (D-7) oznaczający drogę ekspresową

Prędkość dopuszczalna[edytuj]

Tabela podaje przewidziane przez Prawo o ruchu drogowym limity prędkości na polskich autostradach i drogach ekspresowych.

Maks. prędkość (km/h)
Typ pojazdu Autostrada Droga ekspresowa
dwujezdniowa
Droga ekspresowa
jednojezdniowa
 • samochód osobowy
 • motocykl
 • samochód ciężarowy do 3,5 tony
140 120 100
 • autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne
100 100 100
 • samochód osobowy z przyczepą
 • motocykl z przyczepą
 • samochód ciężarowy z przyczepą do 3,5 tony
 • samochód ciężarowy powyżej 3,5 tony (również z przyczepą)
 • oznakowany pojazd przewożący materiały niebezpieczne i podobne
 • autobus (również z przyczepą)
80 80 80
 • pojazd z urządzeniem wystającym do przodu (więcej niż 1,5 metra od siedzenia)
60 60 60
 • motocykl (również z przyczepą) przewożący dziecko w wieku do lat 7
40 40 40

Inne ograniczenia[edytuj]

Prawo o ruchu drogowym na autostradzie i drodze ekspresowej zabrania:

 • zawracania
 • zatrzymywania się lub postoju pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)
 • cofania

W odróżnieniu od autostrady, na drodze ekspresowej dozwolone jest holowanie.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym autostrada przeznaczona jest dla ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep (art. 2 pkt 3).

Opłaty[edytuj]

Polskie znaki drogowe (D-9 i D-7) z tabliczkami (T-28) oznaczające drogi płatne dla pojazdów lekkich[3]
Miejsca poboru opłat w Polsce
Zarządcy autostrad w Polsce

     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

     koncesjonariusz

     analiza systemu realizacji

Korzystanie z dróg ekspresowych jest obecnie zwolnione z opłat dla pojazdów lekkich, natomiast autostrady A1, A2 i A4 zaplanowano jako płatne. Wpływy z opłat za przejazd odcinkami zarządzanymi przez GDDKiA zasilają Krajowy Fundusz Drogowy.

System opłat jest tak skalkulowany, aby gwarantowały one dochód koncesjonariuszom autostradowym. Tajne umowy koncesyjne stanowią, że gdy ruch na autostradach zarządzanych przez prywatne podmioty jest za mały, by generował zyski, państwo dopłaca inwestorowi określoną sumę. Krajowy Fundusz Drogowy, z akcyzy i podatku zawartego w każdym sprzedawanym legalnie w Polsce litrze paliwa, przeznaczył na to w 2012 roku 33 miliony złotych[4].

Opłaty są pobierane w dwóch systemach:

System otwarty[edytuj]

Popularniejszym spośród funkcjonujących u koncesjonariuszy jest system otwarty, w którym opłata za przejazd pobierana jest wyłącznie w umieszczonych w poprzek głównych jezdni autostrady punktach poboru opłat (PPO), w których dokonuje się płatności zróżnicowanej w zależności od typu pojazdu. Wdrożenie takiego systemu jest relatywnie tanie, jednakże obniża płynność ruchu na trasie, bowiem w celu wniesienia opłaty konieczne jest zatrzymanie pojazdu na każdym PPO (przykładowo na wielkopolskim odcinku A2 co około 50 km).

W tym systemie pobierane są opłaty przez:

 1. Autostrada Eksploatacja SA na autostradzie A2 na odcinkach:
  Decyzjami o ustaleniu lokalizacji oraz warunkami przetargowymi koncesjonariusz został zobowiązany do zapewnienia wykonania docelowego systemu pobierania opłat jako systemu zamkniętego, w którym stacje poboru opłat (SPO) są zlokalizowane na wszystkich węzłach autostrady. Zgodnie z zapisami umowy koncesyjnej, realizacja zamkniętego systemu poboru opłat miałaby nastąpić po osiągnięciu wymaganego poziomu natężenia ruchu[5].
 2. Stalexport Autostrada Małopolska SA na autostradzie A4 na odcinku Mysłowice-BrzęczkowiceBalice I (61 km) od 3 kwietnia 2000 (pierwszy odcinek płatnej autostrady w historii polskiego drogownictwa)

System zamknięty[edytuj]

Innym sposobem poboru myta autostradowego jest tzw. system zamknięty, w którym na drogach dojazdowych do i z każdego węzła autostrady (na tzw. łącznicach) budowane są stacje poboru opłat (SPO) oraz punkty poboru opłat (PPO) na jezdniach głównych autostrady, na końcach odcinka koncesyjnego. W tych miejscach kierowca wjeżdżający na autostradę otrzymuje bilet, za który płaci we właściwym SPO lub PPO opuszczając autostradę. Opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu oraz pokonanego dystansu. System ten wymaga znacznie większych nakładów, ze względu na konieczność wybudowania SPO na każdym węźle. Rozwiązanie takie jest znacznie wygodniejsze dla użytkowników, gdyż nie tamuje ruchu na głównych jezdniach drogi, co zdecydowanie wpływa na utrzymanie dużej płynności ruchu (a co za tym idzie – skrócenie czasu przejazdu i obniżenie zużycia paliwa) oraz poprawę bezpieczeństwa, natomiast może powodować zakłócenia w ruchu na węzłach.

W tym systemie pobierane są opłaty na odcinkach:

 1. Autostrada A1:
 2. Autostrada A2:
 3. Autostrada A4:

Autostrady bezpłatne[edytuj]

Jest lub pozostanie bezpłatny przejazd:

System opłat viaTOLL[edytuj]

Polski znak drogowy (T-34) wskazujący, że za przejazd tak oznaczonym odcinkiem drogi publicznej pobiera się opłatę elektroniczną (w systemie viaTOLL, dotyczy pojazdów ciężkich i autobusów).
 Osobny artykuł: viaTOLL.

Od 1 lipca 2011 pojazdy przekraczające dopuszczalną masę całkowitą (dmc) 3,5 tony oraz autobusy muszą posiadać urządzenie systemu viaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz w przystosowanych do tego punktach. Kary za przejazd po płatnym odcinku bez urządzenia są następujące:

 • 1500 zł (w przypadku pojazdu o dmc powyżej 12 ton)
 • 750 zł (w przypadku pojazdu o dmc od 3,5 ton do 12 ton)[6].

Planowany elektroniczny system poboru opłat[edytuj]

W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podało plany wprowadzenia elektronicznego systemu poboru opłat. Nowe rozwiązania dotyczą płatnych autostrad, na których występują problemy przy istniejącym manualnym systemem poboru opłat. W czasie wielkiego natężenia ruchu drogowego, który szczególnie powstaje w okresie wakacyjnym, tworzą się olbrzymie zatory drogowe, które czasem sięgają nawet 10 km.[7] Kierowcy są zmuszeni oczekiwać do 2 godzin przed punktami poboru opłat, aby wnieść opłatę. Dlatego też Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała przetargi na wybudowanie nowych bramek na autostradzie A4[8].

W ratowaniu sytuacji nie pomogło wydzielenie dodatkowych stanowisk poboru opłat dla aut posiadających system ViaAuto na autostradach A2 i A4[9] – według wielu ekspertów było to zabranie jednego stanowiska dla kierowców płacących tradycyjnie.

W czasie wakacyjnych korków zostało wprowadzonych wiele prostych rozwiązań, między innymi pomoc „lotnych” inkasentów, którzy bezpośrednio podają bilety kierowcom, zmniejszając zatory drogowe, czy też wytyczenie przez policję objazdów[10]. Następnie była decyzja Rady Ministrów, że w sierpniowe weekendy do końca wakacji w roku 2014 na odcinku autostrady A1 zarządzanym przez GTC zostaną całkowicie zniesione opłaty na wszystkich punktach poboru opłat. Darmowy przejazd obowiązywać ma od piątku od godziny 16 do niedzieli do godziny 24.[11]

Obecnie ministerstwo na czele z Elżbietą Bieńkowską opracowuje szczegóły nowego systemu, który według planów ma być wprowadzony do 2016-2017 roku. Według różnych koncepcji miałby on na celu całkowitą likwidację punktów poboru opłat, lub ich przebudowę, w której nad każdym stanowiskiem bramkowym zamontowany byłby nadajnik viaTOLL. Każde auto natomiast musiałoby zawierać urządzenie viaAUTO, takie jakie obecnie posiadają pojazdy ciężarowe. Biorąc pod uwagę fakt, iż nie każdy kierowca jeździ regularnie po autostradach, istniałaby możliwość wcześniejszego zarejestrowania się na specjalnej stronie internetowej, natomiast system miałby rozpoznać pojazd, skanując jego tablice rejestracyjne. Koncepcja musiałaby pozyskać uznanie prywatnych koncesjonariuszy[12][13].

Program budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj]

Program budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, opracowany pod koniec lat 90. XX wieku, mimo wielu modyfikacji jest na bieżąco realizowany. Zmiany wprowadzone do pierwotnej wersji programu dotyczyły terminów ukończenia poszczególnych odcinków i zmian klasy drogi (np. droga ekspresowa S3 początkowo była planowana jako autostrada A3). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15 maja 2004 określono sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce o łącznej długości ok. 7200 km (w tym ok. 2000 km autostrad)[14]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 lutego 2007[15] uzupełniło wykaz autostrad i dróg ekspresowych o drogi S2 i S79. 24 sierpnia 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt, a 20 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, które zakłada:[16]

Sieć autostrad i dróg ekspresowych rozbudowywana jest obecnie szybciej między innymi ze względu na duże zainteresowanie problemem, dotacje z europejskiego Funduszu Spójności, a także dotacje Unii Europejskiej. Dodatkowym impulsem mobilizującym instytucje rządowe do przyspieszenia prac w tym kierunku stało się przyznanie organizacji Euro 2012 Polsce i Ukrainie.

8 września 2015 uchwałą Rady Ministrów został zatwierdzony Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), który przewiduje realizację ok. 3900 km autostrad i dróg ekspresowych[18][19][20].

30 września 2015 na stronach RCL[21] został opublikowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, a 13 października Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych[1]. 29 października 2015 roku zaktualizowane rozporządzenie wejdzie w życie 13 listopada 2015[1]. W rozporządzeniu tym w planowanej sieci dróg wprowadzono następujące zmiany:

19 maja 2016 na stronach KPRM[22] oraz MIB[23] została opublikowana informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów kolejnych zmian do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. 23 maja 2016 projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach RCL[24] został opublikowany Projekt rozporządzenia Rady Ministrów. W przyjętym projekcie zaproponowano następujące zmiany:

 • przedłużenie przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku S61 (Ełk) – S19 (Knyszyn),
 • nowa droga ekspresowa S52 na odcinkach:
 • ujednolicenie nazewnictwa ciągów komunikacyjnych: przebieg drogi ekspresowej S1 oraz przebieg drogi ekspresowej S52 na docinku (granica) CieszynBielsko-Biała.

W przypadku wejścia w życie zaproponowanych zmian docelowa długość sieci autostrad pozostanie bez zmian (ok. 2000 km), natomiast długość dróg ekspresowych wzrośnie do ok. 5650 km[22][23].

Ocena i porównanie[edytuj]

Europejski Trybunał Obrachunkowy w 2013 opublikował porównanie procedur i kosztów budowy 24 odcinków dróg w krajach otrzymujących najwięcej funduszy Unii przeznaczonych na budowę dróg: w Polsce, Grecji, Hiszpanii i Niemczech. Wybudowanie 1 000 m2 jezdni (bez planowania, nadzoru, bez obiektów inżynieryjnych typu mosty, tunele) było najdroższe w Polsce (164 tys. euro) a najtańsze w Niemczech (87 tys.)[25] Wybudowanie drogi nowym śladem było przeciętnie 2 razy droższe niż modernizacja istniejącej drogi z powodu kosztów wywłaszczeń i prac ziemnych[26]. W przypadku S7 BiałobrzegiJedlińsk) budowa kilometra starym śladem była droższa niż budowa S8 RadzyminWyszków nowym śladem z powodu konieczności wybudowania dróg zbiorczych dla ludności mieszkającej przy S7[27]. W Niemczech drogi są budowane znacznie krótszymi odcinkami 1,5-5 km[28]. Najdroższe bariery bezpieczeństwa były w Polsce (35 euro/m) w a najtańsze w Grecji (20 euro/m)[29]. Budowa m2 jezdni na moście w Polsce była druga najtańsza, mimo najdroższego betonu mostowego (228 euro/m3), który najtańszy był w Hiszpanii (130 euro/m3)[30]. Tylko w Polsce wyjątkowo pozwala się na modyfikacje podpisanego kontraktu zwiększające jego cenę – koszty budowy po podpisaniu kontraktu wzrosły w Polsce 1%, średnia 4 krajów 23% gł. z powodu znalezisk archeologicznych, błędów planowania, czy wzrostu cen materiałów[31]. W Polsce budowy były najbardziej terminowe, oddawano je ze średnim opóźnieniem 3 miesięcy (16% czasu budowy) przy średniej 9 miesięcy (41%)[32].

Zaawansowanie budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj]

Poniższa tabela zawiera zestawienie oraz stan realizacji planowanych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce zgodnie z rządowym "wykazem autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej" będącym załącznikiem do rozporządzeń Rady Ministrów. W rubryce Długość całkowita, wartości poprzedzone symbolem ~ są przybliżone i mają charakter jedynie orientacyjny (nieustalony jest ostateczny przebieg tych dróg, tym samym nieznana dokładna ich długość). Dane w pozostałych rubrykach według stanu na 16 maja 2016 r.

Wszelkie zmiany w poniższej tabeli dokonywane są na podstawie artykułów na Wikipedii o poszczególnych autostradach oraz drogach ekspresowych (z kolei informacje we wspomnianych artykułach tworzone są na podstawie wiarygodnych źródeł.)

* Odcinek w realizacji oznacza, że podpisana została umowa na budowę albo projekt i budowę w formule PiB (projektuj i buduj, zwanej również ZiZ – zaprojektuj i zbuduj) lub w formule OiB (optymalizuj i buduj).

Autostrady
Oznaczenie Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki gotowe [%] Odcinki w realizacji* Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
A1 Rusocin (S6) – Gorzyczki (granica) 568 km 404,5 km 71,21% 96,9 km 69,2 km
A2 Świecko (granica) – Kukuryki (granica) 657 km 486,7 km 74% 14,6 km 133 km
A4 Jędrzychowice (granica) – Korczowa (granica) 672,75 km 631,55 km 93,88% 41,2 km
A6 (S6) Kołbaskowo (granica) – Rzęśnica (S3) 29 km 25,5 km 87,93% 3,5 km[33]
A8 autostradowa obw. Wrocławia
na odcinku A4 – Psie Pole
22,4 km 22,4 km 100%
A18 Olszyna (granica) – Krzyżowa (A4) 78 km 7 km
(71,5 km nieoznaczona
jezdnia płn.)
8,97%
(45,16% nieoznaczona
jezdnia płn.)
71,5 km
(jezdnia płd.)
Razem autostrad 2027,15 km 1577,65 km
+ 71,5 km jedna jezdnia
79% 136,5 km 18,1 km 202,2 km
+ 71,5 km jedna jezdnia


Drogi ekspresowe
Oznaczenie Zakładany przebieg Długość całkowita Odcinki gotowe Odcinki gotowe [%] Odcinki w realizacji* Odcinki w przetargu Odcinki z DŚU
S1 Pyrzowice (A1) – Cieszyn (granica) 142 km 75,2 km
+ 9,7 km jezdnia płn.
56,3% 9,5 km
(jezdnia płd.)
6,5 km
S2 Płd. Obw. Warszawy:
Węzeł Konotopa (A2) – Węzeł Lubelska (A2)
34,1 km 15,5 km 45,6% 18,6 km
S3 ŚwinoujścieLubawka (granica) 480,7 km 219,1
+ 77,6 km jedna jezdnia[34]
43,75% 117 km
+ 62,1 km druga jezdnia
27,9 km 31,4 km
S5 Ostróda (S7) – Wrocław (A8) ~437,1 km 64 km 17,4% 273,1 km
S6 Kołbaskowo (A6) – Rusocin (A1) 330 km 69,6 km
+ 15 km jedna jezdnia
23,36% 112,6 km 174,1 km
+ 9,5 km jedna jezdnia
106,1 km
S7 Gdynia (Morska) (A1) – Rabka-Zdrój (Zabornia) 720 km 263,6 km
+ 2,6 km jedna jezdnia
36,8% 200,4 km 176 km
S8 KobierzyceChoroszcz (S19) 564,9 km 417,6 km 73,9% 123,3 km 41,8 km
S10 Szczecin (A6) – Wołomin (S8) ~460 km 33,8 km
+ 19,1 km jedna jezdnia
11,50% 17,8 km 8,8 km
(jedna jezdnia)
10,6 km
S11 Kołobrzeg – (A1) 550 km 73,5 km 13,36% 39,3 km 7 km 125,2 km
S12 Piotrków Trybunalski (A1) – Dorohusk-Jahodyn (granica) 315 km 75,1 km
+ 8,6 km jedna jezdnia
25,21% 11,8 km 140,4 km
S14 Zach. obw. Łodzi (A2 – S8) 40,9 km 13,7 km 34,15% 27,2 km
S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) ~150 km 8,2 km
(nieoznaczona)
+ 18,4 km jedna
jezdnia (nieoznaczona)
11,6%

(nieoznaczona)

S17 Warszawa Drewnica (S8) – Hrebenne-Rawa Ruska (granica) 310 km 86,2 km
+ 2 km jedna jezdnia
28,45% 97,7 km 15,2 km
S19 Kuźnica Białostocka-Bruzgi (granica) – Barwinek (granica) 570 km 26,5 km
+ 18,3 km jedna jezdnia
6,32% 28,6 km 211 km
S22 Elbląg (S7) – Grzechotki (granica)[35] 50,6 km 50,6 km
(jedna jezdnia)
100%

(jedna jezdnia)

S51 Olsztyn (S16) – Olsztynek (S7) 34 km 6 km 17,65% 28 km
S61 Ostrów Mazowiecka (S8) – Budzisko (granica) 235 km 12,7 km
+ 14,5 km jezdnia wsch.
8,46% 12,8 km 87
+ 6,6 jedna jezdnia
195,8 km
+ 14,5 km jezdnia zach.
S69 Bielsko-Biała (S1) – Zwardoń (granica) 54,5 km 28,9 km
+ 17,1 km jedna jezdnia
82,44% 8,5 km
S74 Sulejów (S12) – Nisko (S19) 215 km 6,8 km 3,16% 51,5 km
S79 Warszawa (Marynarska) – Warszawa-Lotnisko (S2) 7,5 km 7,5 km 100%
S86 Sosnowiec (Małobądzka) – Katowice (Boh. Monte Cassino) 8,6 km 8,6 km 100%
Razem dróg ekspresowych 5709,9 km 1507,3 km
+ 253,5 km jedna jezdnia
30% 1062,3 km
+ 62,1 km jedna jezdnia
533 km
+ 33,4 km jedna jezdnia
928,8 km
+ 14,5 km jedna jezdnia


Planowane hist. autostrady, będące w elementem hist. rządowego planu sieci autostrad i dróg ekspresowych:
Oznaczenie pierwotne Zakładany przebieg Oznaczenie aktualne Informacje dodatkowe
A3 SzczecinLubawka (granica) S3 W związku z rezygnacją z wybudowania autostrady zmieniono kategorię trasy na drogę ekspresową S3.
A12 OlszynaKrzywa A4A3 Trasę podzielono na odcinki, które aktualnie stanowią część autostrad A4 i A18.

Historia budowy autostrad i dróg ekspresowych[edytuj]

Dwudziestolecie międzywojenne[edytuj]

Planowany układ dróg samochodowych (autostrad) w Polsce.

     drogi samochodowe I kolejności

     drogi samochodowe II kolejności

W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto w Polsce dyskutować i planować drogi przeznaczone dla szybkiego ruchu samochodowego na dalsze odległości, tzw. autostrady. W tych planach profesor M. W. Nestorowicz w czasopiśmie "Drogowiec" nr 9 z 5 marca 1939 wymienił jako najważniejsze drogi:

Drogi samochodowe pierwszej kolejności:

1) WarszawaŁódź – 100 km

2) WarszawaPoznań, granica państwa (Berlin) – 350 km

3) Okrężna naokoło Warszawy – 130 km

4) Okrężna naokoło Poznania – 80 km

5) GdyniaBydgoszczŁódźKatowice – 500 km

6) Okrężna naokoło Łodzi – 90 km

7) Bytów–Granica obszaru w m. Gdańska – 50 km

8) KatowiceKrakówLwów – 375 km

9) WarszawaLublinLwówŚniatyń, granica państwa (Bukareszt) – 550 km

10) PuławySandomierzPrzemyśl – 175 km

Razem – 2400 km

Drogi samochodowe drugiej kolejności:

11) Piotrków TrybunalskiKielceSandomierz – 180 km

12) WarszawaKielceKraków – 180 km

13) ŁódźKalisz, granica państwa (Wrocław) – 130 km

14) WarszawaGrodnoWilno–granica państwa (Dźwińsk) – 575 km

15) GrodnoNowogródek – granica państwa (Mińsk-Moskwa) – 190 km

16) BydgoszczPoznańCzęstochowa – 350 km

17) KatowiceCieszyn – (Brno) – 60 km

18) Ostrołęka–granica państwa (Królewiec) – 50 km

19) Grodno–granica państwa– (Kowno) – 40 km

20) GrodnoBrześćKrasnystaw – 300 km

21) WarszawaBrześć – 170 km

Razem – 2295 km

Ogólna długość I i II kolejności = 2400+2295=4695

Realizację rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej i budowa miała trwać 30 lat (do 1969). Do 1 września 1939 zostało położonych 20 km drogi krajowej nr 5 między miejscowościami Warlubie i Osiek (obecnie droga wojewódzka nr 214).

Po 1945 roku[edytuj]

Sytuacja

Po II wojnie światowej uległy zmianie granice Polski. Na Ziemiach Odzyskanych Polska odziedziczyła po III Rzeszy niedokończone (na wielu odcinkach wybudowana jedna jezdnia) i częściowo zniszczone działaniami wojennymi autostrady:

Większość mostów autostradowych nad rzekami została zniszczona w czasie wojny. Bezpośrednio po wojnie jedynie część z nich została odbudowana. Most nad Iną został odbudowany w 1972, zaś mosty nad Pasłęką, Młynówką i Omazą na drodze ElblągGrzechotki zostały odbudowane w latach 1996–2003.

Poza istniejącymi autostradami istniały przerwane w różnych stadiach budowy drogi na trasach:

Poza odbudową mostów wszystkie te konstrukcje (ukończone i nieukończone) dotrwały w praktycznie niezmienionym stanie do połowy lat 90. XX wieku. W latach 70. wydłużono jedynie Berlinkę o odcinek Łęczyca – Lisowo , prowadząc jedną asfaltową jezdnię po śladzie autostrady, korzystając z gotowych nasypów i wiaduktów.

Plany

Autostrada A1 na odcinku Swarożyn – Nowe Marzy
Autostrada A2 – Węzeł Komorniki (Poznań Grunwald)
Autostrada A4 nocą w Katowicach
Autostrada A4 jako fragment IV obw. Krakowa
Droga ekspresowa S7 w okolicach Grójca
Obw. Wyszkowa w ciągu drogi ekspresowej S8
Największy węzeł autostradowy w Europie[36]: Gliwice-Sośnica
Most autostradowy w Mszanie, najszersza konstrukcja typu extradosed na świecie

W owym czasie powstały również ambitne plany budowy sieci autostrad na terenie całej Polski. W magazynie „Drogownictwo” z 1946 roku (nr 1) inż. Eugeniusz Buszma zaproponował następującą sieć:

 1. Wschód – Zachód (Słubice – Warszawa – Białystok) – 680 km
 2. Północ – Południe (Gdynia – Warszawa – Bałkany) – 650 km
 3. Śląsk – Bałtyk I (Gdańsk – Łódź – Katowice) – 460 km
 4. Pomorska (Gdańsk – Szczecin) – 280 km
 5. Śląska (Wrocław – Katowice – Kraków) – 190 km
 6. Mazurska (KrólewiecElblągMalbork) – 20 km
 7. Śląsk – Bałtyk II (Bydgoszcz – Wrocław) – 260 km
 8. Łódź – Wrocław – Praga – 310 km
 9. Katowice – (Wiedeń) – 60 km
 10. Poznań – Szczecin – 200 km
 11. Radom – Lublin – (Lwów) – 220 km

Razem 3330 km

Po dodaniu odcinków poniemieckich łączna sieć miała wynieść 3700 km. W 1963 roku Rada Motoryzacyjna przy Radzie Ministrów zaprezentowała podobny plan, zawierający dodatkowo odcinki Warszawa-Kraków-Zakopane, Kraków-Przemyśl, Warszawa-Bydgoszcz-Koszalin, Poznań-Koszalin i Warszawa-Terespol, którego jednak nie zrealizowano.

Lata 70. XX wieku[edytuj]

Dopiero w latach 70. XX wieku zaczęły się pierwsze poważne prace nad rozbudową sieci autostrad. W 1972 zaplanowano:

 • budowę drogi Gliwice – Kraków (obecnie A4),
 • dokończenie budowy (dobudowa drugiej jezdni) Wrocław – Gliwice (obecnie A4),
 • budowę drogi Warszawa – Katowice (tzw. gierkówka, obecnie S8/A1).

W 1976 plany rozszerzono o odcinki:

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S6 Gdynia ChyloniaPruszcz Gdański (jezdnia wsch.)  ? 1978  ?
S6 Szczecin DąbieGoleniów Płn. (jezdnia wsch.)  ? 1979  ?
Łączna długość odcinków:

Lata 80. XX wieku[edytuj]

W 1985 plan zakładał istnienie już dwóch kategorii dróg samochodowych: autostrad i dróg ekspresowych. Jako autostrady zostały wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych autostrad A1, A2 i A4. Realizacja tych planów postępowała jednak powoli. W latach 1978-1991 udało się oddać fragmenty A4: Jaworzno (Byczyna) – Kraków (Balice) (ok. 36 km), A2: WrześniaKonin (Modła) (ok. 48 km) oraz A1: TuszynPiotrków Trybunalski (ok. 18 km). W kolejnych latach powstawały jedynie bardzo krótkie odcinki na przedłużeniu istniejących tras oraz przy granicy w pobliżu nowo otwieranych lub rozbudowanych przejść granicznych.

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S6 Szczecin Dąbie – Goleniów Płn. (jezdnia zach.)  ? 1982  ?
A4 ChrzanówKraków Zach.  ? 3 stycznia 1983  ?
S1 Dąbrowa Górnicza PogoriaLędziny  ? 1983  ?
S6 Gdynia Chylonia – Straszyn (jezdnia zach.)  ? 1984  ?
S7 Kielce Płn. – Kielce Płd. (jezdnia wsch.)  ? 1984  ?
A2 WrześniaGolina  ? 9 października 1985  ?
S86 Sosnowiec Pogoń – Katowice Roździeńskiego  ? 1985  ?
A4 Chrzanów – Jaworzno Wsch.  ? 22 listopada 1986  ?
A2 Golina – Konin Zach.  ? 10 listopada 1988  ?
A4 Kraków Zach. Kraków Tyniec  ? 8 grudnia 1988  ?
A1 Tuszyn Piotrków Trybunalski  ? 18 grudnia 1989  ?
Łączna długość odcinków:

Lata 90. XX wieku[edytuj]

W latach 90. XX w. zaczęto ponownie zmieniać plany sieci autostrad i dróg ekspresowych. W 1993 do rangi autostrad podniesiono planowane drogi:

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płn.)
 ? 29 listopada 1990  ?
S7 ZakroczymCzosnów  ? 1990  ?
A4 Mysłowice Brzęczkowice – Jaworzno Wsch.
(jezdnia płd.)
 ? 4 września 1991  ?
A4 Kraków Tyniec – Kraków Skawina  ? 1993  ?
A18 Olszyna (granica) – Olszyna  ? 1993  ?
A4 Jędrzychowice (granica) – Zgorzelec  ? 15 lipca 1994  ?
A4 Kraków Skawina – Kraków Opatkowice  ? 27 października 1995  ?
A18 GolniceKrzyżowa (jezdnia płn.)  ? 1995  ?
S1 Cieszyn (granica) – Cieszyn Wsch.  ? 1995  ?
S3 Sulechów Zielona Góra Płd. (jezdnia zach.)  ? 1995  ?
A4 Katowice Murckowska – Mysłowice  ? 30 października 1996  ?
S5 Świecie Zach. – Świecie Płn.  ? 1996  ?
S7 Miłomłyn Płn. – Miłomłyn Płd.  ? 1997  ?
S5 Świecie Zach. – Świecie Płd. (jezdnia płd.)  ? 1998  ?
S8 Radzymin Płn. – Radzymin Płd.  ? 1998  ?
A4 Katowice Mikołowska – Katowice Murckowska  ? 10 listopada 1999  ?
Łączna długość odcinków:

Początek XXI wieku[edytuj]

W 2001 z rządowego planu budowy autostrad usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją drogą ekspresową S3, zaś autostrada A8 została zredukowana do autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław – Warszawa – Białystok[37].

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Wrocław BielanyBrzeg  ? 16 grudnia 2000  ?
A4 Opole Zach. – Opole Płd.  ? 16 grudnia 2000  ?
A4 Opole Płd. – Strzelce Opolskie  ? 26 lipca 2001  ?
A4 Chorzów – Katowice Mikołowska  ? 30 listopada 2001  ?
S6 Straszyn – Pruszcz Gdański (jezdnia zach.)  ? 2001  ?
A4 Kraków Opatkowice – Kraków – potok Malinówka  ? 19 grudnia 2002  ?
S5 Śmigiel Płn. – Śmigiel Płd.  ? 2002  ?
A4 Potok Malinówka – Kraków Wielicka  ? 3 września 2003  ?
A2 Poznań KomornikiWrześnia  ? 2003  ?
A4 Strzelce Opolskie – Gliwice Kleszczów  ? 4 grudnia 2003  ?
S8 PodborzeBrok  ? 2003  ?
Łączna długość odcinków:

2004[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A2 Nowy Tomyśl – Poznań Komorniki  ?  ?  ?
S17 Piaski Zach. – Piaski Wsch.  ?  ?  ?
A4 Wrocław – Wądroże (jezdnia płd.)  ?  ? A4
A4
A2 most autostradowy Kukuryki – granica 0,27 18 sierpnia
(umowa z 9 listopada 1999)
A2
Łączna długość odcinków:

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A18 OlszynaKrólów (jezdnia płn.) 8,9 20 września A18 A18
A18 Królów – Żary (jezdnia płn.) 15,4 5 października A18 A18
A18 Żary – Iłowa (jezdnia płn.) 12 20 września A18 A18
A18 Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice
(jezdnia płn.)
32 21 września A18 A18

2005[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 wsch. obw. Jędrzejowa (w tym 2,7 km jedna jezdnia) 3,1  ? S7
S7 obw. Skarżyska-Kamiennej 2 19 grudnia S7
S1 SkoczówCieszyn Zach. 6,7 5 października S1
A4 Gliwice KleszczówGliwice Sośnica 19 25 października A4
S10 Toruń Płd. – Toruń Płd. 12,4 14 listopada S10
A4 Krzywa – Wądroże (jezdnia płd.) 42 15 grudnia A4
A4
A4 Krzywa – Legnica (jezdnia płn.) 30 15 grudnia A4
A4
Łączna długość odcinków:

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 Żywiec – Żywiec (Browar) 4,6 6 czerwca S69
A1 Tczew (Goszyn) – Nowe Marzy 90 1 sierpnia A1
A6 Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz 7,73 22 sierpnia A6
S17 obw. Garwolina 12,8 14 października S17
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd. (Stryszek)  ? 15 listopada S5, S10

2006[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A2 KoninŁódź Płn. (Stryków) 10 26 lipca A2
S1 PyrzowicePodwarpie (II etap) 9,5 20 listopada
(I etap zakończono w październiku 2004)
S1
S1 obw. Grodźca (SkoczówJasienica) 4,9 18 grudnia S1
A18 OlszynaKrólów (jezdnia płn.) 8,9 23 grudnia / 25 sierpnia A18
A18
A18 Królów – Żary (jezdnia płn.) 15,4 27 września / 11 grudnia A18
A18
A18 Żary – Iłowa (jezdnia płn.) 12 27 września / 11 grudnia A18
A18
A18 Iłowa – gr. woj. lub. – dlnśl. – Golnice (jezdnia płn.) 32 25 października i 24 września
/ 30 stycznia i 07 września
A18
A18
Łączna długość odcinków:

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 obw. Wyszkowa 12,8 27 lutego S8
S8 obw. Wyszkowa – obw. Radzymina (druga jezdnia) 17,3 27 lutego S8
S7 obw. Lubnia (Stróża – Lubień) 4,0 22 marca S7
S7
S22 ElblągChruściel (jedna jezdnia) 28,8 24 kwietnia S22
S7 Białobrzegi – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.)  ? 6 lipca S7
S22 Chruściel – Maciejewo (jedna jezdnia)  ? 9 sierpnia S22
S7 obw. Grójca (Głuchów – Skurów) 8,29 18 października S7
S22 ElblągGrzechotki (jedna jezdnia) 50 7 listopada S22
S1 Bielsko-BiałaSkoczówCieszyn  ? 7 listopada
(dokończenie robót)
S1
A4 ZgorzelecWykroty 20,3 9 listopada A4
A4 Wykroty – Krzyżowa 29,3 9 listopada A4
S8 Radzymin Płd. – Wyszków Płn. 17,3 7 grudnia S8

2007[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 MilówkaSzare 2,8 8 stycznia S69
S69 Żywiec – Żywiec (Browar) 2,8 8 stycznia S69
S69 Żywiec (Browar) – Żywiec (Przybędza) 4,9 8 stycznia S69
A6 Szczecin Kijewo – Szczecin Klucz 7,73 26 września A6
S17 obw. Garwolina 12,8 26 września S17
S3 zach. obw. Gorzów Wlkp. (Gorzów Wlkp. Płn.
- Gorzów Wielk. Płd.) (jezdnia wsch.)
9,5 27 listopada S3
Łączna długość odcinków:

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 SośnicaBełk 15,5 22 stycznia A1
A1 ŚwierklanyGorzyczki 18 18 października
(zerwany 15.12.2009)
A1
A1
A4 Kraków Wieliczka – Kraków Szarów 19,9 3 kwietnia A4
S69 LalikiZwardoń (jedna jezdnia) 1,78 12 czerwca S69
S7 węzeł Kielce Płn. 7,3 29 czerwca S7
S3 PyrzyceMyślibórz 26,7 3 października S3
S7 Grójec – Białobrzegi 17,8 26 października S7
S69 Laliki – Szare (odcinek z tunelem) 4,7 26 października S69 S69

2008[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A8 most na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia  ? 20 maja A8
A1
A4
węzeł A1 – A4 2,17 30 maja A1, A4
S7 Białobrzegi Płd. – Jedlińsk (druga jezdnia, wsch.) 15,7 16 lipca S7
S3 obw. Nowej Soli (Niedoradz – Nowa Sól Zach.) 15,2 5 września S3
S7 obw. Grójec (Głuchów – Skurów) 8,29 19 września S7
S22 Elbląg – Grzechotki (jedna jezdnia) 50 24 września S22
A1 SwarożynNowe Marzy 65 18 października A1
S69 obw. Bielsko-Białej (KomorowiceMikuszowice) 11,9 23 października S69
S8 obw. Wyszkowa (Wyszków Płn. – Mostówka) 13 14 listopada S8
S7 Elbląg (Nowodworska) – Elbląg Wsch. 7,5 14 listopada S7
A4 obw. Krakowa 16,1 8 grudnia A4
A2 obw. Strykowa 5 22 grudnia A2
Łączna długość odcinków:

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa Konotopa – Warszawa Powązki
(Prymasa Tysiąclecia)
10,38 22 stycznia S8
S3 Szczecin Klucz – Pyrzyce 28,2 22 stycznia S3
S6 obw. Słupska (Słupsk Zach. – Redzikowo)
(jezdnia płd.)
16 6 sierpnia S6
A1 BełkŚwierklany 14,11 7 sierpnia A1
A1 Nowe Marzy – Toruń (Czerniewice) 62,42 25 sierpnia A1
A2 ŚwieckoNowy Tomyśl 105,9 30 sierpnia A2
S7 Elbląg Wsch. – Pasłęk Płn. 14 20 października S7
S69 obw. Bielsko-Białej (Komorowice – Mikuszowice) 11,9 23 października S69
A8 Wrocław Lotnisko – łącznik w Długołęce 19 28 października A8
S3 Myślibórz – Gorzów Wlkp. Płn. 26,7 13 grudnia S3

2009[edytuj]

oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Jędrzychowice (granica) – Krzyżowa 51 14 sierpnia A4
A1 Gliwice-SośnicaRybnik 15,4 23 grudnia A1
S7 SiedlinCiechanów 4,7 3 czerwca S7 S7
S11 Poznań Wsch. – Kórnik Płd. 14,1 10 czerwca S11
S7 Kielce Płn. – Kielce Zach. 7,1 16 października S7
S7 Obwodnica Lubnia 4 21 października S7
A4 Kraków Szarów – Kraków Bieżanów 19,9 28 października A4
A4
S5
S10
Bydgoszcz Błonie – Bydgoszcz Płd. 12 22 grudnia  ?
S10 Stargard Szcz. Zach. – Stargard Szcz. Wsch. 13,4 22 grudnia S10
Łączna długość: 147,6 km

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 Stryków – Pyrzowice 180 22 stycznia A1
S7 Skarżysko-Kamienna Płd. – Kielce Płn. 17 27 stycznia S7
S7 Olsztynek Zach. – Nidzica (Rączki) 25,6 29 maja S7
S7
S7
S51 obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch. – Olsztynek Zach.) 5,7 29 maja S51
S51
S51
A1 Piekary Śląskie – Gliwice Maciejów 20,103 17 czerwca A1
A1
S74 Kielce BocianekCedzyna 6,8 19 czerwca S74
S11 zach. obw. Poznania (ZłotkowoGłuchowo) (etap 1) 14,2 17 lipca S11
S8 obw. Mszczonowa (RadziejowiceMszczonów Płd.) (etap 2) 6,3 24 lipca S8
A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice 16 27 lipca A1
S19 Kock Płn. – Kock Płd. 7,87 4 sierpnia S19
S8 Jeżewo – Białystok Zach. 24,5 12 sierpnia S8
A2 Mińsk MazowieckiKałuszyn 21 24 sierpnia A2
S8 Piotrków Trybunalski Płn. – Rawa Mazowiecka Płn. 61,2 3 września S8
A4 JarosławKorczowa 47 16 września A4
S2 Płd. Obw. Warszawy: Lotnisko – Puławska 7,5 16 września S2
A2 Łódź Płn. – Warszawa Konotopa 91 28 września
(zerw. na odc. A i C 28.06.2011)
A2
A2
S7 Gdańsk Płd. – Żuławy Zach. 18 7 października S7
A4 Jarosław Zach. – Przemyśl 25 30 października A4
S8 Oleśnica Zach. – Syców Wsch. 25 5 listopada S8
S8 Wrocław Psie Pole – Oleśnica Zach. 22 18 listopada S8
A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wsch.  ? 10 grudnia A4
S19 Stobierna – Rzeszów Wsch.  ? 10 grudnia S19

2010[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S69 MilówkaLaliki (jedna jezdnia) 4,7 5 marca S69
S3 Klucz – Pyrzyce 28,2 26 maja S3
S7 SkurówBiałobrzegi Płn. 17,8  ?  ?
S3 Pyrzyce – Myślibórz 26,7 22 października S3
S6 Słupsk Zach. – Redzikowo (jezdnia płd.) 16,3 26 października S6
S7 Kraków Bieżanów – Kraków Przewóz 2,8 16 listopada  ?
A1 RybnikŻory 7,5 15 grudnia A1
S3 MyślibórzMałyszyn 26,7 30 grudnia S3
A8 Wrocław Płd. – Kobierzyce 7 30 grudnia A8
Łączna długość: 137,7

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Tarnów Płn.Tarnów Zach. 13 6 stycznia A4
A4 BrzeskoTarnów Zach 20,8 5 lutego (zerwany 23.02.2011) A4
A4
S19
Rzeszów Zach.Rzeszów Centr. 4 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) A4
S19 Rzeszów Zach.Świlcza 4,37 22 kwietnia (zerwany 29.05.2012) S19
A4 Dębica Wsch.Rzeszów Zach. 20,8 10 maja A4
A1 Toruń Płd.Kowal 64 17 czerwca (zerwany 06.09.2012) A1
A1
A1 SójkiKotliska 15,2 18 czerwca A1
A1 PiątekStryków 21 18 czerwca A1
S14 Łódź LublinekDobroń 15,2 18 czerwca S14
A4 Tarnów Płn.Dębica Zach. 34 7 lipca, (zerwany 25.07.2012) A4
A4
S3 Gorzów Wielkopolski Płd.Sulechów 43 23 lipca S3
S5 KaczkowoKorzeńsko 29,3 30 lipca (zerwany 21.06.2013) S5
S5
S69 Bielsko-Biała MikuszowiceŻywiec Soła 6 sierpnia S69
S7 Kielce Płn.Kielce Płd. (jedna jezdnia) 23 1 września S7
A4 Rzeszów Wsch.Jarosław Wierzbna 41,2 23 września (zerwany 14.01.2014) A4
A4
A1 ŚwierklanyGorzyczki 18,3 1 października, (ponownie) A1
S1 PyrzowiceLotnisko 15 listopada S1
A1 Łódź Płn.Tuszyn 37 22 grudnia (zerwany 14.01.2014) A1
A1

2011[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa KonotopaWarszawa Powązki 10,5 19 stycznia S8
A1 ŻoryŚwierklany 7 21 kwietnia A1
S7 Skarżysko-KamiennaZalezianka 16,7 27 kwietnia S7
A8 Wrocław Płd.Wrocław Lotnisko 7,4 5 maja A8
A8 Wrocław Płn.Wrocław Psie Pole 11 15 lipca A8
S7 Elbląg Wsch. – Kalsk 13,7 29 lipca S7
S1 Bielsko-Biała KomorowiceBielsko-Biała Rosta 4,5 19 sierpnia  ?
A8 Wrocław LotniskoWrocław Płn. 10,4 31 sierpnia A8
A1 Gliwice SośnicaGliwice Maciejów 6 30 września A1
A1 Nowe MarzyCzerniewice 62 14 października A18
S69 Bielsko-Biała RostaBielsko-Biała Mikuszowice 11,8 28 października S69
S11 Poznań Tarnowo PodgórnePoznań Skórzewo 8,1 28 listopada S11
A2 ŚwieckoNowy Tomyśl 107 1 grudnia A2
S3 obw. Miękowa 4,8 16 grudnia  ?
S74 Kielce Bocianek – Cedzyna 6,8 17 grudnia S74
S19 Kock Płn.Kock Płd. 7,9 21 grudnia S19
A1 Gliwice MaciejówZabrze Płn. 8 22 grudnia A1
S6 Nowogard Zach. – Nowogard Wsch. 9,4 22 grudnia S6
Łączna długość odcinków: 313,0

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S12
S17
Kurów Zach.Jastków 24,8 3 marca S17
S61 AugustówSuwałki Płd. 14 11 marca S61
S12
S17
JastkówLublin Sławinek 6,8 9 czerwca S17
A2 Łódź Płn.Skierniewice 29 28 lipca (ponownie) A2
A2 WiskitkiGrodzisk Mazowiecki 20 1 sierpnia (ponownie) A2
A4 BrzeskoWierzchosławice 20,8 27 września (ponownie) A4
S8
12
ŁaskŁódź Płd. 33,5 5 października S8
S14 RóżaŁódź Lublinek 9,5 5 października S8
S12
S17
S19
Lublin SławinekLublin Felin 24,4 6 grudnia S17
S8 Syców Wsch.Walichnowy 45 28 grudnia S8

2012[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S14 Łódź LublinekDobroń 9,6 19 maja S14
S14
A2 Warszawa KonotopaPruszków 7 23 maja A2
A2 Grodzisk MazowieckiPruszków 17,6 27 maja A2
A1 PyrzowiceZabrze Płn. 28,2 1 czerwca A1
S1 PyrzowicePyrzowice Lotnisko 1,9 1 czerwca S1
A2 Stryków/ Łódź Płn.Skierniewice 33 3 czerwca A2
S11 Poznań DąbrówkaPoznań Zach. 6,3 3 czerwca  ?
S5 Poznań Wsch.Gniezno 35 4 czerwca S5
A2 Grodzisk MazowieckiSkierniewice 33,3 6 czerwca A2
S7 Gdańsk Płd.Żuławy Zach. 17,9 9 czerwca S7
S7 PasłękMiłomłyn 36 22 sierpnia S7
A2 Mińsk MazowieckiKałuszyn 20,8 29 sierpnia A2
A4
S19
Rzeszów Płn.Rzeszów Wsch. 6,9 10 września A4
S19 Rzeszów Wsch.Stobierna 8,1 10 września S19
S8 Białystok Zach.Jeżewo 24,5 12 września S8
S7 Olsztynek Zach.Juńcza 3 30 września S7
S51 obw. Olsztynka (Olsztynek Wsch.Olsztynek Zach.) 5,7 30 września S51
S8 Zambrów Zach.Zambrów Wsch. 11,1 2 października S8
S8 Wrocław Psie PoleOleśnica Zach. 22,1 6 października S8
S8 Mszczonów Płd.Rawa Mazowiecka Płn. 22,8 17 października  ?
S8 Rawa Mazowiecka Płn.Piotrków Tryb. Zach. 61,2 26 października  ?
S11 Poznań RokietnicaPoznań Płn. 8 30 października S11
S7 GrunwaldNidzica 27,8 8 listopada S7
A1 Łódź Płn.Kowal 85 13 listopada A1
A4 SzarówTarnów Płn. 57 29 listopada A4
A1 GorzyczkiMszana 10 30 listopada A1
S8 Oleśnica Wsch.Syców Zach. 25 30 listopada S8
A6 KijewoRzęśnica 2,2 21 grudnia A1
S12
S17
Lublin FelinPiaski Zach. 12,1 21 grudnia A1
Łączna długość odcinków: 639,1

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 WalichnowyŁódź Płd. 114 5 stycznia S8
S61 obw. Stawisk 6,5 20 lipca S61
S61 obw. Szczuczyna 8 27 sierpnia (zerwany 22.06.2013) S61

2013[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A4 Jarosław Wsch. – Przemyśl 18 27 maja A4
S3 JordanowoŚwiebodzin Płn. 5,5 27 maja S3
S12
S17
Kurów Zach. – Jastków 24,8 28 maja S3
S79 MPL Okęcie – Marynarska 2 14 czerwca S79
S3 Sulechów – Świebodzin Płd. 20 18 czerwca S3
S3 Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd. 5 11 lipca S3
S2 Płd. Obw. Warszawy: Konotopa – Aleja Krakowska 6 31 lipca S2
S3 Międzyrzecz Płd. – Świebodzin Płn. 13 21 sierpnia S3
S7 Kielce Płn. – Kielce Płd. (obw. Kielc, jezdnia zach.) 23 29 sierpnia S7 S7
S2 Płd. Obw. Warszawy: Aleja Krakowska – Warszawa Płd. (Lotnisko) 5,1 6 września S2
S79 MPL Okęcie – Warszawa Płd. (Lotnisko) 2,3 6 września S79
S2 Płd. Obw. Warszawy: Warszawa Płd. (Lotnisko)– Puławska 3,9 18 września S2
A4 Dębica Wsch. – Rzeszów Płn. 37 30 października A4
S19 Rzeszów Zach. – Świlcza 4 13 grudnia A4
A4 Jarosław Zach. – Jarosław Wsch. 7 20 grudnia A4
A1 Toruń Płd. (Czerniewice) – Włocławek Zach. 45 20 grudnia A1
S8 Syców Wsch. – Wieluń 45 21 grudnia S8
A4 PrzemyślKorczowa 22,6 23 grudnia A4
S8 Salomea – Opacz 2 23 grudnia S8
Łączna długość odcinków: 291,2

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S19 Rzeszów Zach. – Świlcza 4 31 stycznia (ponownie) S19
A4
S19
Rzeszów Zach. – Rzeszów Cent. 4 1 lutego (ponownie) A4
A1 Toruń Płd. – Kowal 64 3 kwietnia (ponownie) A1
S8 Opacz – Paszków 11,5 12 kwietnia S8
S11 Rokietnica – Swadzim 5,3 12 kwietnia S11
A4 Tarnów Płn. – Dębica Wsch. 34,75 7 maja, (ponownie) A4
S8 Warszawa Powązkowska – Warszawa Modlińska 4,6 18 lipca S8

2014[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8
12
Róża – Rzgów 15,8 11 kwietnia S8
S14 Róża – Dobroń 3,6 11 kwietnia S14
A1 Włocławek Zach. – Kowal 19 30 kwietnia A1
S3 Gorzów Wlkp. Płd. – Międzyrzecz Płn. 37,6 15 maja S3
A1 Świerklany – Mszana 3 23 maja A1
A6
S3
Kijewo – Dąbie 0,5 17 czerwca A6
S8
12
Łask – Róża 8,15 8 sierpnia S8
S5 Kaczkowo – Korzeńsko 29,3 15 września S5
S12
S17
JastkówLublin Sławinek 7,7 25 września S12
S17
S12
S17
Lublin Rudnik – Lublin Felin 12,8 15 października S12
S17
S8 WieluńSieradz Płd. 38,6 29 października S8
A4 Tarnów Płn.- Dębica Wsch. 34,8 30 października A4
S12
S17
S19
Lublin Sławinek – Lublin Rudnik 10,2 31 października S12
S17
S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice – Buczkowice 6,15 6 listopada S69
S61
8
Raczki – Suwałki Płd. 12,75 7 listopada S61
S8
12
Sieradz Płd. – Łask 33,6 29 listopada S8
S11 Poznań Rokietnica – Poznań Tarnowo Podgórne 5,3 19 grudnia S11
Łączna długość odcinków: 278,85

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S5 KaczkowoKorzeńsko 29,3 21 lutego (ponownie) S5
S19 Świlcza – Rzeszów Płd. 6,3 9 kwietnia S19
S19 Sokołów Małopolski Płn. – Stobierna
(jedna jezdnia)
12,5 5 czerwca S19
S69 Bielsko-Biała Mikuszowice – Żywiec 15,5 2 lipca (ponownie) S69
S7 Radom Płd. – granica woj. maz. – święt. 22 3 lipca S7
S7 Rybitwy – Igołomska 4,5 22 lipca S7
S5 Korzeńsko – Krościna 15 31 lipca S5
S8 Zambrów Wsch. – Mężenin 15,4 7 sierpnia S8
S61 obw. Szczuczyna (jedna jezdnia) 8 11 sierpnia (ponownie) S61
S5 Marcinowo – Wrocław Płn. 19 10 września S5
S5 Krościna – Marcinowo 13 12 września S5
A4 Rzeszów Wsch. – Jarosław Zach. 41 16 września (ponownie) A4
S3 obw. Gorzowa Wlkp. (jezdnia poł.) 12 30 września S3
A1 Stryków – Tuszyn 37 6 października (ponownie) A1
S11 obw. Ostrowa Wlkp. 12,8 10 października S11
S7 Jędrzejów – granica woj. święt. – małop. 20 16 października S7
S19 Lublin Sławinek – Konopnica 9,8 29 października S19
S7 MiłomłynOstróda Płn. 9,2 5 listopada S7
S3 obw. Międzyrzecza (jezdnia zach.) 6,37 17 listopada S3 S3
S11 obw. Jarocina 7,5 18 listopada S11
S8 MarkiRadzymin Płd. 15,4 28 listopada S8
S5 MieleszynGniezno Płd. 18,3 3 grudnia S5
S3 Nowa Sól Płd. – Kaźmierzów 33,3 19 grudnia S3
S3 KaźmierzówLubin Płn. 14,4 22 grudnia S3
S8 MężeninJeżewo 14,2 22 grudnia S8
S12 Kurów Zach. – Puławy 11,8 30 grudnia S12

2015[edytuj]

Oddano do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S8 Warszawa JankiWarszawa Opacz 5,8 17 lipca S8
S69 BuczkowiceŻywiec 9,4 24 lipca S69
S8 Warszawa PowązkowskaWarszawa Modlińska 4,6 11 września S8
S61 obw. Szczuczyna 8 13 listopada 2015 S61
S8 Paszków - Warszawa Janki 5,7 14 grudnia 2015 S8
Łączna długość odcinków: 33,5

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S7 Nidzica Płn. – Nidzica Płd. 9,1 22 stycznia S7
S7 Nidzica Płd. – Napierki 13,6 22 stycznia S7
S3 Lubin Płn. – Lubin Płd. 11,3 26 stycznia S3
S8 granica woj. maz. – obw. Zambrowa 14,91 28 stycznia S8
S51 OlsztynOlsztynek 13,3 6 lutego S51
S3 Lubin Płd. – Legnica Płd. 22 27 lutego S3
S3 SulechówZielona Góra Płn. (jezdnia wsch.) 13,4 10 kwietnia S3
S7 OstródaRychnowo 8,8 22 kwietnia S7
S7 Rychnowo – Olsztynek Zach. 11,25 22 kwietnia S7
S8 PaszkówPrzeszkoda 11,6 3 czerwca S8
S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. 9,7 15 czerwca S7
S7 ChęcinyJędrzejów 21,55 15 czerwca S7
S7 obw. Radomia - Radom Płn.Radom Płd. 24,65 29 lipca S7
S5 Poznań Zach. – Wronczyn 16 30 lipca S5
A1 WoźnikiPyrzowice 15,15 26 sierpnia A1
A1 BlachowniaZawodzie 4,7 31 sierpnia A1
S17 obw. Garwolin – granica woj. maz. – lub. 25,2 22 września S17
S61 obw. Suwałk 12,8 29 września S61
S6 GoleniówNowogard 19,2 29 września S6
S3 JaworBolków 16 30 września S3
S6 PłotyKiełpino 14,6 6 października S6
S3 LegnicaJawor 20 6 października S3
S11 płn. obw. Kępna (Kępno Krążkowy – Kępno Płn.) 4,5 8 października S11
S7 KoszwałyNowy Dwór Gdański 20,47 9 października S7
S7 Nowy Dwór GdańskiKazimierzowo 19,14 9 października S7
S6 KiełpinoKołobrzeg Zach. 24 9 października S6
A1 RząsawaBlachownia 20,27 12 października A1
S5 Nowe MarzyDworzysko 23,3 12 października S5
S5 DworzyskoMaksymilianowo 22,4 12 października S5
S5 MaksymilianowoTryszczyn 14,7 12 października S5
S5 TryszczynBiałe Błota 13,5 12 października S5
S5 Białe BłotaSzubin 9,7 12 października S5
S5 SzubinJaroszewo 19,3 12 października S5
S5 Jaroszewo – granica woj. kuj.-pom. – wlkp. 25,1 12 października S5
S17 SkrudkiKurów Zach. 13,2 19 października S17 S17
S3 Zielona Góra Płn. – Niedoradz (druga jezdnia, wsch.) 13,3 20 października S3
S6 NowogardPłoty 20 23 października S6
S6 Ustronie MorskieKoszalin 24,2 29 października S6
S17 gran. woj. maz. – lub. – Skrudki 20,2 9 listopada S17 S17
S11 obw. Szczecinka 12 13 listopada S11
S10 obw. Wałcza 17,8 18 listopada S10
S6 Kołobrzeg Zach. – Ustronie Morskie 14,7 19 listopada S6
S2 Płd. Obw. Warszawy: Puławska – Lubelska 18,5 11 grudnia S2

2016[edytuj]

Podpisano kontrakty na budowę:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S17 Warszawa: Lubelska - obw. Kołbieli 15,2 27 stycznia S17
S17
S17 obw. Kołbieli 8,7 27 stycznia S17
S17
S17 obw. Kołbieli – obw. Garwolina 13 27 stycznia S17
S17
S8 Wyszków – Poręba 13 28 stycznia S8
S8 obw. Ostrowi Maz. płn. – granica woj. maz. i podl. 9,4 2 lutego S8
S3 NiedoradzNowa Sól (druga jezdnia, wsch.) 17 5 lutego S3
S8 RadziejowicePrzeszkoda 9,9 8 lutego S8
S8 Poręba – obw. Ostrowi Maz. Płd. 16,11 17 lutego S8
S6
S11
obw. Koszalina i Sianowa
(wraz z odc. S11 Bielice – Koszalin Zach.)
20,1 3 marca S6
S11
A1 Zawodzie – Woźniki 16,7 4 marca A1
S51 płd. obw. Olsztyna
(odc. 2, Olsztyn Płd. – Olsztyn Wsch.)
14,7 29 marca S51
S7 Skomielna Biała – Rabka Zdrój 6,1 31 marca S7
S5 Kościan Płd. – Radomicko 16 12 kwietnia S5
S5 Wronczyn – Kościan Płd. 19 13 kwietnia S5
S5 Leszno Płd. – Kaczkowo 9,5 6 maja S5
S5 Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd. 19 16 maja S5

Planowane oddanie do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
A1 Stryków (Łódź Płn.) – Łódź Płd. 25,1 lato 2016 A1
A1 Łódź Płd. – Tuszyn 16 lato 2016 A1
A4 Rzeszów – Jarosław 41,2 lato 2016 A4
S19 Lublin Sławinek – Konopnica 9,8 listopad 2016 S19
S8 obw. Zambrowa (Płd.) – Mężenin 15,4 grudzień 2016 S8

2017[edytuj]

Planowane oddanie do użytku:

Ozn. Odcinek Długość [km] Data Źródło
S3 Obw. Gorzowa Wlkp. (jedna jezdnia) 11,7 połowa 2017 S3
S3 Obw. Międzyrzecza (jedna jezdnia) 6,37 połowa 2017 S3 S3
S3 SulechówZielona Góra Płn. (jedna jezdnia) 13,4 sierpień 2017 S3
S5 MieleszynGniezno Płd. 18 lipiec 2017 S5
S5 Poznań Zach.Wronczyn 16 listopad 2017 S5
S5 Radomicko - Leszno Płd. 19 II połowa 2017 S5
S5 Korzeńsko – Wrocław Płn. (A8) 48 IV kwartał 2017 S5
S7 Miłomłyn – Ostróda Płn. (bez węzła) 9,2 kwiecień 2017 S7
S7 Ostróda Płn. (z węzłem) – Ostróda Płd. (z węzłem) 9,7 sierpień 2017 S7
S7 Ostróda Płd. (bez węzła) – Olsztynek Zach. 20,1 czerwiec 2017 S7
S7 NidzicaNapierki 22,7 połowa 2017 S7
S7 Radom Płd. (bez węzła) – granica woj. maz. - święt. 22 II kwartał 2017 S7
S7 ChęcinyJędrzejów 21,55 III kwartał 2017 S7
S7 Jędrzejów – granica woj. święt. - małop. 20 połowa 2017 S7
S7 Kraków Christo Botewa (węzeł Przewóz) – Kraków (węzeł Igołomska) 4,5 lipiec 2017 S7
S8 Granica woj. podl. - obw. Zambrowa (Płd.) 14,9 lipiec 2017 S8
S8 Mężenin - Jeżewo 14,3 lipiec 2017 S8
S11 obw. Jarocina 13 sierpień 2017 S11
S11 Ostrów Wlkp. Wsch. − Przygodzice 12,8 lipiec 2017 S11
S19 Sokołów Małopolski Płn. (bez węzła) – Stobierna 12,5 lipiec 2017 S19
S51 OlsztynOlsztynek 13,3 II kwartał 2017 S51

Węzły autostradowe[edytuj]

Nazwa Droga 1 Droga 2 Droga 3 / 4 Typ Współrzędne geograficzne Schemat
Balice I A 4 S 7 Trąbka 50°05′13″N 19°48′18″E/50,087000 19,805000 IC Balice I scheme.svg
Gliwice Sośnica A 1 A 4 DK 44 / DW 902 Pół koniczynki i trąbka 50°15′41″N 18°43′21″E/50,261389 18,722500 IC Gliwice-Sosnica scheme.svg
Jordanowo A 2 S 3 Podwójne trąbki[38] 52°19′17,51″N 15°32′46,36″E/52,321530 15,546210 IC Jordanowo scheme.svg
Kraków Bieżanów A 4 S 7 Trąbka 50°00′46,62″N 20°03′45,29″E/50,012950 20,062580  ?
Kraków Opatkowice A 4 S 7 DK 7 Trąbka z dodatkowym połączeniem 49°59′31,09″N 19°54′51,70″E/49,991970 19,914360  ?
Krzyżowa A 4 A 18 Trąbka 51°19′39″N 15°38′38″E/51,327500 15,643889 IC Krzyzowa scheme.svg
Legnica A 4 S 3  ? 51°10′04,55″N 16°05′50,32″E/51,167930 16,097310  ?
Łódź Płn. (Stryków) A 1 A 2 Koniczynka i turbina[39] 51°53′32″N 19°37′51″E/51,892222 19,630833 IC Lodz-Polnoc scheme.svg
Łódź Płd. A 1 S 8 Trąbka i gruszka 51°38′15,598″N 19°34′42,006″E/51,637666 19,578335  ?
Łukowisko A 2 S 19  ?  ?  ?
Majdan A 2 S 2 S 17  ?  ?  ?
Mysłowice Brzęczkowice A 4 S 1 Koniczynka 50°12′28″N 19°09′58″E/50,207778 19,166111  ?
Nowe Marzy A 1 S 5 DK 91 Podwójne trąbki[40] 53°28′20,71″N 18°37′00,05″E/53,472420 18,616680  ?
Piotrków Trybunalski Zach. A 1 S 8 Pół trójkąta 51°26′04″N 19°38′32″E/51,434444 19,642222 IC Piotrkow Trybunalski Zachod scheme.svg
Poznań Krzesiny A 2 S 11 DK 11 Koniczynka 52°20′45,69″N 16°59′57,11″E/52,346025 16,999197 IC Poznan-Krzesiny scheme.svg
Poznań Wsch. A 2 S 5 Trąbka 52°19′01,02″N 17°07′46,45″E/52,316950 17,129569 IC Poznan Wschod scheme.svg
Poznań Zach. A 2 S 5 S 11 Pół koniczynki i trąbka 52°26′20″N 16°45′18″E/52,439000 16,755000 IC Poznan-Zachod scheme.svg
Pyrzowice A 1 S 1 S 11 Pół koniczynki
(plan. koniczynka)
50°27′13,3″N 19°03′19,4″E/50,453700 19,055400  ?
Rzeszów Wsch. A 4 S 19 DK 19 Podwójne trąbki 50°05′30,08″N 22°03′36,94″E/50,091690 22,060260  ?
Rzeszów Zach. A 4 S 19 Trąbka 50°06′22,14″N 21°55′14,59″E/50,106150 21,920720  ?
Szczecin Kijewo A 6 S 10 DK 3 / DK 10 Koniczynka 53°22′25,82″N 14°42′05,29″E/53,373840 14,701470 IC Szczecin-Kijewo scheme.svg
Szczecin Klucz A 6 S 3 Trójkąt 53°20′20,87″N 14°34′04,33″E/53,339130 14,567870 IC Szczecin-Klucz scheme.svg
Toruń Czerniewice A 1 S 10 Trąbka[41] 52°57′56,92″N 18°40′37,27″E/52,965810 18,677020  ?
Toruń Lubicz A 1 S 10 DK 10 / DK 80 Podwójne trąbki 53°01′57,76″N 18°43′50,30″E/53,032710 18,730640  ?
Warszawa Konotopa A 2 S 2 S 8 Trójkąt 52°12′00,4″N 20°50′29,8″E/52,200100 20,841600 IC Warszawa-Konotopa scheme.svg
Wrocław Płn. A 8 S 5 DK 5 Podwójne trąbki 51°10′02,17″N 17°01′24,56″E/51,167270 17,023490 IC Wroclaw-Polnoc scheme.svg
Wrocław Płd. A 4 A 8 S 8 Koniczynka i turbina[42] 51°02′40″N 16°55′59″E/51,044444 16,933056 IC Wroclaw-Poludnie scheme.svg
Legenda

     istniejące

     w budowie

     planowane

     brak danych

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. a b c d Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1734)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).
 3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393) § 48 ust. 3
 4. Nie jeździsz autostradą? I tak za nią płacisz! – Finanse – WP.PL
 5. prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 6. Koniec z kumulacją kar dla kierowców za viaTOLL. [dostęp 2015-09-23].
 7. "To skandal, że musimy płacić za stanie". Czy korki wrócą w niedzielę?. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 8. GDDKiA unieważniła przetarg na rozbudowę bramek na autostradzie A4. 2014-05-12. [dostęp 2014-08-03].
 9. Z viaAUTO miniesz szybciej bramki na A2 i a4. 2014-07-01. [dostęp 2014-08-03].
 10. Korki na polskich autostradach; przy bramkach „lotni inkasenci”, policja wytyczyła objazdy. 2014-08-02. [dostęp 2014-08-03].
 11. Swobodny przejazd przez A1 w wakacyjne weekendy. 2014-08-06. [dostęp 2014-08-07].
 12. Czemu czekamy do bramek na polskiej autostradzie?. 2014-07-28. [dostęp 2014-08-03].
 13. Elektroniczny system poboru opłat zastąpi bramki na autostradach. 2014-05-21. [dostęp 2014-08-03].
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1334)
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 220)
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 187, poz. 1446)
 17. Via Baltica, Via Carpatia i S8 – kluczowe drogi dla Podlaskiego. Bankier.pl. [dostęp 2015-10-12].
 18. Programy. mir.bip.gov.pl.
 19. O Programie Budowy Dróg Krajowych. mir.gov.pl, 2015-08-26.
 20. Będzie 3,9 tys. km nowych dróg w Polsce. onet.pl, 2015-09-07.
 21. Minister Infrastruktury i Rozwoju: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. rcl.gov.pl.
 22. a b Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2016-05-19.
 23. a b Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 2016-05-19.
 24. Minister Infrastruktury i Rozwoju: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. rcl.gov.pl.
 25. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – paragraf 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 26. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – paragraf 29. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 27. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – paragraf 30. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 28. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – paragraf 38. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 29. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – strona 24. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 30. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – strona 25. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 31. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – strona 27. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 32. Europejski Trybunał Obrachunkowy: Are EU Cohesion Policy funds well spent on roads? – strona 28. 2013-07-15. [dostęp 2013-07-17].
 33. http://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=21693
 34. Wliczono także odcinki nieoznaczone jako droga ekspresowa S6, ale wybudowane w tym standardzie (na podstawie strony gddkia.)
 35. w 2005 w NPR na lata 2007–2013 planowano wydłużenie drogi do Gorzowa Wielkopolskiego (o ok. 320 km.) – Harmonogram budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007-2013; wydłużenie to nie zostało jednak wprowadzone w żadnej aktualizacji Rozporządzenia Rady Ministrów
 36. Umowa na największy węzęł autostradowy Europy. (pol.). gddkia.pl. [dostęp 2012-06-12].
 37. Nie będzie A3, A2 i A4 krótsze.. [dostęp 2012-06-22].
 38. GDDKIA – Stan istniejący
 39. Zobacz największy węzeł w Polsce z lotu ptaka – 6/8 – Biznes w INTERIA.PL. [dostęp 2015-09-23].
 40. Zmiany na węźle A1. Autostrada z trąbką
 41. Węzeł Czerniewice – zdjęcia na FotoForum | Gazeta.pl. fotoforum.gazeta.pl. [dostęp 2015-09-23].
 42. http://www.obwodnica-wroclawia.pl/images/zad1/20110429/09_l.jpg

Linki zewnętrzne[edytuj]