Przejdź do zawartości

Drzewostan jednogatunkowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drzewostan jednogatunkowy, drzewostan litydrzewostan składający się głównie z jednego gatunku drzew, inne gatunki, reprezentowane w drzewostanie głównym nie przekraczają 10% liczby drzew (powierzchni drzewostanu lub jego masy).

Drzewostany jednogatunkowe można podzielić na:

  • pochodzenia naturalnego,
  • pochodzenia sztucznego (monokultury drzew leśnych),
  • pośrednie, gdzie człowiek preferując jeden gatunek wspomaga go w różnych fazach rozwoju (najczęściej wspomagając samosiew).

Występowanie w przyrodzie drzewostanów jednogatunkowych jest uwarunkowane najczęściej skrajnymi stosunkami klimatycznymi bądź edaficznymi. Im surowszy bądź suchszy jest klimat, im bardziej jałowa i suchsza jest gleba, tym trudniejsze są warunki życia roślinności leśnej. Często tylko jeden, najlepiej przystosowany i jednocześnie najmniej wymagający gatunek może się tam utrzymać. W ten sposób powstają w naturze drzewostany jednogatunkowe np.:

i inne.

Istniejące obecnie na znacznych obszarach lite drzewostany sosnowe i świerkowe nie mają (w większości przypadków) nic wspólnego z odnowieniem samosiewnym i sukcesją naturalną. Powstały one w wyniku fatalnej w skutkach działalności człowieka, przy słabej wówczas znajomości przyrodniczych podstaw produkcji.

Literatura[edytuj | edytuj kod]

  • Jakub Tomanek: Botanika Leśna. Warszawa: PWRiL, 1994. ISBN 83-09-01819-3.
  • Stanisław Szymański: Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa: PWRiL, 2000. ISBN 83-09-01728-6.
  • Zbigniew Podbielkowski: Fitogeografia części świata. Warszawa: PWRiL, 1995. ISBN 83-01-07583-X.
  • Jan Szwed, Zręby zupełne czy odnowienie naturalne sosny (Opinie - polemiki - wnioski - propozycje), Las polski 1992, 5: str. 16 - 17.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]