Egzamin gimnazjalny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Egzamin gimnazjalny – egzamin, podczas którego sprawdzane było opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywał się corocznie w kwietniu w latach 2002-2019.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce w 2002 roku. Jest on powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Przewidziano jednak w przepisach wyjątkowe sytuacje, które pozwalają na zwolnienie niektórych uczniów z obowiązku przystąpienia do niego.

Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane, sprawdzający nie wiedzą czyje prace oceniają. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu.

Nie ma możliwości niezdania egzaminu – jeśli tylko uczeń się na nim stawi, zda egzamin. Jeśli uczeń nie odpowie na żadne pytanie, otrzyma jedynie wynik 0 punktów (od 2012 roku 0% punktów), który może mieć wpływ na jego przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Formuła w latach 2002-2011[edytuj | edytuj kod]

Części egzaminu[edytuj | edytuj kod]

Egzamin składał się z trzech części:

Z każdej części egzaminu można było uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Humanistyczna[edytuj | edytuj kod]

Część humanistyczna składała się z zadań otwartych i zamkniętych, dotyczących zawartych w arkuszu tekstów i sprawdzając ich zrozumienie przez zdającego.

Zdający pisze także dwa teksty:

 • krótki (najczęściej użytkowy – zaproszenie, list, streszczenie itp.),
 • długi (wypracowanie na zadany temat i w podanej formie: listu, rozprawki itp.). Wypracowanie pozwala zdobyć 15 lub 16 punktów, przy czym zdający musi napisać tekst zapisując przynajmniej połowę przeznaczonego miejsca w arkuszu (w przeciwnym wypadku wypracowanie nie jest sprawdzane).

Egzamin zwykle trwa 120 minut (180 minut – czas wydłużony).

Matematyczno-przyrodnicza[edytuj | edytuj kod]

W części matematyczno-przyrodniczej zdający rozwiązywał zadania:

 • zamknięte (wśród nich znajdują się takie, które sprawdzają umiejętność korzystania z dostępnych w arkuszu map, wykresów, tabel i innych dołączonych informacji),
 • otwarte, wymagające przedstawienia pełnego rozwiązania. Punkty za zadania otwarte przyznawane są cząstkowo, za poszczególne etapy rozwiązania (rozwiązanie całego zadania nie jest wymagane do zdobycia punktów).

Egzamin zwykle trwa 120 minut (180 minut – czas wydłużony).

Językowa[edytuj | edytuj kod]

Część językowa składała się z trzech części:

 1. Słuchanie – odtwarzana jest płyta CD, uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z treścią zawartą na płycie.
 2. Czytanie – uczeń musi odpowiedzieć na pytania związane z przeczytanym tekstem.
 3. Reagowanie językowe – uczeń musi wybrać odpowiednią reakcję językową.

Egzamin zwykle trwa 90 minut (135 minut – czas wydłużony).

Formuła w latach 2012-2019[1][edytuj | edytuj kod]

Części egzaminu[edytuj | edytuj kod]

Egzamin składa się z trzech części:

 • humanistycznej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z języka polskiego oraz odrębnie z historii i wiedzy o społeczeństwie.
 • matematyczno-przyrodniczej – w której sprawdzana jest odrębnie wiedza z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii oraz odrębnie z samej matematyki.
 • językowej – sprawdzana jest wiedza z nowożytnego języka obcego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski). Uczeń deklaruje na jakim poziomie chce zdawać dany język (do wyboru: podstawowy i rozszerzony). Uczniowie, którzy uczą się wybranego języka obcego od szkoły podstawowej, przystępują obowiązkowo do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W nowej formule egzaminu wynik podawany jest w procentach i centylach.

Humanistyczna[edytuj | edytuj kod]

 • Egzamin z zakresu języka polskiego trwa 90 minut (135 minut – czas wydłużony).
 • Egzamin z zakresu historii i społeczeństwa trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony).

Matematyczno-przyrodnicza[edytuj | edytuj kod]

 • Egzamin z zakresu matematyki trwa 90 minut (135 minut – czas wydłużony).
 • Egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony).

Językowa[edytuj | edytuj kod]

 • Egzamin na poziomie podstawowym trwa 60 minut (80 minut – czas wydłużony).
 • Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut (90 minut – czas wydłużony).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Komunikat Dyrektora CKE o terminie egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. (pol.). Centralna Komisja Egzaminacyjna. [dostęp 2011-08-13].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]