Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyrektor Generalny Służby Więziennej – kierownik Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz podległych Centralnemu Zarządowi jednostek organizacyjnych, a także przełożony wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zadania i organizacja Służby Więziennej[edytuj | edytuj kod]

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości, któremu Dyrektor Generalny jest podległy.

Zastępców Dyrektora Generalnego Służby Więziennej mianuje i zwalnia ze stanowiska Minister Sprawiedliwości na wniosek Dyrektora Generalnego.

Do zakresu działania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej należy w szczególności:

 1. tworzenie warunków do prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz ustalanie kierunków pracy resocjalizacyjnej;
 2. sprawowanie nadzoru nad organizacją i realizowaniem zadań przez jednostki organizacyjne;
 3. ustalanie metod i form wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy, w zakresie nieobjętym przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
 4. ustalanie zasad technicznego zabezpieczenia ochronnego i bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych;
 5. kierowanie pracą Centralnego Zarządu Służby Więziennej;
 6. kształtowanie polityki kadrowej w Służbie Więziennej i określanie szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy;
 7. inicjowanie badań naukowych dotyczących zadań Służby Więziennej oraz współdziałanie z placówkami naukowymi w tym zakresie;
 8. ustalanie liczby stanowisk w okręgowych inspektoratach Służby Więziennej oraz łącznej liczby stanowisk dla podległych jednostek organizacyjnych;
 9. określanie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych;
 10. ustalanie szczegółowych zasad wykorzystywania zwierząt do realizacji zadań Służby Więziennej;
 11. ustalanie szczegółowych zasad gospodarowania składnikami majątkowymi i zapewnienie racjonalnego wykorzystywania środków finansowych przeznaczonych na działalność Służby Więziennej.

Dyrektorzy Centralnego Zarządu Zakładów Karnych[edytuj | edytuj kod]

Dyrektorzy Generalni Służby Więziennej[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]