Działalność wywiadowcza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Działalność wywiadowcza określa metody pozyskiwania informacji wywiadowczych przez służbę wywiadowczą.

Oprócz wywiadu państwowego istnieje też indywidualny wywiad gospodarczy, prowadzony nierzadko przez byłych funkcjonariuszy bądź żołnierzy wywiadu lub kontrwywiadu. Wywiad gospodarczy organizowany jest przez przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskiwaniem informacji o konkurencyjnych przedsiębiorstwach i skutecznym lobbingiem.

Wywiad dzieli się ogólnie na dwa podstawowe rodzaje:

Wykształcone kierunki wywiadu państwowego:

  • polityczny – obszary zainteresowania; ukształtowanie partii, organizacji społecznych, administracji samorządowej i rządowej, ich programy, cele, struktura, kierownictwo, ruchy odśrodkowe (mniejszości narodowe, społeczności niezasymilowane), podatność na propagandę, grupy opozycyjne
  • ekonomiczny – obszary zainteresowania; potencjał gospodarczy państwa; zasoby surowców, ustalanie i analiza słabych ogniw w ekonomice, analiza możliwości wpływu na tę przestrzeń
  • wojskowy – obszary zainteresowania; struktura, kadry sił zbrojnych, ruchy wojsk, stan i proces modernizacji, osiągnięcia naukowe w dziedzinie obronności, morale żołnierzy; zbiera wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa obronnego danego państwa
  • wywiad naukowy – analizuje wszystko co wiąże się z rozwojem naukowo-technicznym

Ze względu na formy pozyskiwania informacji można wyróżnić:

  • wywiad agenturalny ang. HUMINT – źródłem informacji są ludzie czyli sieć agentów (OZI), którzy samodzielnie pozyskują informacje, do których mają dostęp np. dzięki wykonywanej pracy lub pełnionemu stanowisku i przekazują ją zlecającym im zadania (prowadzącym ich) funkcjonariuszom / żołnierzom instytucji wywiadowczej, którzy agentów zwerbowali
  • wywiad technikami operacyjnymi – bezpośrednie obserwowanie, śledzenie wybranych osób, wymuszanie zeznań, porwania, szantażowanie itp.
  • wywiad elektroniczny (ang. SIGINT) – prowadzony technikami używania i nasłuchu fal radiowych, pozostałego pasma fal elektromagnetycznych na platformach morskiej, lotniczej, lądowej, kosmicznej, obserwacji satelitarnej, z wykorzystaniem specjalistów od telekomunikacji, sieci komputerowych i urządzeń wykorzystujących informatykę.