Przejdź do zawartości

Drwalew (gromada w powiecie poddębickim)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Drwalew
gromada
1954–1973
Państwo

 Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

1954 – VI 1956: łęczycki
VII 1956 – 1972: poddębicki

Data powstania

4 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Drwalew

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

7

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

15

brak współrzędnych

Drwalew – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Drwalew siedzibą GRN w Drwalewie utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie łęczyckim w woj. łódzkim, na mocy uchwały nr 32/54 WRN w Łodzi z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Biała Góra, Starzyny, Drwalew, Sucha-Dolna, Łążki, Powodów I i Powodów III, ponadto wieś Wierzbowa Woźnicka i kolonia Wierzbowa-Derszlej z dotychczasowej gromady Wierzbowa-Derszlej oraz kolonia Idzikowice-Nasale i kolonia Idzikowice-Pielgrzymy z dotychczasowej gromady Idzikowice ze zniesionej gminy Gostków w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 15 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 lipca 1956 gromadę włączono do powiatu poddębickiego w tymże województwie[8] (była to jedyna gromada powiatu poddębickiego która nie weszła w jego skład w chwili utworzenia powiatu z dniem 1 stycznia 1956[9], lecz pół roku później).

1 stycznia 1959 do gromady Drwalew przyłączono wieś Idzikowice, kolonię Idzikowice Generalne i osadę Chochołek z gromady Budzynek w powiecie poddębickim[10] oraz wsie Wola Niedźwiedzia i Krzepocinek i kolonie Wola Bankowa, Wola Dąbrowa, Wola Niedźwiedzia i Krzepocinek ze znoszonej gromady Wola Niedźwiedzia w powiecie łęczyckim[11].

31 grudnia 1959 do gromady Drwalew przyłączono wieś Parądzice z gromady Różyce Żmijowe w powiecie łęczyckim (woj. łódzkie)[12].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[13].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 6. Uchwała Nr 32/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu łęczyckiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-167/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 39)
 7. Uchwała Nr XLVIII/258/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy z dnia 1 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 36)
 8. Dz.U. z 1956 r. nr 23, poz. 106
 9. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 286
 10. Uchwała Nr 36/58 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad w województwie łódzkim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 24 grudnia 1958 r., Nr. 8, Poz. 27)
 11. Dz.U. z 1958 r. nr 76, poz. 392
 12. Dz.U. z 1959 r. nr 68, poz. 422
 13. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.