Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Dyrekcje Generalne (DG) Komisji Europejskiej – piony administracyjne Komisji Europejskiej, które odpowiadają ministerstwom w strukturach państwowych. To właśnie w DG sporządzane są projekty aktów prawnych, które po serii konsultacji są przyjmowane przez Kolegium Komisarzy jako projekty Komisji.

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Na czele każdej DG stoi Dyrektor Generalny, będący jednocześnie przełożonym administracyjnym wszystkich pracowników danej DG. DG dzielą się z kolei na Dyrekcje a te na Działy/Jednostki (polska terminologia nie została jeszcze ustalona). Pieczę "polityczną" nad poszczególnymi Dyrekcjami Generalnymi sprawują Komisarze. Ich rolą jest stymulacja polityczna danej DG bez formalnej administracyjnej ingerencji w jej funkcjonowanie.

Dyrekcje Generalne[edytuj | edytuj kod]

Obecnie istnieje 24 DG, zasadniczo utworzonych do obsługi poszczególnych polityk wspólnotowych np.:

Istnieją jednak Dyrekcje Generalne pełniące zadania ogólne np.:

  • DG Budżet,
  • DG Tłumaczenia,
  • Sekretariat Generalny itp.

Inne służby[edytuj | edytuj kod]

Oprócz Dyrekcji Generalnych, struktura administracyjna Komisji Europejskiej przewiduje istnienie służb: np. Służba Audytu Wewnętrznego, Służba Prawna. Sumując DG oraz służby, struktura organizacyjna Komisji składa się z 36 departamentów.

Wszystkie Dyrekcje Generalne, z wyjątkiem DG Tłumaczenia, częściowo DG Zatrudnienie, DG Społeczeństwo Informacyjne, DG Energia i Transport, DG Edukacja – które to położone są w Luksemburgu – mieszczą się w Brukseli.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]