Edward Wiktor Radecki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. Edward Radecki

Edward Wiktor Radecki (ur. 8 lipca 1946 w Gryficach) – prof. nadzw. dr, pedagog i socjolog, specjalista w zakresie dydaktyki, socjologii społecznej i komunikatologii.

Życiorys zawodowy[edytuj | edytuj kod]

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach, woj. Zachodniopomorskie. Ukończył Wyższą Szkołę Nauczycielską w Szczecinie, i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Dr nauk społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2007 prof. nadzw. (decyzja Centralnej Komisji Stopni i Tytułów w Warszawie z dnia 17.12.2007r.) W latach 1968/69 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dargosławiu, 1969/1073 dyrektor Zarządu Środowiskowego AZS w Szczecinie. 1973/74 kierownik oddziału sportu Wojewódzkiej Federacji Sportu w Szczecinie. 1974/77 – nauczyciel Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Szczecinie. 1977/84 – wykładowca i dyrektor Uczelnianego Ośrodka Nowych Technik Kształcenia Politechniki Szczecińskiej. Od 1984 do 2007 adiunkt i starszy wykładowca, z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki (2 kadencje), kierownik Zakładu Kształcenia Pedagogicznego (4 kadencje) Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym czasie również: adiunkt Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1992/94) i Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Współzałożyciel, a potem prezes i prezes pedagogiczny Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego. Założyciel i wieloletni dyrektor Agencji Usług Pedagogicznych i Psychologicznych w Szczecinie. W latach 2001/2007 adiunkt, a potem profesor i dyrektor Instytutu Nauk Edukacyjnych Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum” w Szczecinie. Od 01.03.2004r – 01.09.2005- prorektor WSZ „Collegium Balticum” w Szczecinie a od 01.10.2005r do 30.06.2007r – rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum. W tym czasie wykładowca i dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Szczecinie i Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim. Od 2008 profesor, a od 2011 do 2015 rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie. W tym czasie kierownik katedry Nauk Społecznych i projektu 4.1.1. (Kultura jakości kształcenia w WSIE). Od 2016 profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie i kierownik Katedry Nauk Pedagogicznych Wydziału Ekonomii i Pedagogiki tej Uczelni w Gryficach.

Publikacje (wybór)[edytuj | edytuj kod]

 • Metodyka pracy umysłowej. Poradnik metodyczny dla studentów, (współautor J. Wabia) (1984)
 • Kształcenie kursowe. Poradnik wykładowcy i organizatora (1982)
 • Kompleksowa obudowa dydaktyczna w kształceniu w szkole wyższej (1983)
 • Kształcenie i samokształcenie w szkole wyższej (1984)
 • Wybrane problemy kształcenia kursowego (1984)
 • Studiowanie w systemie dydaktycznym szkoły wyższej. (Raport z badań) (1987)
 • Kształcenie kursowe. Poradnik wykładowcy i organizatora (1987)
 • Doświadczenia służące rozwojowi świadomości politycznej na tle ogółu doświadczeń szkolnych uczniów i studentów, (współautor) (1990)
 • Zagrożenie świadomości politycznej młodzieży we współczesnej szkole (współautor) (1991)
 • Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki (1991)
 • Technologia pracy umysłowej (współautor Cz. Plewka) (1992)
 • Kształcenie i samokształcenie w szkole (współautor Cz. Plewka) (1992)
 • Niekonwencjonalne metody nauczania – uczenia się (współautor Cz. Plewka) (1992)
 • Konflikty i ich rozwiązywanie ( 2010)
 • Zachowania organizacyjne. Pytania odpowiedzi ( 2010)
 • Praca dyplomowa w naukach społecznych. Poradnik dla magistrantów, licencjatów i dyplomantów studiów podyplomowych (2011)
 • Słowo czy nóż. O komunikowaniu się ludzi (2016)
 • Senior obciążeniem, życiowym odpadem poprodukcyjnym czy szansą współczesności. (nowy prekariat?) (w) Problemy Profesjologii nr 1/2017.

Redakcja naukowa[edytuj | edytuj kod]

 • Usprawnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego w wyższej szkole technicznej. (1982)
 • O wzrost efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole wyższej. Materiały konferencyjne. (1983)
 • Wybrane problemy kształcenia w szkole wyższej. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej. Nr 227. (1983)
 • Poradnik młodego nauczyciela akademickiego. (1983)
 • Niektóre zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej. Nr 248. (1984)
 • Materiały pokonferencyjne sympozjum „Technologia kształcenia inżynierów”.( 1984)
 • Doskonalenie pedagogiczne młodych nauczycieli akademickich. Zeszyty naukowe US. (1985)
 • Student – nauczyciel akademicki. Relacje interpersonalne. (1998)
 • Doskonalenie pedagogiczne młodych nauczycieli akademickich. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej (1985)
 • Technologia kształcenia inżynierów. Prace naukowe PS. 1985
 • Numer 1/2/85 zeszytu naukowego PSFN „Film Naukowy” Warszawa 1985
 • Cele kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyt nr.1. [współredaktor Kazimierz Wenta] (1986)
 • Komputer w kształceniu. (1988)
 • Doświadczenia służące rozwojowi świadomości politycznej na tle ogółu doświadczeń szkolnych uczniów i studentów. ( 1990)
 • Zagrożenie świadomości politycznej młodzieży we współczesnej szkole. (1991)
 • Perspektywy i zagrożenia kształcenia zawodowego. [współredakcja -Cz. Plewka] (1991)
 • Ku pedagogicznym kompetencjom. Materiały do studiowania pedagogiki. (1998)
 • Student – nauczyciel akademicki – relacje interpersonalne. (1998)
 • 23 kolejne numery zeszytów „Pedagogika Szkoły Wyższej (lata 1992 – 2004) (współpraca z prof. K. Jaskotem)
 • Zeszyt naukowy NKJO Szczecin nr 1 "Homo Loguens" (2005)
 • Pięć tomów prac zbiorowych „Wychowawca i/a rodzic w sytuacjach trudnych wychowawczo (2012/2013)
 • Pięć tomów podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa – propozycje nauczycieli dla nauczycieli” (2012/2013)
 • Trzy tomy podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa – materiały dla nauczycieli” (2012/2013)
 • Praktyka czyni mistrza.( 2014)
 • Przez doświadczenie do mistrzostwa. (2014).
 • Zarządzanie jakością kształcenia w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie (2015)
 • Leksykon Edukacji dla bezpieczeństwa. (2015)

Członkostwo stowarzyszeń naukowych[edytuj | edytuj kod]

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Stowarzyszenie Filmu Naukowego – przez dwie kadencje członek Zarządu Głównego i przedstawiciel Stowarzyszenia w Światowym Komitecie w Paryżu;
 • Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Sens” w Szczecinie
 • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 • Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych[1]

Inne funkcje społeczne i naukowe:

 • Sekretarz Naukowy Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej (przez 12 lat).
 • Przez jedną kadencję Radny Rady Miasta Szczecina w tym okresie Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania.
 • Przez 2 lata – Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Oświatowego „Sens” w Szczecinie.
 • Członek Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polski -członek Komisji ds. Doskonalenia Procesu Dydaktycznego.
 • Przewodniczący Naukowego Komitetu „Dyskursów Europejskich” w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach, „Około Pedagogii”.

Inne ważniejsze osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Opublikowanie ponad 100 rozdziałów i artykułów w pracach zbiorowych i czasopismach;
 • Wypromowanie 128 magistrów pedagogiki w Uniwersytecie Szczecińskim (głównie z zakresu dydaktyki);
 • Wypromowanie ponad 120 dyplomantów studiów podyplomowych(głównie z zakresu organizacji oświaty, diagnozy edukacyjnej i dydaktyki);
 • Wypromowanie 72 licencjatów pedagogiki w SSW Collegium Balticum w Szczecinie;
 • Wypromowanie 48 dyplomantów studiów podyplomowych „Zarządzanie w oświacie”
 • Wypromowanie 46 licencjatów kierunku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie.
 • Wypromowanie 150 dyplomantów na podyplomowych studiach dla nauczycieli Edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Aktywny udział w 67 międzynarodowych, Ogólnopolskich i Regionalnych Konferencjach naukowych z zakresu nauk pedagogicznych, organizacji oświaty i technologii kształcenia.
 • Organizacja (jako przewodniczący komitetu organizacyjnego lub sekretarz naukowy) 37 Międzynarodowych i Ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Opracowanie i wykonanie pięciu (5) projektów prac badawczych centralnie koordynowanych w Politechnice Szczecińskiej.
 • Udział w realizacji 9 projektów UE i kierowanie 1 projektem finansowanym przez UE w WSIE w Szczecinie

Wybrane wystąpienia na konferencjach i sympozjach[edytuj | edytuj kod]

 • „Studiowanie w warunkach niepaństwowej szkoły wyższej” referat na Międzynarodowej Konferencji Wyższych Szkół Niepaństwowych – Łowicz 1995
 • Konflikty nauczyciel – uczeń w szkołach niepublicznych – referat ogłoszony na międzynarodowej konferencji w Berlinie 1994 rok
 • Szkoły niepubliczne w Polsce – przejściowy kaprys, dowód rozsądku czy konieczność? – referat na międzynarodowy konferencji „Szkolnictwo niepubliczne w Polsce” Szczecin 1994.
 • Ewaluacja a kształcenie myślenia twórczego – referat na ogólnopolskim sympozjum – Szczecin 1997
 • Student czy rezydent szkoły wyższej – referat na międzynarodowej konferencji – Międzyzdroje 1997
 • Kształcenie do samodzielnego myślenia – referat na ogólnopolskiej konferencji – Szczecin 1997
 • Kolegia nauczycielskie – dylematy funkcjonowania i rozwoju – referat na międzynarodowej konferencji Międzyzdroje 2002 r.
 • Stanowienie celów kształcenia w Wyższej Szkole Zawodowej – referat na międzynarodowej konferencji naukowej Międzyzdroje 2004 r.
 • Zawód nauczyciela we współczesności. Wykład inauguracyjny w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Szczecin październik 2004 r.
 • Studiować skutecznie. Wykład inauguracyjny w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Stargard Szczeciński październik 2005 r.
 • Studiowanie na początku XXI wieku. Wykład inauguracyjny w WSZ Collegium Balticum w Szczecinie październik 2006 r.
 • Agresja w środowiskach młodzieżowych. Wykład otwarty w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. Listopad 2006r
 • Niwelowanie uprzedzeń i dyskryminacji . Pracujący rodzice. Równość szans?!!! Wykład programowy na regionalnym seminarium: „Praca przyjazna rodzinie – rozwiązania elastyczne”. Szczecin maj 2011.
 • Postawa przedsiębiorcza jako warunek skutecznego funkcjonowania zawodowego. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Pedagogika Pracy, pt. CZŁOWIEK - OBYWATEL - PRACOWNIK NA RYNKU PRACY. Międzyzdroje kwiecień 2011 rok.
 • Oczekiwane kompetencje absolwentów szkół wyższych. Referat programowy podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Nauka – edukacja – rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń. Szczecin październik 2013.
 • Autorytet nauczyciela jako lidera. Wykład na konferencji podsumowujące projekt: Azymut na edukację”. Stepnica. Czerwiec 2013.
 • Poziom bezpieczeństwa energetycznego a dobrostan społeczny.. Referat programowy na ogólnopolskiej konferencji na temat: „Dywersyfikacja dostaw źródeł energii jako podstawowy element bezpieczeństwa Państwa”. Międzyzdroje październik 2014.
 • Senior obciążeniem, życiowym odpadem poprodukcyjnym czy szansą współczesności. (nowy prekariat?). Referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej na temat:" Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji". Koszalin 25-27 kwietnia 2017.
 • Potrzeby a potencjał seniorów - wyzwania i zarządzanie nimi w ramach polityk publicznych.Nowa jakość starości? V forum Społeczno - Gospodarcze. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Gryfice maj 2018.

Redaktor naczelny[edytuj | edytuj kod]

 • Homo Loguens
 • Dyskursy Europejskie
 • Doctrina multiplex
 • Około Pedagogii

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 • Dwukrotne nagroda Ministra za osiągnięcia w pracy naukowo–dydaktycznej.
 • Pięciokrotna nagroda Rektora (Politechnika Szczecińska i Uniwersytet Szczeciński) za osiągnięcia w pracy naukowo–dydaktycznej
 • Złota Odznaka Gryfa Pomorskiego
 • Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia, linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]