Egzamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uczniowie w Norwegii piszą egzamin, około roku 1920.

Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją wielu typach szkół, w tym głównie w szkołach wyższych, a także innych instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo weryfikacji kandydatów na duchownych.

W klasyfikacji systemów egzaminacyjnych wyróżnia się

  • egzaminy zewnętrzne (to takie, których wyniki poddawane są ocenie nauczycieli z innych szkół niż ta, w której odbył się dany egzamin)
  • egzaminy wewnętrzne (przeprowadzane przez nauczycieli danej szkoły; różnego rodzaju kartkówki, sprawdziany, kolokwia).

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w formie egzaminu państwowego stosuje się w dziedzinach, gdzie przepisy wymagają posiadania konkretnych uprawnień. Na przykład egzamin na prawo jazdy określonej kategorii (teoretyczny i praktyczny), egzamin dla kandydatów na instruktorów/wykładowców nauki jazdy, egzamin dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, egzaminy w ramach specjalizacji lekarskich itp.