Dystynkcje funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dystynkcje funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei – oznaczenia stopni funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

Dystynkcje obowiązujące od 2014[edytuj | edytuj kod]

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, dystynkcje noszone są na otokach czapek wyjściowych oraz na naramiennikach. Dystynkcje do umundurowania podstawowego i polowego są wykonane haftem mechanicznym w kolorze złotym na pochewkach w kolorze granatowym. Do umundurowania wyjściowego dla stanowisk od zastępcy komendanta posterunku SOK do stanowiska Komendanta Głównego SOK dystynkcje haftowane są na naramiennikach bajorkiem w kolorze złotym. Pozostali funkcjonariusze noszą do umundurowania wyjściowego dystynkcje na pochewkach tak jak do umundurowania podstawowego i polowego.

dystynkcje
na naramiennikach
Sok00.png
Sok01.png
Sok02.png
Sok03.png
Sok04.png
dystynkcje na czapce
Sok00cz.png
Sok01cz.png
Sok02cz.png
Sok03cz.png
Sok04cz.png
stanowisko Strażnik-praktykant SOK Strażnik SOK Starszy strażnik SOK Przodownik SOK Starszy przodownik SOK
dystynkcje
na naramiennikach
Sok05.png
Sok06.png
Sok07.png
dystynkcje na czapce
Sok05cz.png
Sok06cz.png
Sok07cz.png
stanowisko Dowódca grupy
operacyjno-interwencyjnej
SOK
Dyżurny Zmiany SOK Komendant Zmiany SOK
dystynkcje
na naramiennikach
Sok08.png
Sok09.png
Sok10.png
Sok11.png
dystynkcje na czapce
Sok08cz.png
Sok09cz.png
Sok10cz.png
Sok11cz.png
stanowisko Zastępca Komendanta
Posterunku SOK
Komendant Posterunku SOK
 • Dyspozytor SOK
 • Inspektor SOK
 • Naczelnik Działu w Komendzie
  Regionalnej SOK
 • Starszy Dyspozytor w Komendzie
  Głównej SOK
dystynkcje
na naramiennikach
Sok12.png
Sok13.png
Sok14.png
dystynkcje na czapce
Sok12cz.png
Sok13cz.png
Sok14cz.png
stanowisko
 • Starszy Inspektor
  w Komendzie Głównej SOK
 • Naczelnik Działu
  w Komendzie SOK
 • Zastępca Komendanta
  w Komendzie Regionalnej SOK
 • Zastępca Komendanta SOK
 • Komendant Regionalny SOK
 • Komendant SOK
 • Komendant Ośrodka Szkolenia
  Zawodowego SOK oraz Hodowli
  i Tresury Psów Służbowych
 • Naczelnik Wydziału
  w Komendzie Głównej SOK
dystynkcje
na naramiennikach
Sok15.png
Sok16.png
Sok17.png
dystynkcje na czapce
Sok15cz.png
Sok16cz.png
Sok17cz.png
stanowisko Zastępca Komendanta
Głównego SOK
(ds. ekonomiczno-
finansowych)
Zastępca Komendanta
Głównego SOK
(ds. ochrony)
Komendant Główny
SOK

Dystynkcje obowiązujące w latach 2006-2014[edytuj | edytuj kod]

W roku 2006 w życie weszło rozporządzenie Ministra Transportu, które wprowadziło kilka zmian w umundurowaniu Służby Ochrony Kolei. Tym samym rozporządzeniem wprowadzono kilka nowych stopni, i tym samym uległy zmianie dystynkcje. Wprowadzenie nowych rodzajów mundurów zmieniło, także sposób noszenia dystynkcji. Od roku 2006 oznaki stopni w formie nakładek na naramienniki nosi się do mundurów: podstawowego (polowego), uzupełniającego (specjalnego) i dodatkowego (wyjściowego). Dystynkcje nosi się także na otoku czapek do munduru dodatkowego, jak w latach poprzednich.

Jednostką wykonawczą w SOK był Rejon, zlikwidowany podczas reorganizacji przeprowadzonej w PKP PLK S.A. w 2010, która objęła również Straż Ochrony Kolei. W wyniku reorganizacji zlikwidowano stanowiska komendanta jednostki wykonawczej (Rejonu) oraz zastępcy komendanta jednostki wykonawczej (zastępcy Komendanta Rejonu). Natomiast wprowadzono stanowisko zastępcy komendanta Posterunku, dla którego nie przewidziano odpowiedniej dystynkcji[potrzebny przypis].

dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Strażnik.svg
Starszy strażnik.svg
Przodownik.svg
Starszy przodownik.svg
otok czapki okrągłej
Strażnik - otok.png
St strażnik - otok.png
Przodownik - otok.png
St przodownik - otok.png
stanowisko Strażnik Starszy strażnik Przodownik Starszy przodownik
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Jednagwiazdka.gif
Dyżurny zmiany Posterunku SOK.svg
Komendant zmiany Rejonu SOK.svg
Cztery^gwiazdki.png
otok czapki okrągłej
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej SOK - otok.png
Dyżurny zmiany SOK - otok.png
Komendant zmiany SOK-otok.png
Komendant Posterunku SOK - otok.png
stanowisko Dowódca grupy
operacyjno-interwencyjnej SOK
Dyżurny zmiany
jednostki wykonawczej SOK
Komendant zmiany
jednostki wykonawczej SOK
Komendant Posterunku SOK
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Zastępca komendanta Rejonu SOK.svg
Dyspozytor.svg
Naczelnik działu.svg
otok czapki okrągłej
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej SOK - otok.png
Dyżurny zmiany SOK - otok.png
Komendant zmiany SOK-otok.png
stanowisko Dyspozytor SOK,
Inspektor SOK,
Zastępca komendanta
jednostki wykonawczej SOK
Naczelnik działu Komendy Regionalnej/Komendy SOK,
Starszy dyspozytor
Komendy Głównej SOK,
Starszy inspektor
Komendy Głównej SOK,
Komendant jednostki wykonawczej SOK
Komendant ośrodka szkolenia
zawodowego oraz hodowli
i tresury psów służbowych SOK,
Zastępca komendanta
SOK/Komendy Regionalnej SOK
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Naczelnik wydziału.svg
Komendant regionu.svg
Komendant główny SOK.svg
otok czapki okrągłej
Komendant SOK - otok.png
Z-ca komendanta głównego SOK - otok.png
Komendant główny SOK - otok.png
stanowisko Komendant SOK/Komendy Regionalnej SOK,
Naczelnik wydziału w KG SOK
Zastępca Komendanta Głównego SOK Komendant Główny SOK

Dystynkcje obowiązujące w latach 2004-2006[edytuj | edytuj kod]

W Straży Ochrony Kolei oznaki stopni noszone były w formie pochewek na naramiennikach mundurów podstawowych (polowe) i dodatkowych (wyjściowe). Ponadto dystynkcje umieszczano na otoku czapki okrągłej do umundurowania dodatkowego[1].

dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Strażnik praktykant.svg
Strażnik.svg
Starszy strażnik.svg
Przodownik.svg
Starszy przodownik.svg
otok czapki okrągłej
Strażnik praktykant - otok.png
Strażnik - otok.png
St strażnik - otok.png
Przodownik - otok.png
St przodownik - otok.png
stanowisko Strażnik-praktykant
(w okresie służby przygotowawczej)
Strażnik
(po zdaniu egzaminu)
Starszy strażnik Przodownik Starszy przodownik
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Dyżurny zmiany Posterunku SOK.svg
Komendant zmiany Rejonu SOK.svg
Zastępca komendanta Rejonu SOK.svg
Dyspozytor.svg
Naczelnik działu.svg
otok czapki okrągłej
Dyżurny zmiany SOK - otok.png
Komendant zmiany SOK-otok.png
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej SOK - otok.png
Dyżurny zmiany SOK - otok.png
Komendant zmiany SOK-otok.png
stanowisko Dyżurny zmiany jednostki wykonawczej SOK,
Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej SOK
Komendant zmiany jednostki wykonawczej SOK Zastępca komendanta jednostki wykonawczej SOK Dyspozytor SOK,
Inspektor SOK,
Komendant jednostki wykonawczej SOK
Naczelnik działu
ds operacyjno-dyspozytorskich
Komendy Regionalnej/Komendy SOK,
Starszy dyspozytor
Komendy Głównej SOK,
Starszy inspektor
Komendy Głównej SOK
dystynkcja inspektora

pochewka na naramiennik

Naczelnik wydziału.svg
Komendant regionu.svg
Komendant główny SOK.svg
otok czapki okrągłej
Komendant SOK - otok.png
Z-ca komendanta głównego SOK - otok.png
Komendant główny SOK - otok.png
stanowisko Naczelnik działu
ds operacyjno-dyspozytorskich KG SOK,
Zastępca komendanta
SOK/Komendy Regionalnej SOK
Zastępca Komendanta Głównego SOK,
Komendant SOK/Komendy Regionalnej SOK
Komendant Główny SOK

Dystynkcje obowiązujące w latach 1997-2004[edytuj | edytuj kod]

dystynkcje
na naramiennikach
SOK 1997-01.png
SOK 1997-02.png
SOK 1997-03.png
SOK 1997-04.png
stanowisko Strażnik SOK Starszy
strażnik SOK
Komendant
zmiany SOK
Komendant
placówki SOK
dystynkcje
na naramiennikach
SOK 1997-05.png
SOK 1997-06.png
SOK 1997-07.png
stanowisko Zastępca komendanta
oddziału rejonowego SOK
 • Komendant
  oddziału rejonowego SOK
 • Dyspozytor SOK
 • Inspektor SOK
 • Naczelnik działu
  w oddziale okręgowym SOK
 • Starszy dyspozytor SOK
 • Starszy inspektor SOK
dystynkcje
na naramiennikach
SOK 1997-08.png
SOK 1997-09.png
stanowisko Zastępca komendanta
oddziału okręgowego SOK
Komendant
oddziału okręgowego SOK

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 roku w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia; § 8

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 roku w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia (Dz.U. z 2004 r. Nr 227, poz. 2299) (uchylone)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 września 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcjii znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału,warunków i sposobu ich noszenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 185, poz. 1365) (uchylone)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001593)
 • Dystynkcje Polskich Służb Mundurowych (http://dystynkcje.pl/SOK/Pliki/stopnie-sok.html)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]