Dyrektor izby administracji skarbowej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dyrektor izby administracji skarbowej – organ Krajowej Administracji Skarbowej, podlegający ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Jest on organem podatkowym i organem administracji niezespolonej. Dyrektor izby administracji skarbowej kieruje pracą izby administracji skarbowej. Dyrektorowi podlegają urzędy celno-skarbowe i urzędy skarbowe.

Powoływanie i odwoływanie[edytuj | edytuj kod]

Dyrektora izby administracji skarbowej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej[1]. Dyrektorem izby administracji skarbowej może zostać osoba:

 • będąca obywatelem polskim;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wobec której nie orzeczono prawomocnie zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia w zakresie prawa, administracji, ekonomii, zarządzania lub w innym zakresie uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania;
 • mająca co najmniej pięcioletni staż pracy lub służby;
 • posiadająca kompetencje kierownicze;
 • ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Kadencja dyrektora trwa 5 lat, jednak minister finansów, na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, może wydłużyć kadencję o 5 lat. Dyrektorem można również zostać ponownie w innej izbie. Dyrektora odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań dyrektora izby administracji skarbowej należy:

 • nadzór nad działalnością urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych;
 • prowadzenie postępowań skarbowych w drugiej instancji;
 • audyt podległych urzędów;
 • udzielanie dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego i celnego;
 • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w KAS;
 • analiza działań KAS;
 • występowanie z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o powołanie swoich zastępców;
 • występowanie z wnioskiem do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o powołanie naczelników urzędów celno-skarbowych i urzędów skarbowych;
 • powoływanie zastępców naczelnika urzędów celno-skarbowych i urzędów skarbowych.

Dyrektorzy izb administracji skarbowej[2][edytuj | edytuj kod]

Imię i nazwisko Województwo Nazwa urzędu
Leszek Syguła[3] dolnośląskie Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Beata Adamowicz[4] kujawsko-pomorskie Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Artur Krukowski[5] lubelskie Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Adam Andrzejewski[6] lubuskie Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Marek Kołaciński[7] łódzkie Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Bożena Drabik[8] małopolskie Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wojciech Pawlak[9] mazowieckie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Bożena Kaleta[10] opolskie Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Witold Mrozek[11] podkarpackie Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Wojciech Orłowski[12] podlaskie Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Barbara Bętkowska-Cela[13] pomorskie Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Mariusz Cupiał[14] śląskie Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Jolanta Szapsza[15] świętokrzyskie Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Mariusz Pawłowski[16] warmińsko-mazurskie Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Marek Pospieski[17] wielkopolskie Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Robert Muszyński[18] zachodniopomorskie Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz.U. z 2022 r. poz. 813.
 2. Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl. www.mf.gov.pl. [dostęp 2020-07-08].
 3. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – Leszek Syguła – Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu. www.dolnoslaskie.kas.gov.pl. [dostęp 2020-04-16].
 4. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy – Beata Adamowicz – Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl. [dostęp 2020-09-10].
 5. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. www.lubelskie.kas.gov.pl. [dostęp 2020-07-01].
 6. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. www.lubuskie.kas.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 7. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi – Marek Kołaciński – Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Łodzi. www.lodzkie.kas.gov.pl. [dostęp 2020-09-10].
 8. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Krakowie. www.malopolskie.kas.gov.pl. [dostęp 2021-11-03].
 9. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. www.mazowieckie.kas.gov.pl. [dostęp 2022-05-15].
 10. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Opolu. www.opolskie.kas.gov.pl. [dostęp 2022-05-15].
 11. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. www.podkarpackie.kas.gov.pl. [dostęp 2021-11-03].
 12. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej – Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku. www.podlaskie.kas.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 13. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku. www.pomorskie.kas.gov.pl. [dostęp 2021-11-03].
 14. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Katowicach. www.slaskie.kas.gov.pl. [dostęp 2022-05-15].
 15. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Kielcach. www.swietokrzyskie.kas.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 16. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie. www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
 17. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. www.wielkopolskie.kas.gov.pl. [dostęp 2020-09-10].
 18. Kierownictwo – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie. www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].